Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint

LA SORTE DEL DEBITORE DOPO LA MORTE. 1 NIHIL INTER MORTEM DISTAT ET SORTEM (AMBROGIO, De Tobia X, 3637) lia funebre raffigurata nel monumento degli Aterii sulla via Labicana (et flavio/traianea) 2 D. XI, 8, 2 (Marcello, libro vicesimo octavo digestorum): Negat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contra

fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur. Virgilio, Eneide VI, 494 ss.: Atque hic Priamiden laniatum corpore toto Deiphobum videt et lacerum crudeliter ora, ora manusque ambas, populataque tempora ruptis auribus et truncas inhonesto vulnere nares. 3 D. 48, 24, 2 (Marciano, libro secundo publicorum): Si quis in insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem manet, nec licet eum inde transferre aliubi et sepelire inconsulto principe: ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt et multis petentibus hoc ipsum indulserunt. D. 11, 7, 2 pr. (Ulpiano) : Locum ubi servus sepultus est religiosum esse Aristo ait.

Cicerone De Legibus II, 57: Itaque in eo qui in nave necatus, deinde in mare proiectus esset, decrevit P. Mucius familiam puram,Inquod supra Servio, Aen.osXII, terram non extaret. 603 : Tarquinium CIL VI, 4, 29609: Superbum, cum CINIS SUM. cloacas populum CINIS TERRA EST. TERRA DEA EST. facere coegisset, et ERGO EGO MORTUA ob hanc iniuriam NON SUM.

multi se suspendio 4 Servio, Ad Aen. XI, 143: Sed apud Romanos moris fuit ut noctis tempore efferrentur ad funalia unde etiam funus dictum est quia in religiosa civitate cavebant, ne aut magistratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari. Inde etiam qui funeri praeerant a vespera primum vesperones, deinde vespillones dicti Servio, Ad Aen. VI, 224 : videntur. Facem de fune, ut Varro dicit: unde et funus dictum est. Per noctem autem urebantur: unde

et permansit ut mortuos faces Polibio VI, 53, 1: 5 Otan gr metallxV tij par' atoj tn pifann ndrn, sunteloumnhj tj kforj komzetai met to loipo ksmou prj toj kaloumnouj mblouj ej tn gorn pot mn stj nargj, spanwj d katakeklimnoj. prix d pantj to dmou stntoj, nabj p toj mblouj, n mn uj n likv katalephtai ka tcV parn, otoj, e d m, tn llwn e tij p gnouj prcei, lgei per to teteleuthktoj tj retj ka tj piteteugmnaj n t zn prxeij. di' n sumbanei toj polloj namimnhskomnouj ka lambnontaj p tn yin t gegonta, m mnon toj kekoinwnhktaj tn rgwn, ll ka toj ktj, p tosoton gnesqai sumpaqej ste m tn khdeuntwn dion, ll koinn to dmou fanesqai t smptwma. met d tata qyantej ka... Polibio VI, 6 Servio, Ad Aen. 3, 168: de quo dicit Labeo in libris qui appellantur

de diis animalibus: in quibus ait, esse quaedam sacra quibus animae humanae vertantur in deos, qui appellantur animales, quod de animis fiant. Hi autem sunt dii Svetonio, VIII, 5: Ac ne penates etDomiziano viales qua religio deum impune contaminaretur, monimentum, quod libertus eius e lapidibus templo Capitolini Iovis destinatis filio extruxerat, diruit per milites 7 8 San Paolo, Colossesi II, 12-14: convivificavit cum illo donans

vobis omnia delicta delens quod adversum nos erat chirographum decretis quod erat contrarium nobis et ipsum tulit de medio adfigens illud cruci. 9 Plauto, Mostellaria 502: me defodit insepultum clam in hisce aedibus mi interra di lasciandomi insepolto, ambienti nascosto, in questi Tertulliano, De anima 56: creditum est insepultos non ante ad inferos redigi quam iusta perceperint Lucano , Farsaglia IX, 62 : sine funeris

ullo ardet honore rogus; 54: ostenditque (Cornelia) rogum non iusti flamma Antologia Latina 402 : sepulchri. membra pater (Pompeo) Libyco posuit male tecta sepulchro. 10 D. 11, 7, 44 (Paolo, libro tertio quaestionum): Cum in diversis Anima locis sepultum est, uterque quidem decollata di S. Giovanni locus religiosus non fit, quia una sepultura plura sepulchra efficere non potest: mihi autem videtur illum religiosum esse, ubi quod est principale conditum est, id est Apuleio, Metamorfosi II, 24: Sic placito consurrexit et ad aliud me cubiculum inducit. Ibi corpus splendentibus linteis coopertum introductis quibusdam septem

testibus, manu revelat et diutine insuper fleto obtestata fidem praesentium singula demonstrat anxie, verba concepta de industria quodam tabulis praenotante. Ecce inquit nasus integer, incolumes oculi, saluae aures, inlibatae labiae, mentum solidum. Vos in hanc rem, boni Quirites, testimonium perhibetote, et Concluso laffare, la signora si alz e mi cum dicto consignatis illisassieme tabulis introdusse in unaltra stanza. Ma a facessit. me fece entrare sette individui, i testimoni!

I sorveglianti 11 Indi, con rapido gesto, scoperse un cadavere che era l a giacere, avvolto in splendidi drappi. Per un bel pezzo gli si mise a piangere addosso, poi, facendo appello allonore dei presenti, cominci, tutta ansiosa, un lungo inventario dogni parte del cadavere, mentre un tale su delle tavolette annotava a mo di atto le sue testuali parole. Ed essa: Ecco, diceva, il naso intero, gli occhi sono intatti, 12 XII Tab. III, 6: Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude XII Tab.esto. V, 9: Nomina inter heredes [pro portionibus hereditariis] ipso iure divisa sunto. Gaio, Fragm. Augustodun.

IV, 82-83: condemnatus dominus noxali actione potest servum etiam mortuum in noxam dare. Et non solum si totum corpus det liberatur, sed etiam si partem aliquam corporis. Villa di Baggiovar (Modena). tractatur de II sec. a.C./VI d.C. Due Denique inumati senza corredo; uno capillis et unguibus an privo della parte inferiore partes corporis sint. della gamba sinistra, laltro

13 C. II, 3, 26 (a. 294): Pactum successorum debitoris ex lege duodecim tabularum aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure divisum in solidum unum obligare creditori non potest C. IV, 16, 7 (a. 294): Creditores hereditarios adversus legatarios non habere personalem convenit actionem, quippe cum evidentissime lex duodecim tabularum heredes huic rei faciat obnoxios. C. VI, 36, 6 (Gordiano): Ea quae in nominibus sunt non recipiunt divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege duodecim tabularum divisa sunt. C. VIII, 31, 1 (a. 257): Manifesti et indubitati iuris est defuncto creditore multis relictis heredibus actionem quidem personalem inter eos ex lege duodecim tabularum dividi, pignus vero in solidum unicuique teneri. C. VIII, 35, 1 (a. 212): Debitores quidem hereditarii unicuique heredum pro portione hereditaria antiqua lege obligati sunt. C. IV, 2, 1 (a. 204): Neque aequam neque usitatam rem desideras, ut aes alienum patris tui non pro portionibus hereditariis exsolvatis tu et frater coheres tuus, sed pro 14 Cicerone, De Legibus 19, 47:

haec sit una sententia, ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur, et, ut in lege posui, 'perpetua sint sacra'. At postea haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia venerit. 15 Cicerone, De Legibus 20, 50: Videtis igitur omnia pendere ex uno illo, quod pontifices cum pecunia sacra coniungi volunt isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant52: ...Nam sacra cum pecunia pontificum auctoritate,

nulla lege coniuncta sunt. Vedete dunque che tutto deriva da quellunico principio, secondo il quale i pontefici vogliono che il culto vada connesso col patrimonio ed ai medesimi eredi ritengono che si debba attribuire la celebrazione delle festivit e dei riti Infatti per lautorit dei pontefici, il culto fu congiunto con il patrimonio, senza Gaio II, 55: voluerunt veteres maturius 16 hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, ut et creditores haberent, a quo suum consequerentur. Gaio II, 154: Unde qui facultates suas suspectas habet, solet servum suum primo aut secundo vel etiam ulteriore gradu liberum et heredem instituere, ut si creditoribus satis non fiat, potius huius heredis quam ipsius testatoris bona veneant, id est, ut ignominia, quae accidit ex venditione bonorum, hunc potius heredem quam ipsum testatorem contingat; quamquam apud Fufidium Sabino placeat eximendum eum esse

Seneca, De benef. VI, 5, 3: Iurisconsultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usucapi posse, sed ea quae in hereditate sunt, tamquam quicquam aliud sit hereditas, quam ea quae in hereditate sunt. Gaio, Inst. II, 54-57: quod olim rerum hereditariarum possessione ipsae hereditates usucapi credebantur quamvis postea creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, etiam quae solo tenentur, annua usucapio remansit. Nam ex auctoritate Hadriani senatus consultum factum est, ut tales usucapione revocarentur; et ideo 17 Cic., Pro Publio Quinctio XV, 49-50: Cuius vero

bona venierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae sed etiam victus vestitusque necessarius sub praeconem cum dedecore subiectus est, is non modo ex numero vivorum exturbatur, sed, si fieri potest, infra etiam mortuos amandatur. Etenim mors honesta saepe vitam quoque turpem exornat, vita turpis ne morti quidem honestae locum relinquit. Ergo hercule, cuius bona ex edicto possidentur, huius omnis fama existimatio cum bonis simul possidetur; de quo libelli in

celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem tacite obscureque conceditur; cui magistri fiunt et domini constituuntur, qui qua lege et qua condicione pereat pronuntient; de quo homine praeconis vox Quando invece va in vendita il patrimonio di qualcuno, quando non sono soltanto i suoi beni pi cospicui, ma pure il necessario per nutrirsi e vestirsi che viene vergognosamente posto alla merc di un pubblico banditore per la vendita allasta, costui non viene soltanto bandito dal novero dei vivi, ma addirittura relegato, se possibile questa condizione, anche pi in basso dei morti. Infatti la nobilt della morte abbellisce non di rado perfino la turpitudine della vita, ma una vita

piena di turpitudine non lascia posto nemmeno ad una nobile morte. Quando dunque i beni di un uomo passano in forza delleditto in possesso di un altro, tuttavia la reputazione e il credito di cui gode cambiano contemporaneamente proprietario insieme con i beni; quando vengono affissi nei luoghi pi frequentati gli avvisi di vendita allasta del patrimonio di un cittadino, questi non pu pi nemmeno morire in silenzio e oscuramente; quando per i beni di uno si nominano gli esecutori fallimentari facendoli arbitri di stabilire le regole e le condizioni in base alle quali egli deve morire; quando la voce 18 19 Ambrogio, De Tobia X, 36-37: Quoties vidi a foeneratoribus teneri defunctos pro pignore et negari tumulum dum foenus reposcitur? Quibus ego acquievi libenter, ut suum constringerent debitorem, ut electo eo, fideiussor evaderet; haec sunt enim foeneratoris

leges. Dixi itaque: Tenete reum vestrum; et ne vobis possit elabi, domum ducite, claudite in cubiculo vestro, carnificibus duriores; quoniam quem vos tenetis, carcer non suscipit, exactor absolvit; peccatorum reos post mortem carcer emittit, vos clauditis; legum severitate defunctus absolvitur, vobis tenetur. Certe hic sortem suam iam memoratur implesse; non invideo tamen, pignus vestrum reservate. Nihil interest inter funus et foenus, nihil inter mortem distat et sortem: personat, personat funebrem ululatum foenoris usura. Nunc vere capite minutus est quem convenitis; vehementioribus tamen nexibus alligate, ne vincula vestra non sentiat: durus et rigidus est debitor, et qui non iam noverit erubescere. Unum est quod non timere possitis, quia poscere non novit alimenta. Iussi igitur levari corpus, et ad foeneratoris domum exsequiarum ordinem duci: sed etiam inde clausorum mugitus ad alta personabant. Ibi quoque funus esse crederes, ibi mortuos plangi putares: nec fallebat sententia, nisi quod plures constabat illic esse morituros. Quante volte ho visto i creditori trattenere i defunti come pegno20 e negare la sepoltura, esigendo il prestito? Volentieri ho loro accordato di costringere il proprio debitore, poich, scelto lui evadesse il fideiussore. Queste sono infatti le leggi del prestito. Dissi perci: Tenete il vostro debitore e, affinch non possa fuggire, portatevelo a casa, chiudetelo in un cubiculo, voi che

siete pi duri dei carnefici, poich chi detenete non pi trattenuto dal carcere e lesattore lassolve. Dopo la morte la prigione rilascia i rei, voi chiudeteli! Il defunto assolto dalla severit delle leggi, voi trattenetelo! Certamente la sua sorte si adempiuta; non vinvidio tuttavia, conservate il vostro pegno! Non v alcuna differenza tra il funerale ed il prestito, nessuna distanza tra la morte e la sorte: risuona, risuona lululato funebre per lusura del prestito. Ora veramente capite minutus colui che chiamerete in giudizio! Serratelo ancora pi forte, se non sente i vostri vincoli. Il debitore duro e rigido e ormai non sa arrossire. Di una cosa potete non temere, poich non pu chiedervi il nutrimento. Ho quindi ordinato di sollevare il corpo e di condurre il corteo delle esequie alla casa del creditore; ma l ancora risuonavano i mugghi dei reclusi. L si poteva credere vi fosse un funerale, si piangessero i morti; n ci si ingannava, poich molti col sembravano sul punto di morire. Vinto dalla consuetudine religiosa infine il creditore (dicono anche: si C. IX, 19, 6, del 526 d.C.: Cum sit iniustum et nostris alienum temporibus iniuriam fieri reliquiis defunctorum ab his, qui debitorem sibi esse mortuum dicendo debitumque exigendo sepulturam eius impediunt, ne in posterum eadem inuiria procederet cogendis his ad quos funus mortui pertinet sua iura perdere, ea quidem, quae mortuo posito ante sepulturam eius facta fuerint vel exigendo quod debitum esse dicitur vel confessiones aliquas aut fideiussorem ut pignora capiendo,

penitus amputari praecipimus: redditis vero pignoribus vel pecuniis quae solutae sunt vel absolutis fideiussoribus et generaliter omnibus sine ulla innovatione in pristinum statum reducendis principale negotium ex integro disceptari: eum vero, Essendo e lontano dai nostri chequinquaginta si arrechi ingiuria qui iningiusto huismodi deprehensus fuerittempi flagitio, libras alleauri reliquie dei defunti da parte di coloro che si oppongono

alla loro dependere vel, si minus idoneus sit ad persolvendum, suo sepoltura, di essere del defunto ed esigendo il corporesostenendo sub competenti iudicecreditori poenas luere. debito, affinch in futuro la stessa ingiuria non si ripresenti e coloro che sono tenuti a rendere al morto gli ultimi doveri non siano costretti a sacrificare il loro buon diritto, ordiniamo di annullare interamente tutto ci che sar fatto prima che il morto sia condotto alla tomba, sia che sia stato esatto ci che si dice esser dovuto, sia che sia stati effettuati riconoscimenti di debito o prestato un fideiussore o presi pegni. Siano restituiti i pegni, reso il denaro che stato pagato, sciolti i fideiussori, e in generale tutto si riporter allo stato pristino senza alcuna innovazione, consentendosi la trattazione 21 22 D. 32, 1, 38, 4 (Scevola): Iulius Agrippa primipilaris testamento suo cavit, ne ullo modo reliquias eius et

praedium suburbanum aut domum maiorem heres eius pigneraret aut ullo modo alienaret Paolo, Sentenze V, 26, 3: Lege Iulia de vi privata tenetur qui funerari sepelirive aliquem prohibuerit, funusve eripuerit, turbaverit; D. 48, 6, 5 (Marciano): eadem lege teneturquique fecerit, quo minus sepeliatur, quo magis funus diripiatur, distrahatur 23 D. 48, 7, 7 (Callistrato): Creditores si adversus debitores suos agant, per iudicem id, quod deberi sibi putant, reposcere debent: alioquin si in rem debitoris sui intraverint id nullo concedente, divus Marcus decrevit ius crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt.

'Optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari, tu petitor es.' et cum Marcianus diceret: 'vim nullam feci': Caesar dixit: 'tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit. non puto autem nec verecundiae nec dignitati nec pietati tuae convenire quicquam non iure D. Quisquis 48, 7, 8igitur (Modestino): creditor facere. probatus Si mihi fuerit sine rem auctoritate iudicis occupet, sine hac ullam debitoris non res ab debitoris ipso sibi traditam

lege teneturtemere et tertia parte bonorum et ullo iudice possidere, eumquemultatur sibi ius in 24 D. 11, 7, 38 (Ulpiano): Ne corpora aut ossa mortuorum detinerentur aut vexarentur neve prohiberentur quo minus via publica transferentur aut quominus sepelirentur, praesidis provinciae officium est. D. 27, 12, 3, 4 (Ulpiano): Non perpetuae sepulturae tradita corpora posse transferri edicto divi Severi continetur, quo mandatur, ne corpora detinerentur aut vexarentur aut prohiberentur per territoria oppidorum transferri.

D. 47, 12, 8 (Macro, libro primo publicorum): Sepulchri violati crimen potest dici ad legem Iuliam de vi publica pertinere ex illa parte, qua de eo cavetur, 25 Varrone, De re rustica I, 17, 23: iique quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures 26 Roma, necropoli dellIsola Sacra. Campo dei poveri. II-III sec. d.C.

Recently Viewed Presentations

 • User studies - courses.cs.washington.edu

  User studies - courses.cs.washington.edu

  Multimedia CSEP 510 Lecture 8, February 26, 2004 Richard Anderson
 • Gerry Finn, Director Western Regional Development Conference Ballaghaderreen

  Gerry Finn, Director Western Regional Development Conference Ballaghaderreen

  Gerry Finn, Director Western Regional Development Conference Ballaghaderreen 17.07.2015 NWRA Est. January 2015 Local Government Reform Act 2014 8 County Region North: Cavan, Donegal, Leitrim, Monaghan, Sligo West: Galway, Mayo Roscommon 3 Regional Assembly Areas Economic Development:- Regional Planning &...
 • Feudalism in Europe

  Feudalism in Europe

  Feudal Pyramid. What words do you think of? The Manor. 1. Manor House. The dwelling place of the lord. 2. Village . Church. Site of both religious services and. public meetings. 3. Peasant . Cottages. Where the peasants lived. 4....
 • 2013 Calendar Year Customer Survey Results Background Open

  2013 Calendar Year Customer Survey Results Background Open

  2013 Calendar Year Customer Survey Results Background Open for comment February 11, 2014 through March 14, 2014 for evaluation of prior year 21 close ended questions, increase of 4 questions from last year 2 ratings for each close ended questions;...
 • Слайд 1

  Слайд 1

  «Element Techno»rapidly increases its production capacity and manufactures up to 100 matrix sets and 120 rolling rolls per month depending on their complexity and configuration. Our features: • all parts and components are manufactured on high-precision equipment of DECKEL MAHO,...
 • PowerPoint Templates - Peter Liljedahl

  PowerPoint Templates - Peter Liljedahl

  FLOW EXPERIENCE - internal. There are clear goals every step of the way. There is immediate feedback on one's actions. There is a balance between challenges and skills.
 • The Transfer of Risk As Between General Contractor and ...

  The Transfer of Risk As Between General Contractor and ...

  Pro Con Construction, Inc. v. Acadia Ins. Co., 147 N.H. 470 (2002) ... damage, loss or expense is caused in part by a party indemnified hereunder. ... THE TRANSFER OF RISK AS BETWEEN GENERAL CONTRACTOR AND SUBCONTRACTORS
 • Tomographic Reconstruction Optimization Toolbox and Global Optimization University

  Tomographic Reconstruction Optimization Toolbox and Global Optimization University

  MATLAB's fsolve Function. Nonlinear system solver. Problem specified by ??=0. ? can be scalar, vector, or matrix. Generally - minimize the sum of the squares of the components