Prezentace aplikace PowerPoint - ucjtk.ff.cuni.cz

Dexempo krumplex Hana Prokov a Ondej Dufek Mlnk 30. dubna 2016 36. studentsk workshop rek noc 30. dubna filipojakubsk noc Valpurina noc Valpurga: anglick svtice z 8. st. mimo jin patronka proti vzteklin a za bouky V R nese rodn jmno Valpurga 5 lid, vkov prmr je 64 let vetn osoby narozen roku 2008. Saxana ije v R 1, narozen 1979 arodj poprv se vyskytl v Rukopisu krlovdvorskm arodjka

arodjnk pvodn ve star etin arodjnice WordSketch (SYN) arodjnice arodjka a_modifier fq score pozn. a_modifier

fq bichat 108 9,3 mocn 413 8,3 lska, proda zl 360 7,78 dobrosrden

32 8,23 film promovan 35 7,59 lehkomysln 6

5,74 Carmen okliv 58 6,6 naivn 30 5,3 film

satanistick 16 6,5 Djiny magie krsn 290 4,85 Jednook 14

6,19 Harry Potter ernovlas 3 4,66 uplen 11 5,97 zl

36 4,56 eredn 10 5,78 ciknsk 6 4,03

slamn 17 5,63 hodn 16 3,61 Letopisy Blarnie vstava score

pozn. film Carmen a proto se pl arodjnice, a ne arodjky arodjov/arodjnice a ptci arodjov/arodjnice a koky speciln arodjnick podoby

Antoine Buno pask sociolog, 2011 moulov jako faistick, kolektivistick komunita rasistick dl, kdy moulov zernaj Gargamel jako typick id "Gargamel is ugly, dirty, with a hooked nose (who) is fascinated by gold" Taka moula (VP?) gerontokracie, dikttor odn v erven podobn jako Stalin

moulinka prav rijka moul epice jako odv ku-klux-klanu hlavn fce je Velk arodj Gargamel a Azrael Taka moula Gargamel

u mouly moulovatho mj moulobohu m krlovstv za moulu dostat za vymoulenou moulopodfuk moulovina (= legrace) absomouln bomba moulovatj (= lep)

fazolovokapustovotcho polvka aludekzvedajc peslazenost dny m bdn hanebnosti jsou seteny krasavekov polvka la moula m chutn moulov

prohnil moulov modr ke m viv bdn nechutn moulov ddku Taka moula Gargamel Gargamel obecnesky? namoulit devo (= naezat) ty malej modrej hade vymoulit (vymoulit kameny = najt; odpornej kocoure (stedoesk nco vymoulit = vyprvt,

vymoulen zaklnadla, vymoulit ne) lenocha = vysvobodit) vo nic nejde pkn jsem vs vymoulil (= klidn si ty sv modr plce vypekl) vyki vymoulen vraz (= vyden vraz) umoulovan (= udlan, hotov) copak jste se vichni zemoulili (= zblznili?) zamouli sta (= zavi sta)

zamoulit si (= zablbnout si) moulice (= vesnice moul) na okraj domoulili jsme prv vas (moulinka) mouloptk tst (Mlsnoun) Magika von ry Magica de Spell arodj ze zem Oz (a Tom & Jerry) velk a mocn arodj Oz

zl vchodn arodjnice zl zpadn arodjnice hodn severn arodjnice Glinda (Sebe)konstrukce arodje J jsem Oz, jsem velk a mocn. A kdo jste vy? Coe, vy se opovaujete kritizovat velkho Oze? Vy nevdn tvorov! Velk Oz domluvil. Za velkm Ozem nyn nikdo nesm. Velk Oz je nesmrn moudr a hodn a laskav. (Sebe)konstrukce arodjnice Promnm ty hezouk pampeliky na lavinu.

Dej mi tu hl, myiko, je moje. To je ale krsn pejsek. A ty, m drah, jak to neekan pekvapen. Je hezk, e jsi m poctila nvtvou v m osamlosti. Tu sladkou holiku si nechm a nakonec. (Sebe)konstrukce arodjnice a budu nejmocnj v cel zemi Oz ale jak to udlat? Snam se pemlet. Tomu dveti pod nkdo pomh. Ale jsem dost siln, abych ji dostala. , mla jsem si vzpomenout, Tyhle stevky nejdou zout, dokud bude naivu. Ale toho

se nezaleknu. Vm, jak to udlat. Na takov vci se mus jemn, nebo zni kouzlo. (Sebe)konstrukce arodjnice Ty proklet spratku, podvej, co jsi provedla. Rozpoutm se. Rozpoutm. To je svt! Kdo by si pomyslel, e takov dvtko jednou doke zniit moje pendhern zlo? Pozor, j odchzm! Dkujeme za vyslechnut.

Recently Viewed Presentations

 • Aim: How do we use Newton's equation of Motion to explain ...

  Aim: How do we use Newton's equation of Motion to explain ...

  Projectiles Fired Upwards 2. The time it takes the object to rise is equal to the time it takes the object to fall the same amount of distance. Projectiles Fired Upwards 3. The velocity with which the projectile is launched...
 • Broker, Client and Provider Relationship

  Broker, Client and Provider Relationship

  How to Schedule a Trip - Facility. Non-urgent trips can be scheduled by calling the Facility Line at 1-855-325-7588 Monday - Friday 7am - 6pm EST. Scheduling for urgent trips occurring in less than 48 hours can be completed by...
 • Structures Spring 2007 - Siena College

  Structures Spring 2007 - Siena College

  Structures Fall 2007 ... The Parthenon is an enduring symbol of ancient Greece and of Athenian democracy, and is regarded as one of the world's greatest cultural monuments. The name of the Parthenon likely derives from the monumental cult statue...
 • M-PWR ME Training

  M-PWR ME Training

  If the DSO approves with auto adjustment, m-pwr will automatically generate a credit on the next month's bill. The dso would need to update the fp ticket and close it out. If the dso approves with manual adjustment, the dso...
 • Challenges in treating OCD with co-occurring ADHD

  Challenges in treating OCD with co-occurring ADHD

  Keep client fully engaged by adding sensory details to imaginal exposures or adding/repeating imaginal components to in vivo exposures . ... Immediate rewards . Adjunctive Treatments- Mindfulness . Mindfulness: Purposeful, present moment, non-judgmental focus of attention ...
 • Chap. 8 Terrestrial Plant Nutrient Use Focus on

  Chap. 8 Terrestrial Plant Nutrient Use Focus on

  Grazing and detrital food webs interact. Energy loss at each trophic transfer. Consumption, assimilation, and production efficiencies determine amount of new biomass at each level. Trophic cascades only with comparatively simple ecosystems.
 • red_epics - Purdue University College of Engineering

  red_epics - Purdue University College of Engineering

  Please keep in mind that "Design" is a complete process from the origin of the project idea through the deployment and maintenance of the project. It includes specification development, conceptual design, detailed design, etc. More information about the EPICS Design...
 • Piecemeal Liberalisation and Institutional Diversity: A Comparison of

  Piecemeal Liberalisation and Institutional Diversity: A Comparison of

  EU electricity directives (96/92/EC and 2003/54/EC and Third Package proposals unveiled ob 19 September 2007) provide a high degree of flexibility and autonomy (silent on whether privatisation should take place, and on the ownership structure -concentrated/diffused- of privatised companies).