Εκμετάλλευση υπηρεσιών Web 2.0 σε σχολικούς ιστοτόπους

eTwinning WordPress , , M.Sc. [email protected] eTwinning Stay Healthy, Stay Fit A web magazine for teenagers (. 2013) , &

(2013-2015) eTwinning Stay Healthy, Stay Fit A web magazine for teenagers : 3 , Saint Saint Cyril and Methodius Secondary School, Asenovgrad, 2 , Immanuel-Kant-Gymnasium, Mnster, Plunge Academic Adolfas Jucys Basic school, Plunge, Drabeu interntpamatskola, Amatas novads,

eTwinning Stay Healthy, Stay Fit A web magazine for teenagers . . . . . .

eTwinning Stay Healthy, Stay Fit A web magazine for teenagers TwinSpace WordPress Web II (Glogster, Google Forms, Padlet, ..) http://stayhealthystayfitwebmag.wordpress.com/ Stay Healthy, Stay Healthy, Stay Fit

, . .. . . (.. , , ) . eTwinning. . , , .

. . , , . O . & TwinSpace

, About us Glogster Project Poster Google Forms

1) PE Survey Form, 2) PE Survey Results SlideShare 1) , 2) 1) Dos and Donts, 2) Eating Habits Ques tionnaire Results

PollDaddy 1) , 2) 1) Favorite Physical A ctivity Poll , 2) Health Poll Padlet 1) , 2)

1) Breakfast Wall, 2) Drinks Wall : . - - . , . , . (blogs).

WordPress : wordpress.com URL (.. mywebmagazine.wordpress.com) (theme). . wordpress.com. . wordpress.com vs. wordpress.org (I) wordpress.com

. wordpress.com . mywebsite.wordpress.com. wordpress.com . wordpress.com (3GB) , ... wordpress.com. wordpress.com vs. wordpress.org (II) wordpress.org Web CMS.

(domain name) mywebsite.com. . (plugin) https://wordpress.org/plugins. (theme) http://wordpress.org/themes. WordPress (administrators) . (editors) (posts) .

(authors) . (contributors) , . , . WordPress

(.. tagging) URL . , , (eshop)

- WordPress eTwinning : . . . , , , ... , . . . .

, 2 eTwinnng Stay Healthy, Stay Fit

Recently Viewed Presentations

 • CSCI-1680 :: Computer Networks

  CSCI-1680 :: Computer Networks

  Before TCP Tahoe. On connection, nodes send full (rcv) window of packets. Retransmit packet immediately after its timer expires. Result: window-sized bursts of packets in network. Bursts of Packets. Graph from Van Jacobson and Karels, 1988.
 • THE AUTHORITY OF CHRIST (Part 3)

  THE AUTHORITY OF CHRIST (Part 3)

  every one night and day with tears. 32 And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which...
 • Capabilities and Limitations of ICT

  Capabilities and Limitations of ICT

  Disadvantages of relational database vs. flat files More complicated to design and create a relational database than a flat file system More expensive because flat file system can by created simply using spreadsheet software where as a relational database needs...
 • Frank Wood's Business Accounting 1 Twelfth Edition

  Frank Wood's Business Accounting 1 Twelfth Edition

  Calculate prime cost and production cost of goods manufactured. Draw up a manufacturing account and income statement. Adjust the manufacturing account in respect of work-in-progress. ... Frank Wood's Business Accounting 1 Twelfth Edition
 • Education Reform - Utah PTA

  Education Reform - Utah PTA

  Utah State Board of Education July 16, 2013 * * * * Debra Roberts Chair, Utah State Board of Education Chair, Audit Committee, USBE BA, English, BYU Overview of the State Board of Education Dave Crandall Jennifer Johnson Utah Core...
 • Heredity and Reproduction

  Heredity and Reproduction

  Full diagram. Of course, not all parts of the flower have reproductive functions, like the petal, sepal and receptacle. pistil. egg cells (ovules) style. stigma. ovary. ... Flower Parts. This is the flower of the hibiscus plant. You can easily...
 • title

  title

  Le Monde 12 april 2001 CERN-US Line + Abilene Renater + ESnet 3/2002 LHC Grid Wkshop 3/02; 2003: to 1 Gbps range 0.5 PB and UP; LHC 10 to 100 Times Greater "Talking to things": Communication (Internet protocols) & security...
 • Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda,

  Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda,

  programi za obradu teksta -Word, QuarkXPress, Writter (Open Office) programi za rad sa tabelama - Excel, Lotus. programi za obradu slika i crteža - Paint, Adobe Photoshop CS5, Corel Draw, Auto Cad, Ilustrator, Inkscape. programi za rad sa bazama podataka...