Mato Lovrak Vlak u snijegu - razredna-nastava.net

Mato Lovrak Vlak u snijegu - razredna-nastava.net

Mato Lovrak Vlak u snijegu Kviz 1. to je po zanimanju bio Mato Lovrak? a) eljezniar

b) novinar c) uitelj 1. to je po zanimanju bio Mato Lovrak? a) eljezniar b) novinar c) uitelj

2. U kojem se mjestu rodio Mato Lovrak? a) u Novoj Gradiki b) u Velikom Grevcu c) u Velikoj Gorici

2. U kojem se mjestu rodio Mato Lovrak? a) u Novoj Gradiki b) u Velikom Grevcu c) u Velikoj Gorici 3. Koju od ovih knjiga nije napisao Mato

Lovrak? a) Neprijatelj broj jedan b) Druba Pere Kvrice c) Trojica u Trnju d) Devetorica hrabrih 3. Koju od ovih knjiga nije napisao Mato

Lovrak? a) Neprijatelj broj jedan b) Druba Pere Kvrice c) Trojica u Trnju d) Devetorica hrabrih 4. Kako se zove selo u kojemu

zapoinje radnja romana Vlak u snijegu? a) Veliko Selo b) Malo Selo c) Veliki Grevac d) Dugo Selo 4. Kako se zove selo u kojemu

zapoinje radnja romana Vlak u snijegu? a) Veliko Selo b) Malo Selo c) Veliki Grevac d) Dugo Selo 5. Ljuban, Pero i Draga dolaze u

kolu iz zaselka koji se zove a) Krukovac b) Jabukovac c) ljivarevo d) Malo Selo 5. Ljuban, Pero i Draga dolaze u kolu iz zaselka koji se zove

a) Krukovac b) Jabukovac c) ljivarevo d) Malo Selo 6. Djeca iz Jabukovca posvaala su se jo tijekom ljeta igrajui se a) skrivaa

b) putovanja vlakom c) vjenanja d) kole 6. Djeca iz Jabukovca posvaala su se jo tijekom ljeta igrajui se a) skrivaa b) putovanja vlakom

c) vjenanja d) kole 7. Draga se teko uvrijedila kad je Ljuban odbio u igri biti njezin a) kum b) mladoenja c) djever

7. Draga se teko uvrijedila kad je Ljuban odbio u igri biti njezin a) kum b) mladoenja c) djever 8. U koli su osnovali zadrugu, a

Ljuban je izabran za a) predsjednika b) tajnika c) voditelja d) domaina 8. U koli su osnovali zadrugu, a Ljuban je izabran za

a) predsjednika b) tajnika c) voditelja d) domaina 9. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Pero glasovao? a) za Dragu

b) za Ljubana c) ni za koga d) sam za sebe 9. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Pero glasovao? a) za Dragu b) za Ljubana

c) ni za koga d) sam za sebe 10. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Ljuban glasovao? a) za Dragu b) za Peru c) ni za koga

d) sam za sebe 10. Kad su birali domaina zadruge, za koga je Ljuban glasovao? a) za Dragu b) za Peru c) ni za koga d) sam za sebe

11. to je Pero uinio kako bi on postao domain zadruge? a) alio se uitelju na nepravilno glasovanje b) pokuao je glasae podmititi slatkiima c) doveo je svoga bogatog oca u kolu 11. to je Pero uinio kako bi on

postao domain zadruge? a) alio se uitelju na nepravilno glasovanje b) pokuao je glasae podmititi slatkiima c) doveo je svoga bogatog oca u kolu 12. Uenici iz Velikoga Sela krenuli su vlakom u grad da bi posjetili a) kazalinu predstavu

b) zooloki vrt c) higijensku izlobu 12. Uenici iz Velikoga Sela krenuli su vlakom u grad da bi posjetili a) kazalinu predstavu b) zooloki vrt c) higijensku izlobu

13. Mogue nevolje s vremenskim prilikama najavila je sprava za mjerenje tlaka zraka koja se zove a) barometar b) termometar c) kronometar

13. Mogue nevolje s vremenskim prilikama najavila je sprava za mjerenje tlaka zraka koja se zove a) barometar b) termometar c) kronometar 14. Nakon izleta uitelj je morao

ostati u gradu a) jer je morao obaviti neki vaan posao b) zbog obiteljskih problema c) jer se iznenada razbolio 14. Nakon izleta uitelj je morao ostati u gradu a) jer je morao obaviti neki vaan posao

b) zbog obiteljskih problema c) jer se iznenada razbolio 15. Vlak s je iznenada stao u snijegu zbog a) kvara lokomotive b) visokih snjenih nanosa kroz koje nije

mogao proi c) veoma hladne zimske noi 15. Vlak s je iznenada stao u snijegu zbog a) kvara lokomotive b) visokih snjenih nanosa kroz koje nije

mogao proi c) veoma hladne zimske noi 16. Tko je od odraslih cijele bio uz djecu i pomagao im kad god je trebalo? a) kondukter b) policajac

c) strojovoa 16. Tko je od odraslih cijele bio uz djecu i pomagao im kad god je trebalo? a) kondukter b) policajac c) strojovoa

17. Kako je zadruga Ljubanovac osigurala da nitko ne ostane gladan? a) svi su morali uvati svoju hranu kod sebe b) kondukter je djeci podijelio namirnice c) zadrugari su svoje zalihe hrane slono

podijelili s ostalima 17. Kako je zadruga Ljubanovac osigurala da nitko ne ostane gladan? a) svi su morali uvati svoju hranu kod sebe b) kondukter je djeci podijelio namirnice c) zadrugari su svoje zalihe hrane slono

podijelili s ostalima 18. Tko je zadruzi Ljubanovac poslao poruku s molbom za povratak u njihove redove? a) Pero b) Draga

c) Duan 18. Tko je zadruzi Ljubanovac poslao poruku s molbom za povratak u njihove redove? a) Pero b) Draga c) Duan

19. ime su djeca oistila kotae vlaka od snijega? a) samo svojim vlastitim rukama b) lopatama c) posebnim rukavicama koje su dobili od strojovoe

19. ime su djeca oistila kotae vlaka od snijega? a) samo svojim vlastitim rukama b) lopatama c) posebnim rukavicama koje su dobili od strojovoe

20. Zbog ega je Pero u tajnosti doao u vagon sa zadrugarima? a) da bi ukrao neto hrane jer je bio gladan b) da bi pomogao Ljubanu i zadrugarima c) da bi bolesnoj Dragi donio hranu i topliju odjeu

20. Zbog ega je Pero u tajnosti doao u vagon sa zadrugarima? a) da bi ukrao neto hrane jer je bio gladan b) da bi pomogao Ljubanu i zadrugarima c) da bi bolesnoj Dragi donio hranu i topliju odjeu

21. to se dogodilo s Ljubanom kada su napokon stigli u Veliko Selo? a) svi su ga nosili na rukama kao zaslunog za spas cijeloga razreda b) zaspao je od silnoga umora

c) odrao je govor okupljenim roditeljima i djeci 21. to se dogodilo s Ljubanom kada su napokon stigli u Veliko Selo? a) svi su ga nosili na rukama kao zaslunog

za spas cijeloga razreda b) zaspao je od silnoga umora c) odrao je govor okupljenim roditeljima i djeci

Recently Viewed Presentations

 • Supercomputing in Plain English: Overview

  Supercomputing in Plain English: Overview

  Tenure-Track Faculty. At research-intensive institutions: Incentive Structure: I need to publish lots of papers, bring in lots of grant money and graduate lots of students, or I'm fired.
 • Writing Assignment (Review)

  Writing Assignment (Review)

  Writing Assignment (Review) Lesson 12 Writing Requirement 700 to 1,000 word analytical paper Analytical writing Thesis Analytical Writing GRE Analytical Writing Measure assesses the applicant's ability to articulate complex ideas clearly and effectively examine claims and accompanying evidence support ideas...
 • Dias nummer 1 - Indian Institute of Science

  Dias nummer 1 - Indian Institute of Science

  Computational Analogue of Shannon's definition of perfect-security. Indistinguishability Security for SKE. S. Goldwasser and S. Micali. Probabilistic Encryption. Journal of Computer and System Sciences, 28(2): 270-299, 1984. ... expansion factor of G .
 • The Roman Empire

  The Roman Empire

  Charlemagne, a Germanic king, expands his kingdom to create the Carolingian Empire once called the "Kingdom of Europe" He was the first Germanic king crowned the king of the "Roman Empire" When this kingdom fell apart, it led to a...
 • Diode Basics, Application and Special Diodes

  Diode Basics, Application and Special Diodes

  CHAPTER 1 Semiconductor and Diode Basics, Application and Special Diodes*
 • Unit 01:Indian Society Agenda Constitution of India Structure

  Unit 01:Indian Society Agenda Constitution of India Structure

  9.To vigorously promote the idea of small family norm to achieve the replacement levels of Total Fertility Rate (TFR). ... Varna may be described as an abstract classification of people on the basis of mythical origin. Caste, by contrast, is...
 • ¿Qué es el sonido?

  ¿Qué es el sonido?

  Traverso DAW. Crea un panel multipista, donde mezclamos diferentes canales de audio y exportarlos a determinados formatos. RoseGarden. Permite secuenciar audio, editar sonido etc. Edita archivos MIDI y crea composiciones musicales. FileLab Audio Editor
 • Special Relativity For Dummies!

  Special Relativity For Dummies!

  La Teoría de la Relatividad experimentos mentales sorprendentes Santiago Heredia Avalos Departamento de Física Universidad de Murcia