Slayt 1 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Slayt 1 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

TAKTK OYUN YAKLAIMI MODEL (Teaching Games for Understanding) Spor sadece kazanmak ve kaybetmek zerine kurulu deildir. Oyunlar elenceli, salkl egzersizlerle sslemek ve yarma ruhunu ortaya karc hale dntrmek gerekmektedir. Doru olan eitim ekli, geleneksel yaklamda olduu gibi sporu fiziksel bir eitim olarak dnmenin yan sra taktiksel yaklamlarla sporun zihinsel bir olay olduunu da gstermektir (Griffin, Mitchell ve Oslin, 1997: 6). Geleneksel yaklamla sportif oyun ve beceri retiminde, retmen rencilere; Aklama yapar,

Becerileri gsterir, Temel altrmalar yaptrr ve Dersin sonunda oyun oynatr (Thorpe, 1983:12). Geleneksel yaklamn dezavantaj, geliime uygun olmamas ve becerilerin oyuna transfer edilememesidir. Ayrca, oyun ierisinde kullanlmayan izole edilmi (ayrtrlm) becerilerin oyunda ayn

ekilde kullanlamamasdr (Baily, 1982:135). Geleneksel yaklamn dezavantajlar yle sralanabilir; almalarda performans zerine younlalmas nedeniyle, rencilerin byk bir blmnn baar dzeyinin dk olmas, Esnek olmayan tekniklere sahip, karar verme kapasitesi zayf ve yetenei snrl olan rencilerin yetimesi, Karar verirken retmenlerine ya da antrenrlerine bal kalan oyuncularn yetimesi, Genlerin byk bir ounluunun oyunlar hakknda ok az

bilgiyle sahip olmalardr (Bunker ve Thorpe, 1982:5). Sylersen (anlatrsan) unuturum, gsterirsen renirim, katlrsam hatrlarm Bu model geleneksel retim modelleriyle kyaslandnda rencinin geliimine ve oyun anlayna odaklanan bir yaklama sahiptir. Bu modelde Neden yapyorum? sorusu Nasl yapyorum? sorusunun nnde yer almaktadr dierleri, 2007). (Koca ve Modelde genel ama, bilginin anlaml olarak yaplandrlmasdr. Oyunu anlamann en derin dzeyde gerekletirilmesi, sentez, karar

verme ve bilgiyi farkl oyun ortamlarnda ve durumlarda kullanabilme yeteneinin kazanlmas bu modelin genel amacn oluturur. renci, dardan gelen bilgiyi her zaman iselletiremeyebilir ve gzlem yoluyla bir z dnme yaratabilir. Bu yaklam, rencinin kendisinin deneyimledii problemleri gzlemlemesine, tanmlamasna ve deitirmesine yardmc olacaktr (Koca ve dierleri, 2007). Taktik Oyun Yaklamyla retimin Felsefesi Tm dzeylerdeki rencilerin ilgi, istek ve heyecanlarnn salanmas, zellikle yeni balayan rencilerin oyuna katlmaya istekli olmalar. Yeni balayan rencilerin taktik bilgilerinin gelimesi. Oyun oynama becerisinin derinlemesine anlalmas ve bunun dier sportif becerilere pozitif olarak transfer edilmesi (Griffin, Mitchell ve Oslin, 1997: 10).

Modelin zellikleri Taktiksel problemin ortaya konulmas (sunulmas) Taktiksel problemi yanstacak uyarlanm oyun seilerek rencinin bu almaya katlmas rencilerin konu ile ilgili zel problemlere zel tepki (yant) verebilecekleri bir seri sorularla ynlendirilmesi Modelin gelitirilmesine neden olan

geleneksel oyun retimi modelinde yer alan problemler; rencilerin ounluunun performansa odaklanlmas nedeniyle oyunlarda baar salayamamas, Okullardan mezun olduklarnda oyunlara ilikin bilgi ve beceri dzeylerinin azl, retmen ya da antrenr merkezli performansn ortaya konmas, Oyunlarda serbest zaman etkinliklerinin nemi bir paras olduu durumlarda iyi bir seyirci ya da iyi bir ynetici olunamamasdr dierleri, 2007).

(Koca ve Modelde Uyarlanm Oyun Basamaklar 1. Oyun: rencilerin geliim dzeylerine uygun oyunu en st dzeyde temsil eden uyarlanm bir oyunla balanmaldr. 2. Oyun duyusu: renciler oynayacaklar oyunun kurallarn anlamaya odaklanrlar (saha lleri, skor vb.) 3. Taktiksel farkndalk: renciler oyuna zg taktikleri (savunma alan, bo alan yaratma vb.) gzetirler. Bu onlarn taktiksel farkndalklarnn artmasna yardmc olur. 4. Uygun karar verme: rencilerin oyun esnasnda uygun karar vermelerine yardm etmek amacyla ne yapmalar (taktiksel farkndalk) ve nasl yapmalar (uygun beceri seimi) gerektii sorulmaktadr. 5. Beceri uygulamas: Oyuna zg becerilerin ve hareketlerin nasl uygulanacana (gelitirileceine) odaklanlr.

6. Performans: Elde edilen performans oyunun ve dersin amalarna gre belirlenmi zel ltlere dayanmaktadr. Thorpe ve Bunkerin Oyun Kavrama Modeli (1982) Modelin Bileenleri Oyun ekli: lk oyunun bir uyarlamas olmaldr. ki ana zellii iermelidir. Oyun, kendi zelliini temsil etmesi ve cazip olmasnn salanmasdr. Oyunun uyarlanmasnda oyunun, tam oyun olarak sunulmas ve taktik ieriinin muhafaza edilmesi dikkate alnmaldr. Oyun ile ilgili uygulama (taktik odakl): retmen, ilk oyunda renciden gelebilecek sorular ve baz zayf taktikleri karabilmelidir. Beceri uygulamas (teknik odakl gerekli ise): Taktik zm iin gerekli olan beceriye ihtiya var ise uygulanr. Oyunun uyarlanmas/tam oyun: renci ilk oyun eklinden geri dner. Bazen yeni durumlar veya kurallar oyuna ekler.

Model le likili Pedagojik lkeler Oyun rneklendirme: rencilerle oyunlar arasndaki benzerlikleri ve farkllklar anlama frsat tanmay salar. Farkl oyun biimlerine katlm, rencilerin renmi olduklar becerileri bir oyundan dierine aktarabilmelerine de yardmc olmaktadr. Temsil Etme: Oyunun en st dzeyde oynanan biimindeki taktiksel yapsna uygun, uyarlanm (oyuncu saysn azaltma, malzemelerde deiiklik yapma vb.) oyunlar gelitirmektir. Abartma: Oyuna ait ikincil kurallar deitirerek zel taktiksel problemlerin stesinden gelebilmeyi iermektedir (sahann boyunu enini ksaltma, kaleleri geniletme vb.). Taktiksel Karmaklk: Oyun ile rencinin geliim dzeyini birbirine uygun hale getirmeyi ierir. Baz oyun taktikleri deneyimsiz ocuklarn geliim dzeylerine gre ok karmak olabilir. Ancak rencilerin taktiksel geliimleri arttka ve oyuna ilikin problemleri zebilme dzeyi gelitike st dzey

taktiksel oyun anlaylar artacaktr. Sonuta btn oyun tasarmlar ve biimleri geliimlerine uygun olmaldr. renme ncelikleri lk ncelik : Bilisel alan kinci ncelik : Psikomotor alan nc ncelik : Duyusal alan (Metzler, 2005) Hangi Dzeylere uygulanabilir? Anaokulu ?? Hayr lkretim okulu ??

Evet Lise ?? Evet niversite/ Yetikin ?? Evet (Metzler, 2005) Model Nasl lemektedir? Oyunlar Uyarlarken; Oyun alannda deiiklik yapabilirsiniz. Oyun kurallarnda deiiklik yapabilirsiniz. Oyun srecinde deiiklik yapabilirsiniz. Ara kullanmnda (top says) deiiklik yapabilirsiniz. Rakibin basksnda deiiklik yapabilirsiniz.

Model Nasl lemektedir? Oyunlar Planlarken ve Ynetirken; Oyun eklinin kurulmasna, Oyunun gzlemlenmesine, Taktik sorunlarn aratrlmas ve oyun ile ilgili uygulama ierisinde muhtemel zmlerin aratrlmasna, Beceri reniminin gelimilik dzeyine uygun olmasna, Oyunda rekabet unsurunun bulunmasna, Uyarlanm oyunu gzlemek ve oyun sorunlarn temel alarak beceri ve taktik renimine mdahale edilmesine dikkat edilmelidir. Model Nasl lemektedir? Oyunlar retirken; eitli oyun biimlerine zel taktik ve becerilerin ilk nce retmen tarafndan anlalmasna,

Daha sonra taktik ve stratejik sorunlarn uyarlanm oyunlarla rencilere tantlmasna, retmenin bunu yapabilmesi ve oyunda neler olup bittiini retebilmesi iin oyun konusunda biraz bilgisinin olmasna, Oyun oynanrken, oyuncularnz gzlemeye ve deerlendirmeye (taktik dzeyleri ve eksiklikleri, becerileri gsterme dzeyleri, hatalar vb.), Baktnz ki problem var; oyunu durdurup sorular sormaya, Sorularla, baarl olmak iin nelere ihtiyalar olduunu ve kendi dzeylerini anlamalarna yardmc olmaya, ou oyunda baarl bir katlmc olabilmek iin kiinin tepki verebilmesi, dnmesi ve harekete geme tarznn deimesine nem verilmelidir dierleri, 2007). (Koca ve retmen ve renci rol ve sorumluluklar

Dersi balatma retmen bir oyun ve taktiksel problem ile dersi balatr Grevlerin anlatm retmen grev sunumunu yapar Taktiksel problemi koyma retmen tm renme durumlarn retmen oluturur ortaya ve taktiksel problemi ortaya koyar gerekirse teknolojiyi kullanr

Taktiksel problemi zmek renciler kendi kendilerine ya da kk gruplar halinde taktiksel problem zerine dnrler Malzeme datma renciler malzemelerden sorumludur / toplama Grev yaps renciler retmenin durumlarn olutururlar ynergelerine

gre renme Deerlendirme retmen deerlendirme tekniini tasarlar. Daha sonra renciler ya da retmen tarafndan kullanlr Oyun snflandrmas Hedef Oyunlar Alan/Vuru Oyunlar

File/Duvar Oyunlar Saldr/Mcadele Sporlar Okuluk Bilardo Bowling Atclk Beyzbol Kriket Softbol Badminton

Masa tenisi Tenis Voleybol Hentbol Raketbol Squash Basketbol Futbol Hentbol Hokey Rugbi Amerikan futbolu Firizbi Su topu

(Bunker and Thorpe 1982) Taktik Oyun Yaklamnn Avantajlar 1. Taktik oyun yaklamyla retim, sportif beceriye ilgiyi arttrr. 2. retmenler, geleneksel yaklamla islenen derslerde ou zaman rencilerin ne zaman ma yapacaz? eklindeki sorularyla kar karya kalr. Taktik oyun yaklam, rencilerin bu tr sorularn engelleyerek dersten daha fazla zevk almalarn salar. 3.

renciler, oyunlar stratejik adan daha kolay anlayabilirler bu durum onlarn oyun performansn arttrr (Griffin, Mitchell, ve Oslin, 1997: 8-10). Taktik Oyun Yaklamnn Avantajlar 4. renciler, hangi sportif becerinin oyun iinde ne amala yapldn daha iyi kavrarlar. 5. Bu yaklamda oyun bilgisi, bir sportif becerinin ne zaman ve nasl kullanlaca gibi kavramlarla birleerek daha nemli hale gelir. 6. Belirli sportif oyunlarn, file oyunlar, saha oyunlar, hcum oyunlar ve hedef oyunlar seklinde snflandrlmas, benzer sportif beceriler ve oyun stratejileri arasnda pozitif transfer etkisi salar (Griffin, Mitchell ve Oslin, 1997: 8-10). Taktik Oyun Yaklamnn Dezavantajlar 1. Yeni balayan rencilerin beceri dzeyleri dkse, direk olarak oyun oynamakta zorlanabilirler.

2. Taktik oyun yaklam yeni bir yaklam olduundan bu alanda ders plan hazrlamak retmenler asndan karmak olabilir. 3. Bu yaklamn uygulanmasnda malzeme ve salon ihtiyac dier yaklamlara gre daha fazla olabilir. 4. lme ve deerlendirme sreci dier yaklamlara gre daha uzun zaman alabilir. 5. Oyunlarn zorluk dzeyleri arttka, retmenin snf ynetimi asndan grev ve sorumluluklar artabilir (Griffin, Mitchell ve Oslin, 1997: 8-10). Deerlendirme Oyun performansn deerlendirmek iin bir ok lek gelitirilmitir; (Safrit, 1990, Schmidt, 1991, Strand, 1993, Mitchell, Griffin, ve Oslin, 1995). French ve dierleri, 1996 (a), French ve dierleri, 1996 (b), Mitchell, 1996, Griffin, Mitchell ve Oslin,1997, Grehaigne, Godbout ve Bouthier, 1997, Harrison ve dierleri, 1997, Grehaigne ve Godbout,

1998, Grifin, Oslin ve Mitchel, 1998, Richard ve dierleri, 1999, Kirk ve MacPhail, 2002, Richard, Godbout ve Griffin, 2002, Brown ve Hoper, 2003, Harvey, 2003, Tallir ve dierleri, 2003, Griffin, Butler, 2005). Ancak takm sporlar iin en uygun lek; Griffin, Mitchell, Oslin tarafndan gelitirilen Oyun Performans Deerlendirme lei (Game Performance Assesment Instrument, GPAI) dir. GPAI geerli ve gvenilir bir lektir (Griffin, Mitchell ve Oslin,1997). Oyun Performans deerlendirme lei (GPAI) Bileenleri 1. Temel: Oyuncunun iki beceri giriimi arasnda uygun yere dnmesi. 2. Ayarlama: Oyuncunun savunma veya hcum pozisyonuna gre uygun hareket performansn gstermesi. 3. Karar verme: Oyun srasnda topla ne yapmas gerektii konusunda uygun karar vermesi.

4. Beceri geliimi: Seilen becerilerde performans verimlilii. 5. Destekleme: Topsuz olarak pas almak ve at yapmak iin uygun pozisyon almas. 6. Yardm: Toplu ve topsuz olan hcum oyuncusuna destek olmas. 7. Koruyucu: Toplu veya topsuz oyuncuyu savunmas (Mitchell , Griffin, ve Oslin, 2003 s.147-168, Griffin ve Butler 2005 s. 160-162, Metzler 2005 s. 420-425). OYUN PERFORMANSI DEERLENDRME LE renci Karar Verme Uygun Uygun Deil Beceri Geliimi Etkili

Etkili Deil Destekleme Uygun Uygun Deil Karar verme: rencinin, oyun srasnda topla ne yapmas gerektii seenekleri arasnda uygun karar vermesidir. Beceri Geliimi: rencinin seilen becerilerde performans verimlilii Destekleme: rencinin topsuz olarak, pas almak ve at yapmak iin uygun pozisyon almas Karar Verme ndeksi (KV) = rencinin uygun kararlarnn says

rencinin uygun olmayan kararlarnn says Beceri Performans ndeksi (BP) = Destekleme ndeksi (D) = Oyun Performans = rencinin doru beceri gsterimlerinin says Doru olmayan beceri gsterimi says rencinin uygun olan destek davranlarnn says rencinin uygun olmayan destek davranlarnn says KV + BP + D 3

Karar Verme Yzdesi: [100 (etkili + etkisiz)] x etkili Bolua gitme yzdesi: [100 (etkili + etkisiz)] x etkili Modeli Farkl renci Gruplarna Uyarlama Duyma bozukluu olan renciler Grme bozukluu olan renciler Fiziksel engeli olan renciler Yabanc uyruklu renciler Dk yetenekli renciler Davran bozukluklar olan renciler BEDEN ETM DERS GNLK PLANI1 OYUN NDE TOP EVRME Ders: Beden Eitimi Snf: 6

Sre: 40 dakika renme Alanlar: A) Hareket Bilgi ve Becerileri B) Etkin Katlm ve Salkl Yaam Alt renme Alanlar: A.1. Spor Bilgi ve Becerileri B.1. Dzenli Fiziksel Etkinlik Temel Beceriler: Problem zme, katlm, paylam, ibirlii, takm almas ve z ynetim Kazanmlar: A.1.2.Seili spor dallarn yaparken spor dalna zg ilke ve kurallar bilerek uygular. A.1.7.Sportif etkinliklerde karlat problemlere zm/zmler retir. B.1.1.Fiziksel uygunluunu gelitirmek iin dzenli olarak fiziksel etkinliklere katlr. retim Yntem ve Teknikleri: Taktik Oyun Yaklam Modeli, Komut, Gsteri, Soru Cevap ve Dz Anlatm Ara ve Gereler: Voleybol toplar, voleybol filesi, renkli koli band,

huniler Kaynaklar: Eralp, F., Yoru otuk, M. (2005). Voleybolda Temel Beceriler. stanbul: Morpa Kltr Yaynlar Griffin, L. L., Mitchell, S. A. and Oslin, J. L. (1997). Teaching Sport Concept and Skills A Tactical Game Approach. Champaign IL: Human Kinetics Mosston, M., Ashworth, S. (2000). Beden Eitimi retimi. ev.:Eda Tzemen. Dzenleme: Gyasettin Demirhan. Ankara: Bargan Yaynevi Snmez, V. (2001). retmen El Kitab.Ankara: An Yaynclk Spor Eitimi Grubu (2005). Taktiksel Oyun Yaklam retimi. Koca, C., iek, ., ahin, R., Bulca, Y. ve Altay, F. Beden Eitimi ve Spor retiminde Yeni ve Yaratc Yaklamlar Sempozyum Kitab. Orta Dou Teknik niversitesi ahin, R. (2007). Hentbolun retiminde Taktik Oyun Yaklamnn

Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe niversitesi, Ankara SRE Hazrlk: Voleybol sahas renkli koli bantlar ile dikey olarak ikiye blnr. Isnma: renciler iki takma ayrlr ve voleybol sahas iinde paslama oyunu oynarlar. Ayn takm oyuncular arasnda pe pee yaplan 10 paslama o takma bir say kazandrr. 5 sayya ulaan takm galip gelir. Esnetme hareketleri bir rencinin yardm ile yaptrlr (5 dakika). leni: renciler erli eletirilir. Savunma alannda bulunan renci filede duran pasre manet ile pas verir, pasr filede duran smare pas kaldrr ve smar topu tekrar manet ile oyuna sokar. renciler dnml olarak her pozisyona geerler. 4 takm ayn anda voleybol sahas iinde alr (5 dakika). O

S S O P P P P O S S O retmen oyunu durdurarak rencilere u sorular sorar: Sana pas atan arkadann nasl davranmasn beklersin? Vurularnn arkadana dzgn gitmesi iin neler yapmalsn? retmen Manet pas vurularnzn arkadanza daha dzgn gidebilmesi ve bylece de oyunun

kesintiye uramadan oynanabilmesi iin manet pas tekniini daha iyi uygulayabilmeniz gerekir. Bu nedenle bu teknii alacaz diyerek manet pas tekniini anlatr ve gsterir (5 dakika). renciler erli eletirilir. Bir renci karsndaki rencilere filenin karsndan 3 metre mesafeden top atarak oyunu balatr, gelen topa manet vuruu yapan renciler karlarndaki huniyi vurunca puan alr. renciler 10 top atnda bir dnerler ve top atarak oyunu balatan ve manet alan pozisyona geerler. retmen renciler arasnda dolaarak dnt verir. renciler altrmaya retmenin komutu ile balarlar ve retmenin komutu ile altrmay brakrlar (10 dakika). retmen nceki altrmadaki erli gruplar ile mini bir ma yaptrr. Oyuna top at ile balanr, sadece manet ve parmak pas teknikleri kullanlr. Her takm en fazla pas yapma hakkna sahiptir ve her say kazanldnda renciler saat ynnde dnerler. Oyun sonunda en fazla say yapan takm kazanr. retmen bu altrma srasnda her bir takmn man 5er dakika sre ile tm oyuncular grecek ekilde videoya kaydeder (10 dakika). O

O O P P O O P P

O O O DEERLENDRME retmen rencileri yarm daire pozisyonunda oturtarak manet pas tekniinin ve voleybol oyunu ierisinde savunmann nemli noktalarn zetler ve dersi bitirir (5 dakika). retmen dersten sonra son altrmann videoya kaydn izleyerek her renciyi Oyun Performans Deerlendirme Envanterini (GPAI) doldurarak deerlendirir. Sonu olarak. 1. Taktik oyun yaklam, bir retim ve problem zme yntemidir.

2. Taktik oyun yaklamnda oyunlar taktiksel benzerliklerine gre snflandr. 3. Taktik oyun yaklama gre oyunlar, taktik problemlere bl (planlamann ve retimin temeli). 4. Taktik oyun yaklama gre, oyuncular, taktik problemleri oyun srasnda verdikleri kararlarla renmeli (Mitchell, Oslin ve Griffin, 2002:13). Sonu olarak. 5. Taktik oyun yaklamnda, taktiksel problemleri ve zmleri belirlendikten sonra, basitten zora doru modller hazrla. 6. Taktik oyun yaklam dersleri iin u format kullanlmaldr: a. Derse bir oyunla bala, b. rencilerin, taktiksel problemleri ve becerileri uygulamas c. Dersi, dier bir oyunla bitir ve yeni renilen becerileri oyun ierisinde uygulat, d. Dersin deerlendirme ksmn taktik problem ve zm ile

szl olarak bitir (Mitchell, Oslin ve Griffin, 2002: 13). DNLEDNZ N TEEKKRLER

Recently Viewed Presentations

 • SPARK a Reaction, D A E R !

  SPARK a Reaction, D A E R !

  An international team of scientists has found more evidence that massive black holes are surrounded by a doughnutshaped gas cloud which, depending on our line of sight, blocks the view of the black hole in the center.-nasa.gov, June 20, 2004
 • Somatotypes - Featherstone High School PE Department

  Somatotypes - Featherstone High School PE Department

  Somatotypes (Section 1.2.1) ... Optimum weight is looked at in more detail in the A-Level PE course, analysis of eating diaries and calorie input and output for athletes. ... Task Read through page 98 - 99 and complete the questions...
 • WO Recruiting Warrant Officer Strength Brief CW3 Robyn

  WO Recruiting Warrant Officer Strength Brief CW3 Robyn

  Rank wise: Warrant officers fall between the highest enlisted rank, and the lowest officer rank. A WO1 outranks a SGM and a CW5 is outranked by a 2LT. However you would not see a SGM work for a WO1 just...
 • Introduction to CMOS VLSI Design SPICE Simulation Outline

  Introduction to CMOS VLSI Design SPICE Simulation Outline

  Introduction to CMOS VLSI Design SPICE Simulation Outline Introduction to SPICE DC Analysis Transient Analysis Subcircuits Optimization Power Measurement Logical Effort Characterization Introduction to SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis Developed in 1970's at Berkeley Many commercial versions are...
 • Biofuels and Rural Sustainability: Counter arguments

  Biofuels and Rural Sustainability: Counter arguments

  Community Supported Agriculture. Introduced in the U.S. in the mid-1980s. Community interested in safe food and economic partnerships to ensure stable markets for agricultural products (USDA) Sharing risks/benefits and providing mutual support. Seminar in Rural Sustainability: Sustainable Agriculture. Photo credit:...
 • Metabolism of Amino Acids - Rutgers New Jersey Medical School

  Metabolism of Amino Acids - Rutgers New Jersey Medical School

  Metabolism of Amino Acids. Part I. Richard D. Howells, PhD. Dental Biochemistry Lecture 23. Learning Objectives. To describe biological functions of amino acids. ... To explain how dietary proteins are digested and how dietary amino acids are taken into the...
 • Energy and Reactions

  Energy and Reactions

  If energy is released the reaction is exergonic ("exo" "thermic"). out heat If energy is absorbed the reaction is endergonic ("endo" "thermic"). in heat exothermic vs. endothermic (blah) Activation Energy & Catalysts For most chemical reactions to begin, energy must...
 • Отдел по клиническим испытаниям СКЭНАР-а - результаты и ...

  Отдел по клиническим испытаниям СКЭНАР-а - результаты и ...

  SCENAR Research Institute RITM OKB ZAO Records of Performance 2009 -2010 A.V.Tarakanov - Director of SCENAR Research Institute, Professor, M.D.