Slajd 1 - BN

Slajd 1 - BN

Dorota Szumilas Klasyfikacja UKD nowe rozwizania na przykadzie dziau 2 Metoda w dziale 2 nie stosujemy poddziaw wsplnych: miejsca (1/9) czasu " rasy, narodowoci, grupy etnicznej (=)

z kresk zero -02;-04;-05 stosujemy poddziay wsplne formy (0) Bez poddziau miejsca i czasu Autobiografia / z ojcem Joachimem Badenim rozmawiaja Artur Sporniak i Jan Strzaka. Wyd. 2. Krakw, 2011. Hasa przedmiotowe Badeni, Joachim (1912-2010) Dominikanie Polska od 1944 r. Teologia katolicka Publicystyka polska od 2001 r.

UKD 272-788/-789 272-1 bez poddziau rasy, narodowoci, grupy etnicznej (=) Niezomny pasterz w Rosji - suga Boy biskup Antoni Malecki (18611935) / Krzysztof Poarski.Warszawa, 2010. Hasa przedmiotowe: Malecki, Antoni (1861-1935) Duchowiestwo katolickie Polska 19-20 w.

Koci katolicki Rosja 19-20 w. Koci katolicki ZSRR 1917-1941 r. Polacy za granic religia Rosja 1920 Polacy za granic religia ZSRR Petersburg (Rosja) religia 19-20 w. Biografie UKD 272-725 272-48 929-052(438)19 929-052(438)20 Metoda w 2 c.d. Wskazuje si na poszczeglne wyznania chrzecijaskie

Z wyjtkiem ! symbolu 27-36 dla witych wszystkich chrzecijaskich wyzna wici i bogosawieni 27-36 Camino de Santiago : szkice historyczne do peregrynacji i dziejw kultu w. Jakuba Apostoa Wikszego / red. Andrzej M. Wyrwa.- Dziekanowice ; Lednogra 2010. Hasa przedmiotowe:

Jakub Wikszy (w.) kult Droga w. Jakuba UKD 27-36 272-57 Naboestwa katolickie 272-5 Bdmy wiadkami mioci / Ryszard Ptorak.Cstochowa, 2010.

Haso przedmiotowe: Droga krzyowa UKD 272-5 Rok liturgiczny z niecodziennym proboszczem Ars witym Janem Maria Vianneyem / Teresa Jankowska.- Warszawa, 2009 Hasa przedmiotowe: Jan Maria Vianney (w. ; 1786-1859)

Duchowiestwo katolickie Francja - 19 w. Rok liturgiczny katolicyzm UKD 27-36 272-725 272-5 Duszpasterstwo i ycie religijne bez symbolu poddziau wsplnego Osoby, z kresk 05

oraz bez drugiego symbolu wskazujcego na grup spoeczn bd dziedzin dziaalnoci osb objtych pomoc duszpastersk 272-48 Duszpasterstwo akademickie NU: 272-48-057.875 Ksiadzblog.pl. Cz. 1 / Andrzej Przybylski.Czstochowa, cop. 2010. Hasa przedmiotowe: Przybylski, Andrzej (1964- ) Blogi Polska Duchowiestwo katolickie Polska -od 2001 r. Duszpasterstwo akademickie katolicyzm Polska od 2001 r. Pamitniki polskie - od 2001 r. UKD 272-725 272-48 929-051(438)"20"

Duszpasterstwo modziey 272-48 NU 272-44-053.6 Sia serca kontra sia pici / Przemek Kawa Kawecki.Krakw, cop. 2010. Hasa przedmiotowe: Duszpasterstwo modziey katolicyzm Polska od 1989 r. Modzie trudna wychowanie Polska - od 1989 r. Publicystyka polska - od 2001 r.

UKD 272-48 376-058.53(438) Rozmylania religijne 272-58 bez podawania tematyki Hymn o mioci / Lucjan Szubartowski ; [red. nauk. Jan Krzysztof Miczyski].- Lublin, 2009. Hasa przedmiotowe: Mio

Rozmylania religijne UKD 272-58 Rekolekcje 272-586 - bez podawania tematyki Co zabra ze sob? : po czwartym tygodniu wicze duchownych / pod red. Jzefa Augustyna. Krakw : Wydawnictwo WAM, cop. 2011.

Hasa przedmiotowe: Ignacy Loyola (w. ; 1491-1556). Exercita spiritualia Rekolekcje UKD 272-586 Rekolekcje 272-586 Rekolekcje parafialne. Cz. 2, Uzdrawiajca moc wiary / Teodor Szarwark.- Tarnw, cop. 2011.

Hasa przedmiotowe Rekolekcje Wiara -- katolicyzm UKD 272-586 Kult wizerunkw 272526.6/.7 - bez wyraania patrona Koci i cudowny obraz Najwitszej Panny w Zawadzie / Wadysaw Szodrski.- Dbica, 2010. Polska Hasa przedmiotowe: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm Matka Boska Zawadzka (obraz) Cuda - Polska Parafia - katolicyzm - Polska Zawada (woj. podkarpackie) - koci Narodzenia NMP

UKD 272-774 272-145.55 272-526.6/.7 350-lecie kultu Matki Boej w Piekarach lskich : tu przeszo czy si z przyszoci : XIX Piekarskie Sympozjum Naukowe / red. nauk. Witold Kania, Marek uczak.- Piekary lskie ; Katowice, 2010 . Hasa przedmiotowe: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm - Polska - 17-21 w Matka Boska Piekarska (obraz) Ojcostwo katolicyzm Piekary lskie (woj. lskie) - koci Imienia NMP i w. Bartomieja - pielgrzymki -17-21 w. Piekary lskie (woj. lskie) - religia - 17-21 w.

Materiay konferencyjne UKD 272-526.6/.7 272-57 272-44 Duchowo chrzecijaska 27-58 Duchowo katolicka 272-58 365 dni ze witymi Karmelu / Jerzy Zieliski.Wyd. 2.- Krakw, 2010. Hasa przedmiotowe: Karmelici duchowo Karmelitanki Bose duchowo wici i bogosawieni 16-20 w.

Rozmylania religijne UKD 27-36 272-788/-789 272-58 Objawienia prywatne wyraane tylko symbolem 272-145.55 Fatima i wielki spisek / Deirdre Manifold ; t. Aleksandra Jaworowska.Pozna : Wydawnictwo Wers, 2003. Hasa przedmiotowe: Komunizm -- a chrzecijastwo Masoneria krytyka Objawienia maryjne w Fatimie

UKD 061.251 141.8 272-145.55 NU: 272-145.55:272-312.47 272-534 tylko dla dokumentw na temat MODLITWY A dojdziemy do czowieka doskonaego / Franciszek Blachnicki ; [oprac. tekstw Irena Chopkowska].Krakw, 2010. Hasa przedmiotowe:

Wiara katolicyzm Modlitwa katolicyzm UKD 272-184 272-534 Modlitewniki - bez wyraania patrona Modlitewniki katolickie 272282.5 Matko Najmilsza : modlitewnik maryjny / [oprac. Micha Wilk].- Krakw, 2011. Hasa przedmiotowe:

Maria (Matka Jezusa Chrystusa) kult katolicyzm Modlitewnik katolicyzm UKD 272-282.5 NU: 272-282.5:272-312.47 Modlitewniki Z gbokoci woam do Ciebie, Panie : 100 modlitw w trudnych chwilach ycia / Jean-Yves Jaffr ; t. Magdalena Foss-Kita.Krakw, 2010.

Hasa przedmiotowe: Modlitewnik katolicyzm UKD 272-282.5 2:316.74 religii Socjologia Czowiek wspczesny - jego religia i kultura / pod red. Lidii Nowakowskiej, Zofii Zgody.- Bydgoszcz, 2010. Hasa przedmiotowe:

Etyka Kultura - filozofia Religia socjologia UKD 27-42 2:316.74 130.2 17 Patrologia. Koci wczesnochrzecijaski 27-9 NU: 27-9/1054 i 27-901/07 By ama chleb i skada dzikczynienie : kapastwo w pismach niektrych Ojcw

Apostolskich / Henryk Mieczysaw Jagodziski.- Kielce, 2010. Hasa przedmiotowe: Kapastwo teologia - historia - 1-2 w. Koci wczesnochrzecijaski- 12 w. Patrologia historia -1-2 w. UKD 27-558.5 27-9 Historia chrzecijastwa do czasw wspczesnych 27 NU: 27 i NU: 279

Historia chrzecijastwa : by lepiej zrozumie nasze czasy / red. Alain Corbin oraz Nicole Lemaitre, Franoise Thelamon, Catherine Vincent ; przek. Anna Kocot.- Krakw, cop. 2009. Haso przedmiotowe: Chrzecijastwo historia UKD 27 Archeologia biblijna 27-23/24-27 NU: 27-235/236:903/904

Geografia wiary / Henryk Seweryniak.- Warszawa, cop. 2010. Hasa przedmiotowe: Archeologia biblijna Chrzecijastwo historia Pielgrzymki do Ziemi wite Jerozolima (Izrael) Judea Palestyna UKD 27-57 27-23/-24-27

272-732.2 Papie. Nauczanie papieskie Papiestwo Bogosawiony Jan Pawe II Wielki / [fot. Arturo Mari].- Pozna, 2011. Hasa przedmiotowe: Jan Pawe II (papie ; 19202005) - podre apostolskie Polska Albumy Fotografia woska od 1945 r. UKD 272-732.2

(084.1) Jan Pawe II czyli Jak Karolek zosta papieem i kilkadziesit razy okry kul ziemsk / Joanna Krzyanek ; [il. Marcin Cise].- Sandomierz, cop. 2010. Hasa przedmiotowe: Jan Pawe II (papie ; 1920-2005) Papiestwo - od 1965 r. Wydawnictwa dla dzieci UKD

272-732.2 (02.053.2) Synody. Sobory 272-732.3/.4 Dobra doczesne Kocioa w wietle uchwa synodw polskich po Soborze Watykaskim II / Stanisaw upiski.- oma ; Warszawa, 2010. Hasa przedmiotowe: 1944 r. Koci katolicki finanse prawo historia Polska od Majtek kocielny prawo kanoniczne Synod diecezjalny Polska od 1944 r. UKD 272-732.3/.4 272-74

336(438) Sobr Watykaski II 272-732.3/.4 NU: 272732.3/.41962/1965 In Spiritu Sancto : analiza pneumatologii Soboru Watykaskiego II / Krzysztof Ora.Lublin, 2010. Hasa przedmiotowe: Sobr Watykaski (2 ; 1962-1965) Duch wity teologia katolicyzm UKD 272-144.89

272-732.3/.4 27-784 Stowarzyszenia chrzecijaskie i organizacje 272-784 Katolickie stowarzyszenia i organizacje Charyzmat wiato-ycie / Franciszek Blachnicki ; [red. Grayna Wilczyska].- Wyd. 3.- Krakw, 2010. Hasa przedmiotowe: wiato-ycie

UKD 272-784 Kazania Krtko i na temat 3 : homilie na rok A / Tomasz Horak.Katowice, cop. 2011. Hasa przedmiotowe: Kazania katolicyzm 21 w. UKD:

272-475 (042) y w duchu Ewangelii : homilie na rok A / Marian Bendyk Krakw, 2010 . Hasa przedmiotowe: Biblia. NT analiza i interpretacja Kazania katolicyzm 21 w. UKD: 27-23/-24-27 (042) Kocioy i kaplice 727:27

700 lat kocioa pw. witej Anny w Radzyniu Chemiskim 1310-2010 / [oprac. tekstw historycznych Jerzy Karol Kalinowski ; aut. fot. Stanisaw Sabikowski, Robert Prusakowski].- Radzy Chemiski ; Wbrzeno, 2010. Hasa przedmiotowe: Duchowiestwo katolickie Polska Kocioy i kaplice Polska Sztuka sakralna zabytki Polska Radzy Chemiski (woj. kujawsko-pomorskie) koci w. Anny Biografie Wydawnictwa popularne UKD 272-774 272-725 727:27(438) 929-052(438) Dzikuj za uwag !

Recently Viewed Presentations

 • Key stage 3 presentation evening

  Key stage 3 presentation evening

  Maths GCSE Changes. All students sitting their GCSE Maths exams from 2017 will be following a new curriculum. It will be a linear specification with students having one sitting at the end of year 11. 2 calculator papers and 1...
 • Bild 1 - s u

  Bild 1 - s u

  Varied accent, often similar deviations from NS use, apparently to avoid redundancy, maximize explicitness. The (Spoken) Lingua Franca Core By experiment and observation we can find out which features of spoken English are necessary for communication in instrumental lingua-franca situations.
 • Residency Meeting May 2014 - Boonshoft School of Medicine

  Residency Meeting May 2014 - Boonshoft School of Medicine

  If your residency specialty requires a preliminary year or you do a transitional year. Then the IRP is determined by the specialty you begin in the PGY2. If you do a combined program and it is primary care your IRP...
 • Observations on Gas Permeability Measurements under HPHT ...

  Observations on Gas Permeability Measurements under HPHT ...

  Remainder of wells cased and perforated Kvitebjørn field - HPHT gas condensate reservoir drilled and completed with K/Cs formate brine, 2004-2013 Potassium formate from Addcon A few of the highlights from Kvitebjoern Kvitebjoern well Completion time (days) A-4 17.5 A-5...
 • Cryptography: The Landscape, Fundamental Primitives, and Security

  Cryptography: The Landscape, Fundamental Primitives, and Security

  Kerckhoffs' Principle. The system must be practically, if not mathematically, indecipherable. Security is only preserved against efficient adversaries running in (probabilistic) polynomial time (PPT) and space
 • Presentation Title

  Presentation Title

  About 32 custom. 32 Custom bike shop that is engaged in the service modification hand made, airport modifications to motorcycles of various kinds of flow (japstyle, bratstyle, chooper, cafe racer, tracker, bobber, scrambler, cb, streetcup, pitungetc) we also received a...
 • cotnerenglish111.weebly.com

  cotnerenglish111.weebly.com

  The philosophers of idealism say that you can never be sure about what is in this world actually really even exists. The only sure thing can be what is mental and the actual physical things are what you only see...
 • The Science of Love: Is There Such a Thing?

  The Science of Love: Is There Such a Thing?

  The principles of averageness, symmetry, sexual dimorphism and familiarity apply equally in non-Western cultures. Infants (2-3 mths old) share the same standards of beauty as adults, preferring to look at faces that adults find attractive (Langlois, 2000).