Αιματολογία Ι - Θ

Αιματολογία Ι - Θ

() 5: , (B)B))

Creative Commons (B) ) .

yewbiotech.com 2 pathologystudent.com 3 1/5

0,5-5,0% . 14-19m. (B) , , , 1 ). (B)-, , ). 8:1. . 4

Proerythroblast, Arcadian CC B)Y-SA 3.0 5 2/5 0,5-4,0% .

12-17m. (B) , , , ). (B)-, RNA). 3-6:1. (B)). . 6

B)asophilic erythroblast, Arcadian CC B)Y-SA 3.0 Prorubricyte, B)objgalindo CC B)Y-SA 3.0 7 3/5

10-20% . 12-15m. (B) , -, ). (B)-, RNA). 1-4:1. . 4 . 8

Polychromatic erythroblast, Arcadian CC B)Y-SA 3.0 Rubricyte, B)objgalindo CC B)Y-SA 3.0 9 4/5

2-10% . 8-12m. (B) ). (B) , -). 0,5:1. . . . 10

Orthochromatic erythroblast, Arcadian CC B)Y-SA 3.0 Metarubricyte, B)objgalindo CC B)Y-SA 3.0 11

5/5 (B)). . 8-8,5m. . . 12

1/2 . 1-2 . / 1/100. . , , (B) ). 1-2 . . 13

2/2 Reticulocytes Human B)lood Supravital Stain, Euthman CC B)Y 3.0 14 . 15

1/2 15-20m. 4:1. . . . 2-5 . . 0-3% .

16 2/2 Myeloblast, Arcadian CC B)Y-SA 3.0 Two myeloblasts with Auer rods, Patho 17

1/2 0.5m. . 15-30m. . 1-3. 3:1. . . 2-5% .

18 2/2 B)asophilic promyelocyte, Eosonophilic promyelocyte, Neutrophilic promyelocyte Arcadian CC B)Y-SA 3.0 Promyelocyte, B)objgalindo

CC B)Y-SA 3.0 19 10-20m. . Golgi. . . .

2:1. 5-19% 20 10-16m. 13-22% . . . 1,5:1.

-. . 21 10-14m. 10-16% . . . 1-5 .

. 22 10-14m. 7-30% . . (B)) . , , .

. 4 . 23 1.

, , -,

, ,

, . 24 5% . 60% . 24 . .

25 26 -. GM-CSF. IL-3.

IL-5 (B) , ). 27 . . - .

28 . (B)2). 0,5-1,5m. . .

. B)lausen 0352 Eosinophil, B)ruceB)laus CC B)Y 3.0 29 . . .

. 30 . . . . .

31 32 1/2 . 0,5-1m. .

- (B) ). RNA. . . 33 2/2 B)asophilic myelocyte, Arcadian

CC B)Y-SA 3.0 pathy.med.nagoya-u.ac.jp 34 7 . (B)). . IL-3 .

35 36 1/2 . 15-20m. 3:1.

. 2-5 . . 37 2/2 Promonocyte, Arcadian CC B)Y-SA 3.0

hkimls.org 38 1/2 2%. 3-11%. 15-20m. . . .

(B)). . 39 2/2 B)lausen 0649 Monocyte, B)ruceB)laus CC B)Y 3.0

Monocytes, a type of white blood cell (B)Giemsa stained), Graham B)eards CC B)Y-SA 3.0 40 1/2 . . . 15-80m. . .

1-2 . . 41 2/2 Macrophage, Arcadian CC B)Y-SA 3.0

imagebank.hematology.org 42 . . . . .

43 44 . . (B)

/ ). (B) , ). (B) , , ). 45 . 20-90m.

1% . Meg-CSF CFU-Meg . . (B)2-16). 2-16. . 46 .

. 2/3 . 8-11 . 1/3 . . . 47 .

(B)). . . 48 . . . 2-3m.

. . 49 . . . .

(B)). . 50 . . . VLA-4 (B)very late antigen).

. (B) ). 51 - 52

1/2 . : 1. - 2. -

3. NK (B)Natural Killer) . 53

2/2 : ) ) . (B), , , ), -, -. (B), , , ), -, - (B) ). 54

- 1/2 (B), , ). . . , , . , , , , .

55 - 2/2 -. . . . 56

- . . , , . . . 57

1/2 . 10-18m. . . . . 58

Lymphoblast, Arcadian CC B)Y-SA 3.0 ALL - Peripherial B)lood - Diagnosis - 01, Christaras A CC B)Y-SA 3.0 59

2/2 . . . . 60 7-10m.

. 90% . . . (B)). . (B)) . -, , 61

- -. . 11-16m. . . . . .

62 1/6 . . 16-30m. .

63 2/6 . . . . / . .

64 3/6 12-25m. . . (B)). .

- -. . . . 65 4/6 .

. -. . 66 5/6 . . .

9-20m. . . . . (B) Golgi). . . 67

6/6 . . . CD4+, CD8+, NK . 68 NK cells vs tumor cell

Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, Simoncaulton CC B)Y-SA 3.0 69 1/2 . . . 135gr (B)100-200gr). 12cm, 7cm, 3-4cm.

9-11 . 70 2/2 . . . . .

71 Spleen hyaloserositis - low mag, Nephron CC B)Y-SA 3.0 Illu spleen, Arcadian 72

1/2 8 . . . . o . . , , . .

(B), , ). 73 2/2 Illu thymus, Arcadian Thymic corpuscle, Nephron CC B)Y-SA 3.0

74 1/2 . , , . . . 75

2/2 B)lausen 0623 LymphaticSystem Female, CFCF CC B)Y 3.0 76 Diagram showing the position of the lymph nodes in the neck CRUK 353 , F CC B)Y-SA 4.0

77 Illu thymus, Arcadian Lymph node histology, Netha Hussain CC B)Y-SA 3.0 78

Copyright , 2014. . (B)). 5: , (B)B)). : 1.0. 2014. : ocp.teiath.gr.

Creative Commons , 4.0 [1] , . .. , ..., . . . [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ :

, (B).. ) , .

CC-B)Y CC-B)Y-SA CC-B)Y-ND CC-B)Y-NC

CC-B)Y-NC-SA CC-B)Y-NC-ND CC0 Public Domain

, . . , . . . . .

. . . . , , . , , . .

: (B) ) .

o o . .

(B) ) .

Recently Viewed Presentations

  • The Periodic Table

    The Periodic Table

    Nuclear Charge. Shielding. Atomic Radius. Atomic Radius. Size of the atom. Decreases ( ) Across Period. Increases ( ) Down Group. IONS. An atom or group of atoms that have a positive or negative charge. Form when electrons are transferred...
  • Public Engagement - Amalgamated Transit Union

    Public Engagement - Amalgamated Transit Union

    Limited Public Forums are areas that are not historically used for or dedicated to the advancement of expressive activities (like public parks and walkways). Transit facilities are considered limited public forums, meaning that reasonable restrictions can be placed on the...
  • WHOLE LIFE LEADERSHIP Top Executive Panel Discussion LockKeepers

    WHOLE LIFE LEADERSHIP Top Executive Panel Discussion LockKeepers

    The prior nine years were with Griswold, Inc., where he was Executive Vice President, Treasurer, and Chief Financial Officer for the full-service marketing communications company. Clients included brands such as: Dirt Devil, Moen, AEP, Anchor Hocking, Sherwin-Williams and Goodyear.
  • CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC Nhóm 3 Nguyễn Thị Việt Mỹ ...

    CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC Nhóm 3 Nguyễn Thị Việt Mỹ ...

    II.Các bệnh lậy truyền qua đường tình dục thường gặp - cách phòng tránhvà điều trị:1.Bệnh lậu. 1.1.Đại cương: - Bệnh lậu là một bệnh nhiễm khuẩn, do song cầu G(-) Neissria gonorhoeae . gây nên.Bệnh thường lây trực tiếp...
  • Global conference - Local content policies in the

    Global conference - Local content policies in the

    [email protected] www.anp.gov.br. Contractual commitment to purchase a percentage of local goods and services, in competitive basis for the exploration and for the development of the procuction. (to be cosidered as LC, goods & services must have the LC certificate)
  • Polygenic Traits - Arkansas State University

    Polygenic Traits - Arkansas State University

    Partial monosomy in an autosome Cri-du-chat syndrome, 46, 5p- Chromosome # 5 missing part of p arm Various anatomic malformations and retardation Malformed larynx produces cat-like cry About 1/ 50,000 live births * Sex chromosome aneuploides 47, XXY Klinefelter syndrome...
  • Molalla River Knotweed Mapping, Outreach and Control Program

    Molalla River Knotweed Mapping, Outreach and Control Program

    Molalla River Knotweed Mapping, Outreach and Control Program Clackamas Soil & Water Conservation District Project Goals Proposed Schedule Phase 1-Drift river, identify uppermost infestation point, take photos, evaluate data collection systems (WIMS Weed Information Management System), collect GPS coordinate, readily...
  • 3. The Alaska Salmon Industry

    3. The Alaska Salmon Industry

    University of Alaska Anchorage. ... There is clear evidence that "quality of life"—including outdoor recreation—is an important factor in some companies' location decisions. "We want to invest in a community where our employees will enjoy living, recreational opportunities ...