Risikogravid. Hvad er en lavrisikogravid

Risikogravid. Hvad er en lavrisikogravid

Risikofdende Hvad er en lavrisikofdende? Sandbjerg d. 22.-24. januar 2015 Gruppens medlemmer: Nina Palmgren, Anne-Katrine Bertelsen, Mette Calundann Noer, Kristine Sylvan, Malene Andersen, Kirsten Faaborg, Anne-Dorthe Feldthusen og Charlotte Brix Andersson Dagens prsentation Indledning Sprgsml til diskussion Gennemgang af arbejdet Nuvrende praksis

Evidensen for brug af CTG Evidensen for CTG ved maternel alder>40r, BMI>30, gastric bypass, leverbetinget graviditetskle, IUGR -15-22% Sammenfatning Diskussion Indledning Lavrisiko i forhold til asfyksi mhp. overvgningsmetode i fdslen

Identificere mulige risikofaktorer Gennemg hvad der str i eksisterende guidelines Undersge hvad praksis er p omrdet Udenlandske guidelines Opdeling i grupper bilag 1 Ikke et oplg til guideline Sprgsml til diskussion Er en opdeling af fdende i grupper i forhold til anbefalet overvgning mulig og nskelig?

Skal denne opdeling ligge i den enkelte guideline, eller skal der laves en samlet guideline p omrdet? CTG under fdslen - nuvrende praksis 16 14 12 10 8 6 4 2

0 ss 35 -22 psi ors UK old ase M im. ed SP +6 a p I > 5- am m rf est PRO . tr p m p H 41 y e s b M -1 kl u 3 p p A> Fl ol c

i t B e i t h r g a r oe G C n

st i m F a n G sti P idl. d e l T gt

B V Kontinuerlig CTG Intermitterende CTG Intermitterende auskultation CTG under fdslen - nuvrende praksis 18 16 14 12 10

8 6 4 2 0 Kontinuerlig CTG Intermitterende CTG Intermitterende auskultation Evidens for anvendelse af CTG Alfirevic Z et al. 2006: Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for

fetal assessment during labour Cochrane review af 12 RCTs med i alt 37000 fdsler, hvor brugen af intrapartum kontinuerlig CTG-overvgning holdes op imod intermitterende auskultation. RCTs af ldre dato (1970-1990) og noget svingende kvalitet Fund: 1.) Intrapartum CTG-monitorering medfrer ikke en reduktion af perinatal mortalitet RR 0.85 (95% CI 0.59-1.23, n = 33,513, 11 trials) eller cerebral parese (RR 1.74, 95% CI 0.973.11, n = 13,252, 2 trials) relateret til fdslen 2.) Kontinuerlig CTG medfrer derimod signifikant frre brn med neonatale kramper RR 0.50 (95% CI 0.31-0.80, n = 32,386, 9 trials)

3.) Kontinuerlig CTG ger signifikant risikoen for intrumentel vaginal forlsning RR 1.16 (95% CI 1.01-1.32, n = 18,151, 9 trials) og sectio RR 1.66 (95% CI 1.30-2.13, n=18,761, 10 trials). Chen HY et al. 2011: Electronic fetal heart rate monitoring and its relationship to neonatal and infant mortality in the United States Amerikansk kohortestudie baseret p data fra 1,7mio fdte registreret i Amerikansk medicinsk fdselsregister. 89 % var blevet overvget med CTG i fdsel. Fund ved GA37+0: 1.) I gruppen med CTG-overvgning ss signifikant frre med tidlig neonatal dd (0-7 dage efter fdsel) RR 0,65 (95 % CI 0,470,90) og infant dd (indtil et-rs alder) RR 0,86 (95 % CI

0,760,97). Forskellen var tydeligere ved kortere gestationsalder. 2.) Der ss signifikant frre nyfdte med lav APGAR-score (< 4 efter 5 min) i CTG-gruppen RR 0,62 (95 % CI 0,54-0,71). I hjrisikopopulationen ss desuden frre brn med kramper i CTGgruppen RR 0,65 (95 % CI 0,46-0,94). 3.) CTG medfrte flere forlsninger ved sectio RR 1,82 (95 % CI 1.67-1,97) og flere instrumentelle vaginale forlsninger RR 1,81 (95 % CI 1,74-1,88) pga. ftal distres (ikke nrmere defineret her). Det ser sledes ud til at kontinuerlig CTGovervgning. 1.) .medfrer reduktion i forekomsten af neonatale kramper og lav APGAR-score 2.) . muligvis kan reducere perinatal morbiditet og mortalitet i fdsler med risikofaktorer 3.) .ger risikoen for sectio og instrumental vaginal

forlsning 4.) .derfor kun br anvendes i de fdsler, hvor man sknner, at n eller flere risikofaktorer er til stede Den norske guideline: Fosterovervkning under fdsel, avnavling og syre-baseprver fra navlesnor http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Fosterovervakning-under-fodsel-avnavlingog-syre-baseprover-fra-navlesnor/ Alternativt: Definere lavrisikopopulationen Mlet var overblik og konsensus...... ....men det er ikke s enkelt

Alder > 40 r Generelt f og mindre studier af ldre dato om hj maternel alder som risikofaktor. Gilbert M et. al., 1999: Childbearing beyond age 40: Pregnancy outcome in 24.032 cases. Amerikansk registerstudie; 24.032 kvinder over 40 r sammenlignes med 642.525 kvinder i alderen 20-29 r Hjere risiko for asfyksi blandt cases over 40 r: OR 1.6 [1.4-1.8] (nullipara) og OR 1.5 [1.4-1.7] (multipara). Hjere sectio rater: 47% mod 22.5% (nullipara) og 29.6% mod 17.8% (multipara). Betydelig hjere forekomst af graviditetsbetingede komplikationer; preklampsi (OR 1.8/3.1) og GDM (OR 4.0) samt kroniske medicinske sygdomme; hypertension (OR

4.7/8.9) hos kvinderne over 40 r. Anbefaling: Alder > 40 r som risikofaktor alene er ikke indikation for CTG Hjt BMI Flere studier viser betydelig forget risiko for asfyksi, asfyksi-relaterede komplikationer samt perinatal dd hos kvinder med BMI > 30. 2004; Cedergren MI; prospektivt kohorte studie fra Sverige med 805.275 graviditeter heraf 12.698 med BMI 35-40 og 3.480 med BMI > 40. Stigende OR jo hjere BMI for ddfdsel, mekonium aspiration, Apgar score < 7 ved 5 min. samt risiko for tidlig neonatal dd (< 7 dage).

2011; Flenady V; Review og metaanalyse af 96 studier fra hjindkomstlande. Ddfdsel: BMI > 30 strste risikofaktor. Hjt BMI 2014; Persson M; Stort svensk kohorte studie med 1.764.403 singleton fdsler (19922010). Lav APGAR score (0-3 ved 5 min): BMI 30-34.9; OR 1.81 [1.49-2.2] , BMI 35-39.9; OR 2.41 [1.79-3.26], BMI 40; OR 3.83 [2.55-5.77]. Mekonium aspiration: BMI 30-34.9; OR 1.65 [1.42-1.91], BMI 35-39.9; OR 2.59 [2.09-3.2], BMI 40; OR 2.42 [1.66-3.52].

Neonatale anfald: BMI 30-34.9; OR 1.67 [1.44-1.93], BMI 35-39.9; OR 2.05 [1.62-2.59], BMI 40; OR 3.79 [2.78-5.18]. Resultater undrede ved justering for rygning, uddannelse, paritet, hjde, alder og rstal samt ved eksklusion af overvgts-relaterede sygdomme. Anbefaling: CTG overvgning ved BMI > 30 Gastric bypass En del studier, ogs danske studier, hvor bariatrisk opererede fdende sammenlignes med almindelige fdende kvinder - ingen af studierne kommenterer p brugen af CTG.

Flles for de fleste studier: Signifikant lavere fdselsvgt (SGA) hos nyfdte af bariatrisk opererede kvinder Kjr MM et al. 2013. The risk of adverse pregnancy outcome after bariatric surgery: a nationwide register-based matched cohort study. 339 gastric bypass-opererede fdende kvinder matches med 1277 kontroller Fund:

Signifikant lavere GA ved fdslen (274 vs. 278 dage: P < .001) Signifikant lavere fdselsvgt (3312 vs. 3585 g; P < .001) Ingen signifikant forskel mht. lav APGAR, overflyttelse til neonatalafsnit og perinatal dd Anbefaling: Gastric bypass er i sig selv ikke en indikation for CTG Leverbetinget graviditetskle Generelt f og mindre studier, dog af nyere dato, omhandlende CTG-monitorering ved intrahepatisk cholestase/leverbetinget kle: Brouwers et al. 2014. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: maternal and fetal outcomes associated with elevated bile acid levels.

Retrospektivt studie 215 kvinder med forhjet galdesalte (>10 mol/L) og klemol/L) og kle Jan. 2005 Aug. 2012; 3 hospitaler i Holland Fund: Hje vrdier af galdesalte er associeret med :

Prterm fdsel (OR 1,15; CI (1,03-1,28)) Mekoniumafgang (OR 1,15; CI (1,06-1,25)) Perinatal dd (OR 1,26; CI (1,01-1,47)) Leverbetinget graviditetskle Geenes V. Et al. 2014. Association of servere intrahepatic cholestasis of pregnancy with adverse pregnancy outcomes. Case-kontrol studie 669 kvinder med galdesalte over 40 mol/L) og klemol/L sammenlignet med 2205 kontroller Fund:

Signifikant strre risiko for: Prterm fdsel (OR 5,29; CI (4,17-6,98)) Overflytning til neonatalafsnit (OR 2,68; CI (1,97-3,65)) Perinatal dd (OR 2,58; CI (1,03-6,49)) - blandt de gravide med svr intrahepatisk cholestase sammenlignet med kontrollerne Anbefaling: Anvendelse af CTG afhngig af galdesalteniveau:

intermitterende/kontinuerligt Skal vi overvge fostre med UL-estimeret vgtafvigelse mellem -15 og -22 %, som isoleret fund, med CTG? Ikke anden grund til overvgning med CTG: Ikke prterm, ikke oligohydramnios, ikke pvirket flow, ikke medicinsk sygdom. Hvad med de kvinder, der er sm af statur eller de fostre, der har en normal tilvkst (ikke late onset IUGR)? 3 store epidemiologiske studier Vgtafvigelse ved fdslen p > -22%

Signifikant strre risiko for lav APGAR ( 3/5) pH < 7,0 kramper i frste levedgn perinatal dd Vgtafvigelse ved fdslen mellem -15% og -22%

Signifikant strre risiko for kramper i frste levedgn. Dobbelt s stor risiko indlggelse p neonatalafdelingen ( 11,4 vs. 20,0) Over dobbelt s stor risiko for lav APGAR (3/5 ) (10,6 vs. 1,5,5 ) Jacobsson B, Ahlin K, Francis A, Hagberg G, Hagberg H, Gardosi J. Cerebral palsy and restricted growth status at birth: Populationbased case-control study. BJOG 2008 334 cases, 668 kontroller (en fdsel p hver side matchet for GA, kn og fdested)

Mdrene ens mht. vgt, hjde, paritet, fosterets kn Argumenter for CTG ved vgtafvigelse -15 til -22 % En fjerdedel af de fostre, der ved ultralyd har et vgtestimat p -15 til -22%, har en fdselsvgt under -22% (data fra Skejby og Randers) Anbefaling: Fostre med en vgtafvigelse p mellem -15 og -22 % skal overvges med CTG Sammenfatning

Sprgsml til diskussion Er en opdeling af fdende i grupper i forhold til anbefalet overvgning mulig og nskelig? Skal denne opdeling ligge i den enkelte guideline, eller skal der laves en samlet guideline om intrapartum overvgning (evt. indeholdende stillingtagen til STAN, skalp-pH, lactat mm.)? Velvidende at en sdan guideline vil blive ret omfattende.....? Tak for opmrksomheden!

PP med - et eksempel p kompleksiteten Igangsttelse af fdsler sker vha. forskellige (medicinske og/eller mekaniske) metoder og p mange forskellige indikationer ex. graviditas prolongata, diabetes mellitus, preklamspi, IUGR, leverbetinget graviditetskle, molimina, PROM/PPROM, oligohydramnios, psykisk belastet gravid m.fl. Varigheden af en igangsttelse varierer, men mlet er fdsel indenfor f dgn. Igangsttelsen kan foreg ambulant, hvis der ikke er vrige risikofaktoerer til stede. Aktuelle Sandbjerg-guideline om igangsttelse:

Overvgning af ambulant igangsatte fdsler er ikke evidensbaseret. I de publicerede arbejder er hyppigst anvendt CTG fr primre og efterflgende behandling. Der anbefales derfor CTG fr behandling(er). Desuden CTG ved begyndende veer, eller nr der foregr en vurdering af, om kvinden er i fdsel. I Norge anbefales kontinuerlig CTG af alle igangsatte fdsler i fromtalte guideline. I den specifikke guideline for igangsttelse skrives: Overvkning (gjelder bde ved bruk av oksytocin og PGE): CTG-registrering fr modning/induksjon. Ny CTG-registrering, eventuelt STAN, ved endring i forlpet som begynnende riaktivitet eller vannavgang. Deretter intermitterende, evt. kontinuerlig overvkning NICE guideline Induction of labour, 2008 https://www.nice.org.uk/guidance/cg70/chapter/1-guidance

After administration of vaginal PGE2, when contractions begin, fetal wellbeing should be assessed with continuous electronic fetal monitoring. Once the cardiotocogram is confirmed as normal, intermittent auscultation should be used unless there are clear indications for continuous electronic fetal monitoring as described in 'Intrapartum care' (NICE clinical guideline 55). Vandafgang mere end 24 timer I de udenlandske guidelines, anbefales kontinuerlig fosterovervgning efter 18 eller 24 timer. Der er meget ringe evidens for denne anbefaling.

Gruppen har valgt ikke at komme med forslag til en anbefaling men at drfte dette til guidelinemdet.

Recently Viewed Presentations

 • Jeopardy - St. Francis Preparatory School

  Jeopardy - St. Francis Preparatory School

  What is "cyto" Language - 500. This is our definition of science. ... This prefix is used to describe 100 parts of the whole, or dividing the base unit into 100 equal parts. Answer: What is "centi" ...
 • 5-9-17 - Sobel - How IA Can Enhance and Protect ...

  5-9-17 - Sobel - How IA Can Enhance and Protect ...

  Key assumptions have not been reviewed, challenged, updated or documented for the ABC transfer pricing model for more than four years and may not represent current business conditions. Retail losses due to damaged goods is believed to be higher than...
 • General Session Panel Discussion Planning for the Future

  General Session Panel Discussion Planning for the Future

  SMSA, cont. Mix of vehicle technologies / non-vehicle technologies (Levels 0 - 5) for many decades to come (complex environment) Challenges for traffic safety educators
 • Strategies for Teaching Information Literacy to English ...

  Strategies for Teaching Information Literacy to English ...

  Accented English (Park et al., 2017) Language barrier (Mu, 2007; Cowles, 2012) ... One must also should note that, as our vision of the future of libraries and librarianship becomes more neutral creating a more positive learning environment for IL...
 • CLASSIFICATION

  CLASSIFICATION

  Biology B-Day: 5/9/18. Bellringer: What are the two domains? Eukarya and Prokarya. What domain do fungi fall under? Why? Eukarya, because they contain a nucleus that holds DNA
 • Evolution - scott.k12.ky.us

  Evolution - scott.k12.ky.us

  Charles Lyell (1833) - processes occurring now have shaped Earth's geological features over long periods of time.. Charles Darwin (1859) - Publishes " The Origin of Species " explaining his theory of evolution by . NATURAL SELECTION. From 1831 to...
 • Teacher Shortages in the U.S. and Virginia

  Teacher Shortages in the U.S. and Virginia

  A barrier to entry/completion for new teacher candidates, who are required to meet professional studies and content area requirements. Too expensive and even cost-prohibitive, especially given average teacher salaries. Source: 2017 Teacher Policy Yearbook (National Council on Teacher Quality, 2017)
 • H Geography Exam-style questions Exam Questions Learning intentions

  H Geography Exam-style questions Exam Questions Learning intentions

  The shape can change through time to become curved or hooked at the end in response to changes in wind direction and currents (1 mark). Glaciation Explain the formation of one erosional landform and one depositional landform from You may...