Monitorering af gravide efter gestationsalder 41+0

Monitorering af gravide efter gestationsalder 41+0

Monitorering af gravide efter gestationsalder 41+0 Forfattere Bach, Diana Overlge Buchgreitz, Line Afdelingslge

Dahlgaard, Tullia Jordemoder Farlie, Richard Overlge Gommesen, Line

Jordemoder Huusom, Lene (tovholder) Overlge Olesen, Annette Wind Poulsen, Veronica Tovar Zizzo, Anne Rahbek

Overlge Afdelingslge Kursusreservelge Hvidovre Hospital Herlev Hospital Odense Hospital Herning Hospital Odense Hospital Hvidovre Hospital

Sygehus Lilleblt, Kolding Odense Hospital Skejby Hospital Afgrnsning af emnet Omhandler udelukkende monitorering af gravide efter uge 41+0 Omhandler ikke: - intrapartum overvgning - stillingtagen til pp. med.

Ml: at identificere risiko for intrauterin asfyksi og dd, med henblik p at intervenere i tide Det er en forudstning for denne guideline at terminen bestemmes rutinemssigt ved ultralyd Omkring 24 % af alle gravide har ikke fdt i graviditets uge 41+0 Definitioner Vi definerer i denne guideline gravide med gestationsalder over uge 41+0 som postterme

Definitioner i engelsksproget litteratur: Hvad vil vi komme ind p Hvad gr man i andre lande? Kort om nationale guidelines Monitoreringsmetoder: CTG UL Fosterbevgelser

Nationale guidelines Appendix 1 Sparsom evidens Anbefalingerne primrt baseret p konsensus Monitorering x 2-3 ugentligt (NICE, Norge, Frankrig, Canada) CTG (non stress-test) Vurdering af fostervandsmngde CTG monitorering hos postterme Ingen RCT om CTG vs ingen CTG hos postterme

Enkelt case-control studie fra 1998: - 1390 postterme (GA 41+) - betydningen af isoleret takycardi ( 160 bpm) og bradycardi (<120 bpm) - ingen forskel i sectiorate, navlesnors kompression, grnt vand, Apgar <7 efter 5 min, IUGR, mekonium aspirationssyndrom eller indlggelse p neonatalafd. Am J Perinatol. 1998; 15: 335-8 Studier p antenatal CTG

Hovedparten af studierne er gennemfrt i 70erne og 80erne Observationelle studier har vist korrelation mellem unormalt CTG og drligt ftalt udkomme Freeman et al. 1976-1980 USA 7448 hjrisikogravide gravide (heraf 3123 postterme) Diabetes Hypertension

Preklampsi Tidl. intrauterin fosterdd IUGR Rh immunisering Hjertesygdom Am J Obstet Gynecol. 1982 Aug 1;143(7):778-81. Antepartum IUFD Non stress-test

reaktiv CTG N=3 0,14% non-reaktiv CTG N=4

1,7% IUFD-raten Stress-test IUFD-raten negativ stress-test

reaktiv positiv stress-test non-reaktiv positiv stress-test N=0 N=0 N=5 0% 0% 7,3%

Alle 3 tilflde af IUFD i gruppen reaktiv nonstress-test CTG skete mindre end en uge efter CTGen Am J Obstet Gynecol. 1982 Aug 1;143(7):778-81. CTG vs ingen (skjult) CTG 1636 hj-risiko gravide (heraf 401 prterme) 4 RCT Ingen signifikant forskel i - perinatal mortalitet

- potentially preventable deaths (OBS power) - sectio Computeriseret CTG vs almindelig CTG 469 hj-risiko gravide 2 RCT Signifikant reduktion i perinatal mortalitet (0,9% vs 4,2%) Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12: CD007863 CTG (nonstress) 1 vs 2 gange ugentligt

x 1 ugentligt 0,6% x 2 ugentligt 0,2% IUFD-raten

Obstet Gynecol. 1986 Apr;67(4):566-8. Improved outcome of twice weekly nonstress testing. Oligohydramnios Definition: Oligohydramnios estimeres ved: deepest vertical pocket (DVP) < 2 cm eller amniotic fluid index (AFI) < 5 cm (DSOG guideline). DSOG guideline om oligohydramnios er det anbefalet at bruge DVP < 2 cm

Begrnset litteratur Morris et al Design: Prospektivt dobbelt blindet studie Forml: Kan AFI/DVP bruges rutinemssigt ved GA > 40 uger til at udpege risikograviditeter? Population: 1540 Inkluderede gravide med GA >40 uger. (4545 forventet) Metode:

AFI samt DVP blev estimeret af den samme sonograf. Blindet for behandlende lger og jordemdre. Primr outcomes: IUD, neonatal death, meconnium asp., svr asfyksi Sekundre outcome: Akut sectio, grnt vand, ph < 7, Apgar < 7 ved 5 min, hypoglykmi, neonatale kramper og indlggelse. RCOG 2003 Br J Obstet Gynaecol 110, pp. 989994 Morris et al Resultater: 7.9% AFI < 5 cm (75)

1.4% DVP < 2 cm (22) AFI < 5 cm var signifikant associeret til: Primr outcome: svr asfyksi eller mekonium aspiration (RR=4,6) Sekundr outcome: akut sectio (ftal distress) (RR ikke angivet) pH < 7 (RR 3,3, P= 0,01). DVP<2 cm ingen signifikante associationer. Morris et al

AFI < 5 cm DVP < 2 cm Morris et al Forfatterne konkluderer: - at AFI er bedre end DVP ved overvgning af fostre over termin. - AFI ikke kan st alene, da sensitiviteten er lav. Locatelli et al

Design: Retrospektivt studie 1997-2000 Population: 3049 inkluderet Forml: At undersge sammenhngen mellem AFI<5 cm og perinatale outcomes Metode: UL scanning ved 40 uger og 2-3 gange ugentligt fra 41 uger. Outcomes: akut sectio, grnt vand, Apgar < 7 ved 5 min., pH < 7, SGA < 10 percentilen Resultater: AFI < 5 cm var associeret til SGA < 10 percentilen OR=2.2, 95% CI 1.5 - 3.2

ldre studier Har fundet signifikant sammenhng mellem oligohydramnios og grnt vand, vkstretardering og ftal distress Crowley P et al Br J Obstet Gynaecol 1984; 91: 444-8. Phelan JP et al. Am J Obstet Gynecol 1985; 151: 304-8. Tongsong T et al Int J Gynaecol Obstet 1993; 40: 213-7. AFI < 5 cm versus DVP < 2 cm Metaanalyse 2009, Nabhan AF et al

- at brug af AFI < 5 cm frte til flere inducerede fdsler og flere sectio uden at forbedre outcome. Cochrane review, 2012, Gulmezoglu AM et al - Igangsttelse af fdslen efter termin ger formentlig ikke risikoen for akut sectio. Morris et al: - AFI < 5 cm har hjest sensitivitet, men studiet er ikke stort nok til undersgelse af DVP

Bde AFI < 5 cm og DVP < 2 cm har lav sensitivitet og hj specificitet Anbefaling Dopplerflow F studier af anvendelsen af doppler flow i monitoreringen af graviditeter over termin. - Ingen randomiserede studier - Kun sm studier med omkring 100 gravide

Forfatter Design Prospektivt population 78 GA 41 uger

Resultater/konklusion Lav MCA-PI associeret til CTG decelerationer Anteby EY et 1994, al, 1994 Israel, Jerusalem Devine PA et 1994 al

USA, New York Lam H et al 2005, Kina, Hong kong Olofsson P 1997, et al Sverige, Lund

Prospektivt 49 GA 41 uger CPR < 1.05 er prdikter for drligt ftalt outcome prospektivt

118 GA41 uger MCA er omvendt korreleret til tykt mekoneum. Retrospektivt

44 GA43 uger Ingen signifikante flow forandringer mlt ved 42 uger. Anbefaling Vgtestimering

Cochrane (Bricker L et al): - Analyse af rutine scanning efter uge 24, konkluderer, at der ikke er evidens for skanning i tredje trimester, men der indgr ikke studier om skanning efter terminen. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4 Lindqvist et al Design: Retrospektivt Forml:

at sammenligne rutine scanning ved 41 uger med scanning p indikation? Population: 71.040 gravide med GA >32 ,kun AGA og SGA fostrer. Karolinska University Hospital Metode: 2 afdelinger med forskellig procedure for UL ved uge 41 Huddinge: rutine scanning af alle gravide i uge 41 Solna: Scanning ved klinisk indikation. Primr outcome: Svre perinatale komplikationer (svr asfyksi, dd, eller cerebral skade ) BJOG 2014;121:1108-1116

Lindqvist et al Resultater: - Rutine scanning (Huddinge): Ikke get risiko for svre perinatale komplikationer efter 41+6, sammenlignet med termin (37+0-41+6) - Scanning p indikation (Solna): Hjere risiko for svre perinatale komplikationer efter 41 +6, sammenlignet med termin p Huddinge OR: 1.48 (1.06-2.1) Svaghed ved studiet:

- Flere ting tyder p at praksis p de 2 afdelinger er forskellig. Forskel i andel, der fder efter 42+0 Lindqvist et al Forskel i andel SGA fostrer efter 42+0 Lindqvist et al

Forskellig praksis? Anbefaling (Lindqvist PG et al) Fosterbevgelser efter 41 uger Ingen undersgelser, som specifikt belyser betydningen af fosterbevgelser efter 41 uger.

Fosterbevgelser er afhngige af GA Mrkes maximalt i uge 28-34 Sen graviditet: mrkes omkring 40 % af fostrets bevgelser Fostrets bevgemnster ndrer sig i 3. trim.: - frre kraftige kropsbevgelser - flere rullende rolige bevgelser - lngere perioder mellem bevgelserne. - stigning i respirationsbevgelser.

Ved terminen: gennemsnitlige bevgelser per time 31 Svn: - cykli a 20-40 minutter. - overstiger sjldent 90 minutter blandt raske fostrer Mangesi et al (2007), RCOG (2011). Cosmi et al (2003), Velazquez et al (2002) Reducerede fosterbevgelser Reducerede fosterbevgelser er associeret med: - intrauterin vksthmning (OR:2) - oligohydramnios - intrauterin fosterdd (4,1 %)

- prterm fdsel (OR:5) (Fren et al (2001), Olesen et al (2004), Holm Tveit et al (2009)). Ved intrauterin fosterdd oplever 50 % reducerede foster bevgelser forud for diagnosen. (Stacey et al(2011)) Risikofaktorer: - rygning - overvgt - primiparitet

(Holm Tveit et al (2009)) Objektivisering?? Count to ten testen: - udviklet p hj-risiko patienter - uvist om metoden kan overfres til alle gravide Subjektiv maternel oplevelse af fosterbevgelser - barnets individuelle mnster. Saastad et al, Norge, 2012:

Sammenligner fr og efter ny mindre liv- guideline Signifikant reduktion i intrauterin fosterdd blandt kvinder med mindre livmrkning : - fra 4,2 % til 2,4 % Ingen forskel i antallet af : - kvinder med reduceret fosterbevgelse - prterme fdsler - intrauterin vksthmning - indlggelse p neonatal afdeling - sectio

Oplg til diskussion Diskussion AFI < 5 cm versus DVP < 2 cm EKS 2012: Fdselsstatistikken: 14308 gravide fra 41 uger AFI > 5 cm: 1130 gravide DVP > 2 cm: 200 gravide

- Hvoraf 34% i forvejen sttes i gang inden for den nste uge. Diskussion Lindqvist Lindqvist et al Diskussion Lam, flow

Diskussion Mindre liv Bekymring hos de gravide: Et norsk RCT studie: - 1.013 singleton gravide - Undersgte bekymring ved daglig tlling af antal af fosterbevgelser i 3. trimester. - Interventionsgruppen var mindre bekymret end kontrolgruppen

Recently Viewed Presentations

 • Level I Sales Comparison Part B

  Level I Sales Comparison Part B

  Percentage adjustments represent a value difference between the comp and the subject, expressed as a percentage of the sale price. Cumulative percentage adjustments - differences are expressed as a percentage for each item and are summed to determine the net...
 • Ground Water Modelling: Scatter Creek Aquifer

  Ground Water Modelling: Scatter Creek Aquifer

  Ground Water Modelling: Scatter Creek Aquifer. By Nadine L Romero, Hydrogeologist, LHG, LG Resource Stewardship, Thurston County. January 9, 2013 - Grand Mound
 • Medical Terminology

  Medical Terminology

  MEDICAL TERMINOLOGY Universal language for all health care workers Better understanding when reading charts/care plans Makes reporting/recording easier & faster Ex. Patient complains of lower left quadrant pain and has nausea and vomiting = Pt. c/o LLQ pain & N/V...
 • Reading Eggspress

  Reading Eggspress

  Comprehension Toolkit. Inferential comprehension 1. Comprehension. means . understanding. The answers to some questions are easy to find, while the answers to others are more difficult to work out.
 • The Effects of New Technology on the Growth of a Teaching and ...

  The Effects of New Technology on the Growth of a Teaching and ...

  The Effects of New Technology on the Growth of a Teaching and Learning Network Roberta Spalter-Roth, Principal Investigator Olga Mayorova and Jean Shin, Co-Principal Investigators (NSF Award# 0837121) This National Science Foundation-funded study examines the adoption patterns of the American...
 • Mass Media - Doral Academy Preparatory School

  Mass Media - Doral Academy Preparatory School

  Mass Media Functions of the Sports Media Entertainment and Excitement ESPN: Entertainment/Sports/Programming/Network Why does Entertainment come before sports?
 • Snímek 1 - Christ-Net.Sk

  Snímek 1 - Christ-Net.Sk

  peter Last modified by: Win 7 ... Prezentácia na obrazovke (4:3) Other titles: Baskerville Old Face Arial Calibri Viner Hand ITC Georgia Arial Narrow Arial Rounded MT Bold Výchozí návrh 1_Výchozí návrh Prezentácia programu PowerPoint Prezentácia programu PowerPoint Prezentácia programu...
 • Fiscal Year End Training 2017 Agenda Year End

  Fiscal Year End Training 2017 Agenda Year End

  PARR forms - think of new assets that were purchased this year - what happened to the old one? You may need to submit a PARR form to remove the old one from inventory (Example: copiers) Journal Entries & Corrections