Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda,

Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda,

Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda, virusi, antivirusi Autori: Mirjana vorovi i Jelica Nikoli-ivkovi Aplikativni softver Podela softvera je izvrena na: 1. operativni sistemi (OS) 2. sistemski softver 3. aplikativni programi Operativni sistem je kompleksan programski sistem sastavljen od skupa programa koji treba da obezbede lako i efikasno korienje raunara. Bez OS hardver raunara predstavlja neupotrebljivu gvouriju. Aplikativni programi su programi za reavanje razliitih problema, i to na primer, obrada teksta,

rad sa tabelama, obrada slika i crtea, rad sa bazama podataka, izrada prezentacija, za internet podrku, za obradu zvunih i video zapisa (multimedijalna podrka), Igre, ... 2 Aplikativne programe piu proizvoai raunara, specijalizovane softverske kue ili sami korisnici raunara. 1. programi za obradu teksta Word, QuarkXPress, Writter (Open Office) 2. programi za rad sa tabelama Excel, Lotus 3. programi za obradu slika i crtea Paint, Adobe Photoshop CS5, Corel Draw, Auto Cad, Ilustrator, Inkscape 4. programi za rad sa bazama podataka Access, Fox Pro, Oracle 5. programi za izradu prezentacija i animacija Power Point, Flash CS4, 6. programi za Internet podrku (komunikacije) Internet Explorer, Fire Fox (Mozila), Opera, Google Chrome,

Dreamweaver CS4, Front Page, 7. Programi za obradu zvunih i video zapisa (multimedijalna podrka) Windows Media Centar (TV, video, muzika), Power DVD, BS Player Pro, Winamp, ... 3 Distribucija programskih proizvoda Veina proizvoaa oekuje od gotovih proizvoda i odgovarajuu zaradu. Meutim, progami su laki za kopiranje pa ih korisnici meusobno kopiraju i tako izbegavaju plaanje proizvoau programa. S obzirom na to da se programi esto kopiraju, postavlja se pitanje autorskih prava proizvoaa i naknade tete koja im se nanese ovim postupkom. U mnogim zemljama to se reava zakonom koji proizvoaima softvera garantuju zatitu njihovih prava. Tako se sa stanovita autorskih

prava, na tritu mogu nai programi koji su: VLASNITVO PROIZVOAA (propietary software) DELJENI JAVNI (shareware) i probni (trial) programi (public domain software). 4 Distribucija programskih proizvoda Deljeni (shareware) i probni (trial) programi su besplatni, ali im je ogranien rok besplatnog korienja. Ovi

Programi koji su vlasnitvo programi se najee daju od strane autora/proizvoaa (propeatary) programi se mogu proizvoaa zbog testiranja, na rok od 30 koristiti samo ako se plate prava za do 60 dana. Posle isteka tog roka, korisnik korienje. Kada su ovi programi u programa treba da plati licencu za nastavak korienja, ili da prestane sa pitanju, treba znati da korisnik plaanjem licence stie pravo samo korienjem. Kada se plati licenca, dobija se mogunost registracije i potpuna da koristi program. To znai, dokumentacija. Ako korisnik nastavi da korisnik ne kupuje program ve koristi program nakon isteka probnog samo dozvolu da koristi program. Kupovinom licence, korisnik dobija roka, neki programi jednostavno prestanu program u originalnom pakovanju, i da rade, dok kod nekih postepeno prestaju pojedine funkcije. tzv.broj proizvoda(Product key).

Ovaj broj je neophodan da bi se izvrila instalacija programa, a 5 Korisnici programa najee ne plate prava za korienje programa, ve krekuju program. To je kraa tueg korisnikog imena i serijskog broja. 1. Registrovanje programa upisivanjem korisnikog imena i serijskog broja onog korisnika koji je platio korienje programa Postoji nekoliko varijanti krekovanja: 2. korienje key generatora: a) nekoliko povezanih (product ID) mora da se upise u cilju generisanja serijskog broja koji je potreban pri instalaciji; nakon instalacije dobija se autorizacioni kod koji se unosi u key generator da bi se izgenerisao autorizacioni kod b) Da bi se izvrilo preusmeravanje na drugu IP adresu, a ne na adresu sajta proizvoaa, mora da se bude na Internetu c) kopiranje pripremljenog *.exe fajla preko fajla koji startuje program 6

Distribucija programskih proizvoda Javni, slobodni ili besplatni (freeware i public domain) programi distribuiraju se besplatno i mogu se slobodno kopirati i razmenjivati. Najee nemaju dokumentaciju, osim pomoi u samom programu. Korisnici obino nemaju mogunost da dobiju podrku proizvoaa ili ispravke programa. Ovi programi se mogu besplatno koristiti, kopirati i razmenjivati. Zovu se jo i programi otvorenog koda. Najpoznatiji je Linux kao operativni sistem, a od uslunijih programa je Open Office, koji zamenjuje Microsoft Office paket. 7 Viru

Jedan od najveih internetskih si Trojanci opasnosti koje nam prete su maliciozni (tetni) programi koji mogu naneti veliku tetu nezatienom raunaru. To su virusi. Crvi Adware Virus je mali program uskladiten na neki medijum (disk, flash disk) samostalno ili ukljuen u neku datoteku (trojanski konj). Dobro doli u svet virusa, crva, trojanaca i ostalih tempiranih Spywar bombi...Danas je toliko napasti Bombe e

koja napada raunare, da neiskusni korisnici jednostavno ne znaju ta da rade i kako da se odbrane. Ali, ako elite da se uspeno borite protiv neprijatelja, 8 Virusi Kada se takav program ili datoteka u kojoj se nalazi virus unese u memoriju, virus moe neprimetno da se prikljui i drugim datotekama ili programima u memoriji ili da se uskladiti i na neki drugi medijum (CD, DVD ili flash disk). I tako neprimetno ulazi u raunar. Ako se na raunar instalira zaraen

program, npr. Plejer za muziku, igrica i slino u raunar unosite virus, a da niste svesni. Virus je sposoban sam sebe da kopira, a kada ga pokrene program ili fajl koji je nosilac domacin tada se aktivira i umnoava, prikluuje se na druge fajlove sve dok ne zarazi ceo Koje su posledice delovanja virusa Brisanje(teta)? podataka sa hard

diska Oteenje hard diska, memorije ili procesora Usporen rad raunara Oboren sistem pad operativnog sistema Iskljuivanje raunara u toku rada Ometanje rada mia, tastature, monitora, tampaa 9 Viru si Virusi 11

Kako se korisnik raunara moe zatiti od razliitih virusa? 1. Korienjem antivirus programa 2. Redovnim auriranjem antivirus programa 3. Skeniranjem svake vrste spoljanje memorije antivirusnim programom pre korienja iste 4. Brisanjem e-mail poruka od nepoznatih ljudi, kao i poruka bez Subject-a, naslova 12 AntiVirus programi Osnovna zatita od

virusa na samom raunaru izvodi se upotrebom programa za borbu protiv virusa. Zajednikim imenom ovakvi programi se nazivaju antivirusni programi. Sprecavaju zarazu tako to skeniraju fajlove i ako pronau kod koji odaje prisustvo virusa, oni u isto vreme zabrane pokretanje programa. Antivirus program je vano redovno dopunjavati novim definicijama virusa, jer antivirus sa starim definicijama virusa ne moe da prepozna nove viruse. Najbolji anti-virusni programi su: 13 Odgovori na sledea pitanja: 1.Kako je izvrena podela programa sa stanovita autorskih prava?

2.Kako se korisniik raunara moe zatiti od virusa? 3.Navedi bar 5 antivirus programa? 4.ta su aplikativni programi? 5.Kako prepoznaje Spyware i Adware? 6.Navedi programe za rad sa bazama podataka. 7.Objasni javne, besplatne i slobodne programe (dati i engleski naziv)? 8.Navedi programe za izradu prezentacija. 9.Navedi programe za Internet podrku. 10.Objasniti programe koji su vlasnitvo proizvoaa (dati i engleski naziv)? 11.Navedi programe za rad sa tabelama. 12.Objasniti deljene i probne programe (dati i engleski naziv)? 13.Koje programe ubrajamo u maliciozne programe? 14.Koje su posledice delovanja virusa? 15.Objasniti trojance, bombe i crve? Kako prepoznati o kom virusu je re? 16.ta je krekovanje programa? 17.Navedi programe za multimedijalnu podrku. 18.Navedi programe za obradu slika i crtea. 14

Literatura: 1. Nikola Klem: Raunarstvo i informatika za prvi razred srednje kole, sedmo izdanje, 2006. godina, JP Zavod za udbenike, Beograd 2. http://www.vikipedija.rs 3. http://www.swebdizajn.com/blog/bezbednost-sajta-i-skeniranjevirusa.php 15

Recently Viewed Presentations

 • Using Learning Technologies in the Classroom

  Using Learning Technologies in the Classroom

  Gauging your prior knowledge of L2 reading processes PowerPoint Presentation Today's example text and reading activities Pre-reading activity PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation Sample Structure for writing an Op Ed piece - (adapted from Westmount High School in Canada...
 • MIH Molar Incisor Hypomineralization

  MIH Molar Incisor Hypomineralization

  Compomer. RBC . Glass ionomers and resin-modified glass ionomers have poor wear resistance and are not recommended for placement in stress-bearing areas . The enamel-adhesive interface. Porous . Cracks. Decreased bond strength. Cohesive failure
 • Le Riviste Storiche Internazionali

  Le Riviste Storiche Internazionali

  LE RIVISTE STORICHE INTERNAZIONALI Ottocento e Novecento 1841: "Archivio storico italiano" Fondato a Firenze dall'imprenditore svizzero Giampietro Vieusseux (editore dell' "Antologia") e da Gino Capponi, con Lambruschini, Ridolfi, Polidori, Forti, Capei, Montani. È il primo periodico italiano tutto di storia,...
 • Deutsche Telekom - Comstor

  Deutsche Telekom - Comstor

  So things like PoE plus, things like MACsec and TrustSec are all picked up with this module that like Isaid is now available on both platforms.ISR G2s, ISR 4ks, anywhere you have a service module slot, you can fit this...
 • TESTING, Testing Strategies for taking Standardized Tests

  TESTING, Testing Strategies for taking Standardized Tests

  Strategies for taking Standardized Tests ... A Matter of Time If time remains, go back and check answers As you go back through, do not change all answers REMEMBER: Your first answer is usually correct. ... TESTING, Testing Strategies for...
 • Chapter 5 - System Modeling

  Chapter 5 - System Modeling

  They help clarify what the existing system does and can be used as a basis for discussing its strengths and weaknesses. These then lead to requirements for the new system. Models of the new system are used during requirements engineering...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Go to an optical mineralogy book: Chemical formula Symmetry Uni or biaxial, (+) or (-) RIs: lengths of indicatrix axes Birefringence 2V if biaxial Diagrams: Crystallographic axes Indicatrix axes Optic axes Cleavages Extinction angles Another example Then read text for...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  wa nashiru rayati alhuda. ... In what kind of statement and in what kind of talk can I describe you? wa ayya khitabin asifu fika wa ayya najwa. اور کسطرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں . Dūā al-Nūdbāh.