Folie 1 - krestanskezbory.sk

Folie 1 - krestanskezbory.sk

1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Cl pednky dospt k sebereflexi poznat a lpe vyuvat duchovn ddictv zakladatel hnut chrnit se ped dvma extrmy: vyzdvihovn tradice nade ve t vru bez historie Otzka astnkm semine m se vyznauje Bratrsk hnut? Jak jsou jeho drazy? 1

1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Caspar Schwenckfeld (1489-1561) Jednota vech opravdovch vcch Je Summa cel Bible Bible bezchybn zdroj poznn Hlubok osobn proitek spsy pln odevzdn se Bohu Mt podl na Duchu svatm 2

1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Menno Simons (1496-1561) Crkev jako mstn spoleenstv podle NZ Znovuzrozen k novmu byt v Kristu pln zmna ivotnho stylu istota Kristovy crkve 3 1234

Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut John Bunyan Pilgrims progress a vichni nekonformist Samostatnost mstnho sboru Knstv vech vcch Kest vcch Veden Duchem Oekvn Kristova pchodu 4 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut

Mikol L. Zinzendorf (1700-1760) Misie sbor v pohybu en Jeovy vldy Otevenost kesanv vech konfes Bratrsk spoleenstv Budujc setkn Celosvtov misie 5 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Brati touili po pravm spoleenstv s Bohem a lidmi,

kte jsou opravdovmi vcmi nap vem crkevnm plotm. Brati vedli posvcen ivot, zamen na budovn nezvislch sbor po vzoru Novho zkona v oekvn druhho pchodu Krista. 6 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Zatky hnut Pokraovn reformace, hnut svobodnch crkv a novch duchovnch hnut. Teologick drazy: pokn, zkuenost

milosti, zpas vry. Zpadoevropsk probuzeneck hnut 19. stolet (1830 Irsko a UK, 1840 vcarsko a Francie, 1850 Nmecko, Holandsko, Severn Amerika) 7 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Drazy hnut 8

Poznvn Bible, Bohem vdechnutho Psma, jako zvaznho slova pro ivot Zamen na Krista, Spasitele vech, kdo v Nho v, naplnn proroctv SZ Rozvjen dar Ducha svatho a veobecnho knstv pi bohoslubch Uplatovn ktu obrcench jako zalenn do spoleenstv mst. sboru Vrcholem spolenho uctvn Boha se stala Pamtka Pn bez ordinovanho vysluhovn duchovnmi Mstn sbory jsou nezvisl a jsou spravovny starmi Vra v brzk pchod Jee Krista, vtren crkve a dispenzan vklad Bible 1234

Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Zatek hnut ve Velk Britnii 1825 v Dublinu (Irsko), Dr. Edward Cronin a Edward Wilson spolu s dalmi se shromdili ke ten Bible, zpvu a modlitb Nebo kdekoliv se shromd dva nebo ti v mm jmnu, tam jsem j uprosted nich. Mat 18,20 9

1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut 1827 se mal skupinka (H. Hutchinson, Wm. Stokes, Lord Congleton, J.G. Bellett, and J. N. Darby) sela, aby spolu slavila Pamtku Pn 10 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Antony Norris Groves

(1795-1853) tst ivota odevzdanho Kristu Pamtka Pn pro kadho kesana a kad den Jednota opravdovch kesan Tak si nenechte kat vdcov, protoe mme jednoho vdce, Krista... Vy vichni jste brati" Mat 23,10.8 11 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut John Nelson Darby

(1800-1882) Peklad Bible (Engl.,Franz.,Deutsch) Zakldn sbor (ovlivnil asi 1500 sbor) Otec dispenzacionalismu a premilenialismu Teorie padku a exklusivismus 12 1234 Probuzeneck hnut / Bratrsk hnut Georg Mller

(1805-1898) Zvstovn Slova v Bristolu Zakladatel Scriptural Knowledge Institution Zakladatel sirotinc v Bristolu Kazatelsk innost (1843 zaloil sbor ve Stuttgartu) 13

Recently Viewed Presentations

 • PREACHING ON THE PARABLES - Mercer University

  PREACHING ON THE PARABLES - Mercer University

  PREACHING ON THE PARABLES NEW INTERESTS IN PARABLE STUDY 1. CHARACTERS 2. PLOTS 3. METAPHORS 4. DIRECT DISCOURSE Metaphoric clusters 1. Servant 2. Seed 3. Advent (Advent and Joy: the sower and the mustard seed; cf Crossan In Parables) 4....
 • Brainstorm - saugerties.k12.ny.us

  Brainstorm - saugerties.k12.ny.us

  (biotic potential) Favorable light. Favorable temperature. Favorable chemical environment (optimal level of critical nutrients) Abiotic. Biotic. High reproductive rate. Generalized niche. Adequate food supply. Suitable habitat. Ability to compete for resources. Ability to hide from or defend. against predators. Ability...
 • Folk and Popular Culture - AP Human Geography

  Folk and Popular Culture - AP Human Geography

  Folk Housing is a product of both cultural traditions and environmental conditions. Houses are made from nearby materials and influenced by social factors
 • Boolean Algebra - University of California, San Diego

  Boolean Algebra - University of California, San Diego

  Arial Calibri 宋体 Times New Roman Office Theme CSE 20 Lecture 9 Boolean Algebra: Theorems and Transformations Theorems & Proofs: 4 Postulates Slide 3 Theorems and Proofs Theorem 9: De Morgan's Law Theorem 9: De Morgan's Law (cont.) 3.
 • pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com

  pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com

  White Paper Review Process. 10. During the year under review, The Department of Arts and Culture embarked on consultative workshops on the White Paper on Arts, Culture and Heritag
 • Chapter 2 Lesson 2 - Science with Mrs. Watson

  Chapter 2 Lesson 2 - Science with Mrs. Watson

  Science is always changing and evolving. Scientists must always keep an open mind and the ability to accept of new and different ideas. ... Only boys can be athletes. Florida is the best state. All southern boys are rednecks.
 • Slide 1

  Slide 1

  Why do we use water in a hot water bottle rather than sand or a metal lump to warm up a bed? Specific heat capacity 'c'
 • 発話障害者においての音声認識 - Kobe University

  発話障害者においての音声認識 - Kobe University

  構音障害者の音声認識の検討 神戸大学工学部 松政 宏典,滝口 哲也,有木 康雄 追手門学院大学経済学部