E - learning - University of Belgrade

E - learning uki Angelina 529/12 ii Jovana 986/12 ta je e learning? E-learning (e-uenje) je iroki pojam koji podrazumeva korienje informacijskih tehnologija u obrazovanju. Elektronsko uenje (e-uenje ili engl. e-learning) danas sve ee

sreemo u praktinoj primeni. Osim osnovne upotrebe multimedije i interneta u sklopu svakodnevnog formalnog obrazovanja, danas se putem e-uenja omoguava i organizacija konferencija, kao i tzv. E-learning akademije, online obrazovanja zaposlenih... Dananje doba modernih tehnologija i globalizacije donosi brze promene u svim aspektima ljudskog ivota. Svakim danom stvaraju se nove informacije, a opti razvoj kontinuirano zahteva nova znanja i vetine. Javlja se potreba za to brim, pravovremenim obrazovanjem, koje e istovremeno biti otvoreno i

iroko dostupno. Prednosti i nedostaci e-uenja Prednosti: E-learning omoguava korisnicima kvalitetnu saradnju u nastavi i kada je to zbog udaljenosti, rasporeda i slinih okolnosti nemogue. iroka je dostupno, edukacija je efikasna, uz minimalno utroeno vreme postie se maksimalni uinak,

edukacija je efektivna, trokovi se mogu smanjiti i do 40%, a vreme uenja i do 60% u odnosu na klasinu nastavu, znanje nakon ovog vida edukacije mora biti vee ili barem jednako alternativnom klasinom uenju u uionici. Nedostaci: E-learning zahteva od korisnika odreena znanja i vetine kako bi ga mogli

koristiti. Omoguavanjem samostalnijeg odreivanja naina i vremena uenja, elearning svojim uenicima donosi i veu odgovornost. Takoe, zahteva i odreenu tehniku podrku, koja je skupa, i stalan razvoj u skladu s razvojem tehnologije kojom se koristi. Elementi e - uenja Sastoji se od 3 osnovna dela: 1. LMS (Learning Management System)

2. Sadraj (Content) 3. Saradnja (Collaboration) 1. LMS: Predstavlja komplet standardizovanh komponenti za uenje, dizajniranih tako da poveu uenje sa postojeim informatikim sistemom unutar organizacije ili putem web portala za uenje.

Softer koji ini osnovu LMS-a upravlja svim elemetima nastave i evidentira sve parametre potrebne za praenje procesa. Na osnovu tih parametara mogue je u svakom trenutku pratiti napredak pojedinog zaposlenog ili grupe i na kraju samog procesa meriti i analizirati uinak. 2. Sadraj Sadraj je kljuni deo procesa uenja. Moduli

za uenje nisu statiki ve su voeni auditivno i vizualno uz primenu interaktivne povratne veze koja polaznika vodi prem a cilju po sistemu simulirane stvarne situacije. Svakom modulu se pristupa onoliko puta koliko je potrebno da konaan rezultat bude zadovoljavajui za korisnika. 3. Saradnja Primarni cilj komunikacije jest saradnja

polaznika i mentora nastave, kao i polaznika meusobno. Saradnja omoguuje nadzor sistema i unapreuje uenje, jer udaljene stanice za uenje povezujeu zajednicu okupljenu s istim ciljem. Alati za saradnju su: e-mail, forum (pitanja/odgovori/komentari), chat (direktna diskusija), white board (sredstvo virtualne uionice).

Programi za e-uenje Osnovni programi su: 1. WebCT ( Web Course Tools) 2. CLAROLINE 3. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 4. IBM Workplace Collaborative Services 1. WebCT ( Web Course Tools)

WebCT je programski alat koji se koristi za odravanje e-learninga ili kao dopuna klasinom nainu obrazovanja.To je jedan od najboljih alata za e-uenje na tritu. Sadri i mnogobrojne pomone alate (linkove, video, audio, renik...) i veliki broj alata za komunikaciju. Pristup WebCT-u je autorizovan. Svaki polaznik ili nastavnik imaju jedinstveno korisniko ime i lozinku za

pristup WebCT-u. Ovaj program nudi izvrsnu podrku za ocenjivanje i proveru znanja kao i statistiki pregled postignutih rezultata. Istorija WebCT-a Razvijen na University of British Columbia

1995. godine. Zaposleni na ovom Univerzitetu su ga razvili za svoje potrebe nakon to su primetili da autorima treba vie vremena za postavljanje materijala nego to im treba za samo predavanje i rad sa studentima. 1997. pokree se firma WebCT-a. U januaru 2000. kompanija pokree web sedite na adresi WebCT.com koje predstavlja podrku za korienje WebCT-a ali i edukaciju uopte.

Mogunosti WebCT-a obogauje klasini kurs multimedijalnim elementima (zvuk, slika, internet linkovi, dodatne informacije...) ocenjivanje znanja polaznika testovima i zadacima on-line (mogue je pristupanje ispitu u razliita vremena) samoprocena znanja za studente stvaranje indeksa i renika vanijih pojmova koji se pojavljuju u lekcijama

integrisanje postojeih web resursa u kurs komunikaciju polaznika kursa meusobno i sa nastavnikom kroz forume (diskusije) ili askanje (chat) 2. CLAROLINE Nastao je na belgijskom Universit catholique de Louvain (UCL) s primarnim ciljem podrke

vlastitim nastavnicima u e-uenju. Claroline je zgodan i intuitivan alat koji zadovoljava veliki broj kriterijuma. Njegova velika prednost je to je Open Source program, pa se moe koristiti potpuno besplatno. Alat je vieplatformski (pisan je u jeziku PHP i koristi bazu MySQL) pa se moe instalirati na Windows, Unix, Linux, FreeBSD, MacOS i druge platforme.

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) Moodle je softversko reenje za proizvodnju i odravanje online kolegijuma putem Interneta Raspoloiv je kao softver otvorenog koda (pod GNU Public Licencom).To u osnovi znai da je Moodle zatien autorskim pravom,ali imate neke dodatne slobode.Dozvoljeno je kopiranje,korienje i

menjanje Moodle pod uslovom da pristanete na to da ete omoguiti drugima pristup otvorenom kodu,neete menjati ili ukloniti originalnu lincencu ili obavetenje o autorskom pravu i da ete primeniti istu licencu na bilo koje reenje Fleksibilan je i brz open source alat.Ima podrku za 2 baze: MySQL i PostgreSQL. Takoe ima podrku za veliki broj jezika

Ovaj alat je vrlo brzo stekao veliku popularnost kod nastavnika zbog svojih pedagokih temelja i velike prilagoenosti akademskom okruenju U ovom trenutku ,preko 13000 edukativnih ustanova u 155 zemalja imaju registrovane Moodle sajtove.Korisnici variraju od osnovaca preko srednjokolaca do studenata na fakultetima i postdiplomskim studijama Da biste koristili Moodle potrebna vam je

aktivna instanca PHP-a ( verzija 4.1.0. ili kasnija ) sa omoguenim osobinama: - Obrada slika (JPEG,PGN format) pomou GD Library-a - Potpora za sesije - Potpora za upload-ovanje datoteka - Aktivan MySQL server

IBM Workplace Collaborative Services To je profesionalan,poslovno orijentisan LMS Konzistentan je na svim aktuelnim normama za razmenu podataka a isporuuje se sa naprednim programom intuitivnog interfejsa za unos i ureivanje sadraja kurseva Proirena verzija ovog programa koju je razvila vedska kompanija Lecando,uz napredne

mogunosti integracije s ostalim delovima poslovnog okruenja ova verzija omoguava ureivanje sadraja direktno putem web interfejsa Hvala na panji

Recently Viewed Presentations

 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Nuclease which digests RNA, not DNA. Taq. DNA polymerase. Heat-stable DNA polymerase isolated from a thermostable microbe (Thermus. aquaticus) PLASMID CLONING STRATEGY. Enzyme restriction digest of DNA sample: Cut the cloning vector with restriction enzyme of choice (e.g., EcoR1)
 • Moral Development of Girls A study based on the work of ...

  Moral Development of Girls A study based on the work of ...

  Arial Wingdings Calibri Bookman Old Style Berlin Sans FB Times New Roman Cambria Beam 1_Beam Microsoft Graph Chart Moral Development A study based on the work of Lawrence Kohlberg Lacy de la Garza, Angie Martin, & Ashley Walters Slide 2...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Why study? "The purpose of the industrial lands analysis is to understand the importance of industrial lands to the regional economy, to assess whether the region has an adequate and appropriate supply of industrial land for the future, and to...
 • The Presidency Chapter 11 CHAPTER 11: THE PRESIDENCY

  The Presidency Chapter 11 CHAPTER 11: THE PRESIDENCY

  The president injects new ideas into American politics. The president has enormous powers—at least on paper ... the rules of the game; the presidency puts more focus on individuals and ideas. ... executive branch policy has flowed from the cabinet...
 • Metric Units - Caldew School

  Metric Units - Caldew School

  mm cm dm m Dm hm km 1/1000 m 1/100 m 1/10 m 1 m 10 m 100 m 1000 m millimetre centimetre decimetre metre Decametre hectometre kilometre Units of Distance The principal unit of distance in the metric system...
 • PSSA Precodes Quick Tips

  PSSA Precodes Quick Tips

  Precodesfor PSSAQuick Tips. Thank you for taking time out of your busy schedules to review this webinar on the Precodes for the PSSAs. The Division of Assessment and Accountability (DAA) in collaboration with the Office of Data Quality (ODQ) are...
 • Creating and Enforcing Drug and Alcohol Testing Policies in ...

  Creating and Enforcing Drug and Alcohol Testing Policies in ...

  Creating and Enforcing Drug and Alcohol Testing Policies in the CALIFORNIA WorkplaceKern County SHRMFebruary 1, 2017 . David Allen, Attorney . Jackson Lewis PC. 725 South Figueroa St, Suite 2500. Los Angeles CA 90017. 213-689-0404. [email protected]
 • Year 2 SATS - rosehill.stockport.sch.uk

  Year 2 SATS - rosehill.stockport.sch.uk

  Year 2 SATS . May 2019. Purpose. What do SATs mean for my child? What do they look like? How can I help my child? Key Stage 1 tests. Focus on Maths and Reading. There is a grammar and spelling...