Các Bệnh Tai - Mũi - Họng

BNH L TUYN GIP Ging vin hng dn: Nguyn Phc Hc Nhm: 6 Sinh vin thc hin: Nguyn Ngc Cm L Nguyn Hong Oanh ng Ngc Thch Tho ng Th Kim Thy Nguyn Mai ng Vy I. GII PHU, SINH L TUYN GIP: 1. Gii phu: Nm trc kh qun, di sn gip, nng 20-25g, gm 2 thy, c eo gia, cao 6cm, rng 3cm, dy 2cm. Cu trc gm nhiu nang gip, trong cha y dch keo, xen ln h thng mch mu rt phong ph, y tng hp v d tr hormon T3, T4. tuyn gip: a. Sinh tng

hp hormone Iod l cht ch yu cho s tng hp hormon gip. Qu trnh tng hp hormon gm 4 giai on : Bt iod Tng hp v d tr hormon gip Oxy ho iod S gn iod vo tyrosin. S di chuyn ca hormon gip: Qu trnh ny din ra ngc li vi s thu nhn iod. S bi tit hormon gip: 93% hormon c phng thch t tuyn gip l thyroxine (100nmol/24gi) v ch hn 7% l T3 (10 nmol/24gi). b. iu ha bi tit: - Tuyn gip c kim sot bi TSH tin yn. - Trong iu kin sinh l, ch cn 55g iod/ngy vo tuyn gip, nu s cung cp gia tng xut hin s gim thu nhn iod hu c, cng nh c ch gii phng hormon. c. Tc dng ca hormone tuyn gip: Tc dng trn s tng trng thi k ang ln ca a tr, cng vi GH lm c th pht trin. Tc dng pht trin b no thai nhi v nhng nm u sau sinh. Tc dng trn chuyn ha - Glucid gy tng glucose mu nhng ch tng nh.

- Lipid: tng thoi ha lipid m m d tr... - Protid: + Liu sinh l: T3,T4 lm tng tng hp protein gip cho s pht trin v tng trng c th. + Liu cao, tc dng d ha ni bt, gy mt protein m, v vy ngi bnh cng gip thng gy Tc dng ln chuyn ha t bo T4, T3 lm tng tiu th O2 hu ht cc m trong c th nn lm tng chuyn ha c s (CHCS),(tr no, tinh hon, t cung, lch, bch huyt, tin yn). Tc dng trn chuyn ha vitamin T3,T4 cn cho s hp thu vitamin B12 rut v chuyn caroten thnh vitamin A. Tc dng trn h thn kinh c - Thc y pht trin tr tu. - Liu cao gy hot bt, bn chn, kch thch; nhc nng tr gy chm pht trin v tr tu. Tc dng ln tim mch

- Trn tim: tng s lng -receptor tim tim nhy cm vi catecholamin nhiu hn, lm nhp tim nhanh. - Trn mch mu: tng chuyn ha v tng cc sn phm chuyn ha m gy dn mch, lm tng lu lng tim Tc dng ln c quan sinh dc - nam gii, thiu hormon gip gy mt dc tnh nhng bi tit nhiu c th gy bt lc. - n gii, thiu hormon gip gy rong kinh, a kinh nhng tha hormon gy t kinh, v kinh hoc gim dc tnh. II. CNG GIP: 1. nh ngha: - L mt tnh trng m trong tuyn gip to ra qu nhiu hoc mn thyroxine. - Cng gip c th tng tc ng k s trao i cht ca c th, lm gim cn t ngt, nhp tim nhanh hoc khng u, ra m hi v cng thng hoc kh chu. 2. Nguyn nhn: - Graves: l mt ri lon t min dch, cc khng th tn cng nhm tuyn gip to qu nhiu T-4, i khi tn cng m ng sau mt (Graves' opxhalmopathy) v da, thng chn - mo xng chy cng chn (Graves

'dermopathy). nguyn nhn ph bin nht. - Tng nng bu tuyn gip: (u tuyn c, bu c a nhn c hi, bnh Plummer). khi mt hoc nhiu u tuyn ca tuyn gip sn xut qu nhiu T-4. - Vim tuyn gip (bn cp): gy ra d tha hormone tuyn gip r r vo mu nguyn nhn gy au tuyn gip Basedow (bnh Graves) - L mt bnh t min c lin quan ti s ri lon ca lympho T c ch (T) - C s hin din ca t khng th khng thyroglobulin, t khng th khng TSH v yu t kch thch lin tc tuyn gip - C s thm nhim cc t bo lympho vo m tuyn gip, c vn nhn v vng trc xung chy. -C th km cc bnh t min khc nh lupus ban d - Bnh c yu t di truyn: gia nh cng b, HLA B8, HLA DR3. - Hay gp n. Bu gip c n nhn hoc a nhn Tuyn gip xut hin mt nhn v vi nhn nm mt thy, nhn ny l nang gip tng cng tng hp cc hormon tuyn gip v c ch cc m lnh xung quanh cng nh c ch tuyn yn gim tit TSH. Vim tuyn gip t

min Hashimoto Tuyn gip vim mn tnh c thm nhim t bo lympho. Hormon tuyn gip tng cao v xut hin cc triu chng cng gip, nht l giai on u. Triu chng cng gip thng t ht. Bnh khng bao gi ti pht Cng gip do iod (bnh Iod Basedow) - Iod khng phi l nguyn nhn gy bnh nhng n thc y vic xut hin triu chng cng gip trn lm sng nhng tuyn gip khng chu nh hng ca hiu ng Wolff Chaikoff. - Qu ti iod c th do dng thuc iu tr c iod (amiodon) thuc cn quang hoc do b xung qu nhiu trong vng dch t thiu iod 3. C ch bnh sinh: 4. Triu chng ca cng gip: (nhim c gip) Lm sng Cn lm sng - Gim cn t ngt, ngay c - Tng nhy cm vi nhit. khi s ngon ming v ch - i cu thng xuyn hn.

n ung bnh thng hoc - Ph i tuyn gip (bu thm ch tng. c). - Nhp tim nhanh (>100 nhp/ - Mt mi, yu c. pht), lon nhp tim hoc - Kh ng nh trng ngc. - Tng s thm n. - Xt nghim min dch: c trong mu khng th chng li tuyn gip: - Cng thng, lo lng v kh Khng chu. th kch thch th th TSH; Khng th khng enzym peroxydase gip (TPO); Khng khng thyroglobulin (Tg), khng c hiu v c th - Run tay v cc th ngn tay. Ra gp m trong hi. bnh Hashimoto; Khng th khng vi tiu th (MIC). -- Xt

nh gi chc nng cng gip: Gia tng nng Thaynghim i kinh nguyt. hormon gip trong huyt tng: T3:(95-190 ng/dl); FT3: (0,2- 0,52 ng/dl); T4:(5-12 g/dl); FT4:(0,9 - 2 ng/dl); T T3 (ng %) /T4 (microgam %): trn 20 (nh gi bnh tin trin); TSH siu nhy (0,5 - 4,5 (U/ ml): gim; tp trung I131 ti tuyn gip sau 24 gi tng cao hn bnh thng. - Xt nghim hnh thi v cu trc tuyn gip: Siu m tuyn gip(ph i, eo tuyn dy, cu trc khng ng nht); Chp nhp nhy tuyn gip (xc nh phn no hnh thi v chc nng tuyn gip vi I123 hoc Tc 99m); Chp ct lp (CT Scanner) v MRI (t s dng); Hnh nh gii phu bnh: (Tuyn gip ln u c hai thy, lan ta, mm v tn sinh nhiu mch mu...); Thm d thng tn mt(o li nhn cu bng thc HERTEL) Tin trin v bin chng - Tim mch: gm nhp tim nhanh, rung nh v suy tim sung huyt. - Gin xng: Qu nhiu hormon tuyn gip cn tr kh nng kt hp canxi vo xng ca c th. - Vn mt: mt phng ln, mt hoc sng, nhy cm vi nh sng v m hoc nhn i. - , sng da: gy mn v sng, thng trn mo xng chy v bn chn.

- Cn cng gip cp: st cao, nhp tim nhanh v thm ch m sng 5. iu tr: a. iu tr ni khoa: - Cc triu chng thng bt u ci thin trong su n 12 tun. - Propylthiouracil gy rt nhiu thit hi cho gan s dng ch khi khng th chu ng c methimazole. - Thng c s dng iu tr tng huyt p. - Khng lm gim mc tuyn gip, nhng n c th lm gim nhp tim nhanh chng v gip ngn nga nh trng ngc. b. iu tr ngoi khoa: Nu khng th chu c thuc khng gip v khng mun dng it phng x tr liu, c th phu thut tuyn gip. Ri ro ca phu thut: thit hi dy thanh m v tuyn cn gip, phi iu tr sut i vi levothyroxine (Levoxyl, Synthroid) cung cp s lng hormone tuyn gip bnh thng. c. iu tr bng ng v phng x I131:Ung it phng x c hp thu bi tuyn gip, n thu nh tuyn v cc triu chng gim dn (3 - 6 thng) d. iu tr bin chng: - Vn v tim: nhp tim nhanh, ri lon nhp tim (rung nh) v suy tim sung huyt. Thng gim vi iu tr thch hp. - Gin xng: Qu nhiu hormon tuyn gip cn tr kh nng kt hp canxi

vo xng ca c th. Nu khng iu tr cng dn n xng yu, d gy (long xng). - Vn mt: mt phng ln, mt hoc sng, nhy cm vi nh sng v m hoc nhn i. - , sng da. - Cn cng gip cp: l s tng t ngt cc triu chng, dn n mt cn st, nhp tim nhanh v thm ch m sng. III. SUY GIP: 1. nh ngha: L mt bnh cnh xut hin do s thiu ht hormone gip, gy nn nhng tn thng m, v nhng ri lon chuyn ha. 2. Nguyn nhn: a. Suy gip tin pht: - Xy ra do tn thng ti chnh tuyn gip - Vim tuyn gip Hashimoto: Tuyn gip c th ln hoc teo, c khi i km vi Addison v cc ri lon ni tit khc. - Tai bin do iu tr: Nht l vi iode phng x, phu thut tuyn gip, vi thuc khng gip tng hp t gp hn. - Cung cp iode khng hp l (tha hoc thiu): Suy gip do thiu iode l vn Vit Nam. - Vim tuyn gip bn cp, vim gip sau sinh: thng xy ra sau giai on nhim c gip trc , suy gip y ch tm thi. - Cc nguyn nhn khc: Lithium: iu tr bnh tm thn.

b. Suy gip th pht : - Suy tuyn yn do u lnh (adenoma), do phu thut tuyn yn, hoc do tuyn yn b hoi t trong bnh Sheehan. - Suy gip tam cp. Do ri lon chc nng hng yn gip ti vng di i. - Suy gip do khng hormone gip ngoi bin (t gp). 3. Triu chng: Lm sng suy gip tin pht Hay gp n, xung quanh la tui 50. Bnh xut hin t t d ln vi cc triu chng ca mn kinh. - Triu chng gim chuyn ha: Mt mi:99%. S rt:89%. Tng cn:59%. - Triu chng tim mch: Nhp tim chm:95%. Hi hp:31%. au vng trc tim:25%. - Triu chng da nim mc: Da kh:97%. Gim tit m hi:89%. Li ln v dy:82%. - Rng lng: 76%. Xanh ti: 67%. Rng tc: 57%. Ph ngoi vi:55%. Ging khn: 52%. ic: 32%. - Triu chng tiu ha: To bn dai dng: 23%. - Triu chng c bp: Chut rt (vp b) > 70% - Triu chng thn kinh: L (Lthargie): 91%. Ni chm: 91%. Gim tr nh: 66%. Ri lon tm thn: 35%. Hn m suy gip

Cn lm sng tr khng y hoc khng c iu tr, vi cc yu t thun li nh: nhim trng, phu thut, chn thng, nhim c... hoc ngng iu tr thyroxine t ngt. T l t vong hn 50%. - Thn nhit h (32-35oC) - Ri lon h hp, vi nhng t ngng th, gim thng kh ph nang. - Tim mch: nhp tim chm, h huyt p, cung lng tim gim, tim ln. - Xt nghim hormone khng nh bnh cnh suy gip - Trong t hn m suy gip ~in gii mu v nc tiu: gim natri mu, km gim clor, gim protid mu, gy nc ni bo d dn ph no, glucose mu c th gim, ADH - nh hng lnn chuyn ha v t chc

ngoi vi: Chuyn ha tng c bn gim <10% so vi bnh thng - nh lng hormone gip lu hnh: Iode ton phn (trong hormone) < 4(g/100ml); T4 < 3g/dl; FT4I gim; T3 < g/dl; FT4I gim; T3 < 80mg/dl; Nu ch T3 gim n c th cha . FT4 < 0,8(g/ dl). - nh lng TSH: Nu suy gip tin pht TSH: >10UI/ml. Nu suy gip do nguyn nhn cao TSH khng tng. - o tp trung iode phng x ti tuyn gip: tp trung iode phng x > 5%, 10% v 20% vo cc thi im 2h, 6h v 24h, c khi thp hn na (bnh thng: 20%, 30%, 40% vo cc thi im trn). X hnh tuyn gip thy hnh nh iode tp trung ri rc, khng ng cht 4. Chn on: - Nhng trng hp c biu hin: tuyn gip ln hoc c Chn on xc nh Chn on phn bit iu tr iode phng x hoc phu thut gip. Cn ngh n

suy gip trc - Nu nghi ng suy gip tin pht: TSH l xt nghim tt nht gip chn on xc nh - Nu nghi ng suy gip th pht: Do gi thng tn tuyn yn, TSH thng gim nhng c khi bnh thng do cn nh lng FT4, khng nn ch da vo nh lng TSH -chn Tui on gi: biu hin th chm chp v tinh thn v th cht... suy gip pht. Cc biu hin trn cng c th c mt phn do gim hot gip. - Suy thn mn: ur, cratinin mu tng... - Hi chng thn h: Ph, thiu mu, cholesterol mu tng... - Bnh Langdon Down: Tr tu, tay chn km pht trin... - Thiu mu, suy dinh dng: Da ti, ph nh, tc lng c th rng - Bo ph: Tng cn, nng n trong vn ng... 5. iu tr: a. Nguyn tc: tt c cc trng hp suy gip cn c iu tr ngoi tr cc th suy gip ch c biu hin cc du sinh hc nh. - Thuc Hormone gip: ch t tuyn gip gia sc.

- Hormone gip tng hp: Levothyroxine(LT4); Liothyronine(LT3); LT4 phi hp vi LT3 (Euthyral) b. iu tr triu chng: - H tr h hp: oxy liu php, t ni kh qun, gip th, ng thi iu tr tnh trnh tru mch. Nhanh chng xc nh TSH, FT4 trc khi cho thyroxine. - Si m t t nhit phng l 22oC. (Si m nhanh lm nng tnh trng try mch v rung tht). B nc in gii, glucose. - Thyroxine:tim 50-100g/dl; FT4I gim; T3 < g/6-8gi/24 gi, sau 75-100g/dl; FT4I gim; T3 < g/ngy cho n khi ung c. iu tr hormone thay th. Cn theo di k v tim mch pht hin tc dng khng mong mun trn tim do thyroxine. IV. BU GIP N THUN: 1.Bu nhc ngha: - Khi nhu cu sinh l ca iode khng s pht sinh hng dch t (bu gip a phng hay bu gip lu hnh) Bu c l t ri rc lot bt thng: tn thng chc nng tuyn gip, khi thiu

iode trm trng gy ra bu c dch t (n n dch t), gim thng minh v tng t sut chu sinh v s sinh ri lon do thiu iode. - T ngi ta nh ngha bu c dch t nh l s ph i ca tuyn gip khu tr hay ton th trong hn 10% L s chng ph i t chc tuyn gip c tnh cht lnh tnh ton qun b hay tng phn khng c triu chng suy hay cng gip, khng do vim, cc yu t gy bnh khng nh hng trong qun th chung. 2. Nguyn nhn: Thiu iode Do cht khng gip Ri lon ph n dy th, c thai, tin mn kinh. Mt iode do tiu chy ko di, hi chng thn h (gim protein ti), thai nghn (tng thi iode nc tiu). - Bp ci trng, thuc khng gip tng hp, cht ngn cn s ti iode nh Thiocyanate, Perchlorate. - Sn c cha Glucoside cyanognique, Linamarin, cht ny khi b thy phn gii phng cyanure, trong c th cyanure b kh c thnh thiocyanate c ch bm iode tuyn gip v tng s

thanh thi iode thn thiu iode c th. Do bt thng tng hp KTT tuyn gip Thiu enzyme, s sai lch bm sinh trong s tng hp thyroxin sn xut ra iodoprotein bt thng. Dng iode liu cao gy c ch tng hp hormon gip do hiu qu Wolff Chaikoff (tc dng thong qua). 3. Bnh sinh: - Gim thyroxintuyn yn tng tit TSH bu gip v tng sn xut hormon gip. y ch l hin tng b tr, phn ng cung cp cho c th thyroxin, do tuyn gip khng b suy hay gim chc nng. - Nng iode trong mu v trong tuyn gip gim, lm tuyn gip ph i b tr cng qua c ch trn. 4. Triu chng: - i vi bu gip n thun: bnh nhn thng c tnh a. Triu Lm sng: chng c nng Triu chng

thc th trng bnh gip. - i vi bu c dch t th nh hng n s pht trin c th nht l tr em, gim thng minh, n n. - i vi bu gip n u: bu ln, c mt khi u gia c, s c ranh gii r, khng dnh vo da, khng au, mm hay chc, di ng theo nhp nut ln xung, khi bu to c th gy chn; khng c ting thi ti nh bu. - i vi bu gip nhiu nhn: gm nhiu khi trn b. Cn lm sng: nh lng FT3, FT4 bnh thng (Bnh thng FT4 = 0,8 - 2,4ng/dl, hoc 8 - 18pg/ml, hoc 10 - 30nmol/L); (FT3 = 0,4ng/dl, hoc 3 - 4pg/ml) Yu t tng protein ti hay tng T4 ton phn: estrogen, thai nghn, vim gan nhim trng, u ty, collagenose. Yu t lm gim T4: suy dng, gim protid mu, x gan, thuc androgene, corticoide liu cao. Yu t ngn cn s kt hp vi protein ti: hydantoin, clofibrate, hparine, phenylbutazone. TSH cc nhy (TSH us) bnh thng (TSH = 0,3 - 4mUI/L). tp trung I131 bnh thng, tr trng hp bu n ho iode. Chp nhp nhy x hnh gip (Sintigraphie): cho bit hnh thi tuyn gip, chc nng tuyn gip nh lng T3, T4 t do bnh thng. Sinh thit: c khi cn thit, cho thy cc bin i lnh tnh nh trong phn gii phu bnh. i vi bu c dch t hay bu c a phng, cn o iode

niu/ngy, hoc t l iode niu/cratinine niu nh gi s trm trng ca thiu ht iode. Th tch ti a tuyn gip (gii hn trn) ngi trng thnh 18 ml c. Tin trin v bin chng: - Xut huyt trong bu: bu to nhanh, au v nng, du chn p cp. - Cng gip: bu nhiu nhn, bu lu nm, Basedow ha phn tuyn bnh thng xen k gia cc nhn, thng do cung cp iode qu nhiu. - Ung th ha. - i vi bu c do thiu iode ngi m mang thai: c th nh hng n s chm pht trin v tinh thn v th cht ca thai nhi. - Ung th gip: tuyn gip to, xut hin mt hoc nhiu nhn cng, b g gh di ng theo nhp nut, khi u to c th chn p gy khn ting, kh th, kh nut. 5. iu tr v d phng: a. Nguyn tc: bnh thng ha nng hormone tuyn gip, m khng i hi tuyn gip phi tng hot v ph i. - Thiu iode cung cp iode. Khng do thiu iode cung cp thm hormonee gip tng hp. - Trong bu gip n do thiu iode: iu tr bng iode hay hormone gip lm tuyn gip nh li. - Trong nhng nguyn nhn khc gy bu gip n lan to khng c, Levothyroxine c th c dng vi mc ch nhm gim kch thc tuyn gip - Hn ti a phu thut,

b. iu tr c th vich bu gip n lan nu toct b d b suy gip. iu tr ngoi khoa iu tr ni khoa - Can thip phu thut trong nhng trng hp sau: + Bu gip qu ln gy chn p (kh nut, kh th, ni khn). + Bu gip lu nm d b ung th ho hoc nghi ng ung th ho. Bu gip do thiu iode hay bu gip a phng: a + Bu nhiu nhn. iode + vo V l. do thm m.. + lm gim th tch tuyn gip. L. Thyroxine vin

c ch nh khi: Lm sng v siu m xc nh bu gip ln + Thyroxin (Levothyroxine, L-Thyroxine, Levothyrox) (T4), vin 50g/dl; FT4I gim; T3 < g, 75g/dl; FT4I gim; T3 < g, 100g/dl; FT4I gim; T3 < g, liu 0.5- 2 vin/ng + Triiodothyronine (Liothyronine) (T3) vin 25 g/dl; FT4I gim; T3 < g, 1- 2 vin/ng + X tr liu ngy cng c ch nh v lm kch thc tuyn nh li, v c th ct b chn lc cc nhn t tr. c. Phng bnh: iode ha mui l phng php c a chung nht trong vic b sung iode qun th thiu ht iode - Mui iode ha (iodat bn vng hn iodure): Nng iode trn vo mui c ngh l 1 phn iode cho 10.000-100.000 phn mui, bng cch da trn s tiu th khong 5g-10g mui/ngy, cung cp chng 50- 500g/dl; FT4I gim; T3 < g iode/ng. S cung cp c nh gi tt khi nng iode trong nc tiu trung bnh t 100-200g/dl; FT4I gim; T3 < g iode/l - Du iode: Lipiodol ng ung: 1ml cha 480mg iode, liu duy nht bng 1ml, d phng 1-2 nm. Tim bp: Tr em 1tui v ngi ln TB tay, liu 1ml. - Nuc pha iode: Iode loi dung dch m c I2, IK hay KIO3 cho vo nc ung t nhu cu 150g/dl; FT4I gim; T3 < g /ngy. - Lugol: 5g I2 + 10g IK trong 100ml (hoc 6mg iode cha trong 1 git Lugol). Thi gian tc dng ngn hn so vi loi du iode, nn cho nhiu ln trong ngy

Recently Viewed Presentations

 • Introduction to the Models and Tools for Social Networks

  Introduction to the Models and Tools for Social Networks

  Normative/conformity : change to conform to others around. Information: change based on new information. Dual processes: both apply. Competition (Burt) Friedkin, Noah (2002). Social Influence Network Theory: Toward a Science of Strategic Modification of Interpersonal Influence Systems.
 • Diapositive 1

  Diapositive 1

  Les quatre saluts : 1 - Naissance de l'homme à la vérité 2 - Découverte de la splendeur et de la perfection de la création 3 - Ravissement se transformant en amour pour le Dieu unique qui l'emporte sur la...
 • AGENDA Finish Whip Around End Reflection? SAT #2

  AGENDA Finish Whip Around End Reflection? SAT #2

  OPTIC Analysis practice. Self-Portrait on the Borderline Between Mexico and the United States (Frida Kahlo) OPTIC analysis. What is the conflict presented in the artwork? How does Frida Kahlo's painting represent her cultural identity? Exit Ticket.
 • Updates in GI

  Updates in GI

  Repeat FCALP in 4 weeks from first test; Stop aspirin/NSAIDs. IBS . pathway 1: Presenting with . IBS symptoms, baseline assessment. Primary care. Secondary care. IBS pathway. RED FLAGS - ANY ONE OF THE FOLLOWING. Age >45. Rectal/Abdominal Mass. Unintentional...
 • creat Mrs. Cobb 8 grade Science th Scientific

  creat Mrs. Cobb 8 grade Science th Scientific

  A- Axes (draw both axes - x- axis is horizontal, y-axis is vertical 1 pt. I -Intervals (the numbers you will use on each of your axes) 2pt. L- Labels (titles for your x- and y- axes including units of...
 • Project Review Meeting 06.10.2003 - University of Portsmouth

  Project Review Meeting 06.10.2003 - University of Portsmouth

  TeleHealth in practice - the [email protected] service Adrian Flowerday Managing Director Docobo Ltd TeleHealth - what? "the use of eHealth technologies to enable the monitoring and management of patients in their own homes" enabling: management of long term chronic conditions...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Anatomy- the science of body structure or parts of an animal. External anatomy terms are used to classify animals. Conformation- the physical arrangement of bone and body tissue. It includes the skeletal structure, muscling, fat balance, straightness of the animal's...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  This was discovered by Hugo deVries when studying primroses. ... Female preferences and male coloration covary with water transparency in a Lake Victoria cichlid fish. Biological Journal of the Linnean Society. 99: 398-406. Seehausen, O., van Alphen, J. J. M.,...