MN HC QUN L KINH T VI M

MN HC QUN L KINH T VI M

MN HC QUN L KINH T VI M TS. o ng Kin Ph trng khoa QLNN v kinh t NAPA 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 1 DANH MC TI LIU THAM KHO 1. Kinh t hc vi m, i Hc Kinh t Quc dn H Ni, NXB. Gio dc, nm 2004.

2. Microeconomy, Michael Parkin, Addison Wesley Publishing Company, nm 1990. 3. Kinh t hc, Pau A. Samuelson, Vin Quan h Quc t, nm 1989. 4. Kinh t hc, David Begg, Stanley Fisher& Rudiger Dornbusch, i hc KTQD H Ni, nm 1992. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 2 NI DUNG MN HC: Phn 1 : L thuyt CHNG 1: TNG QUAN V KINH T HC VI M

CHNG 2: L THUYT CUNG - CU CHNG 3: CC CU TRC TH TRNG Phn 2 : Bi tp 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 3 CC VN CN NM VNG 1. Quan h gia vi m v v m. 2. Ba vn c bn ca kinh t hc. 3. Phn tch quan h cung cu, trng thi

cn bng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 4 4. Gi c (gi trn v gi sn). Khi Chnh ph tc ng vo hai loi gi trn, nn KTTT bin ng nh th no. Cho v d minh ha? Biu din bng th. 5. Cc hnh thc huy ng vn ca DN. 6. co dn ca cu theo gi, theo thu nhp.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 5 7. Vai tr ca nh nc trong QLKT vi m. 8. Nhn t nh hng n cung v cu hng ha. 9. Cnh tranh hon ho v c quyn? Phn bit cnh tranh hon ho v khng hon ho. 10. Mc ch v ngha ca QLKT vi m. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

6 Khi nim v QLKT: L hot ng thng qua hnh ng ca ngi khc nhm phi hp hnh ng t c mc tiu chung ca t chc. Phn h ca qun l: + Ch th qun l + i tng qun l 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 7

Mi trng Ch th qun l Mc tiu i tng QL 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 8 - QLKT: Qun l cc h thng kinh t. - Ch th qun l: L tc nhn to ra tc ng

qun l dn n t mc tiu. - Ch th kinh t trong nn KTQD gm c 4 ch th: CP - DN - H gia nh - Ngi nc ngoi. - Khu vc ca nn KTQD: QD - NQD - FDI. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 9 * c im QLKT: - QLKT: Phi c 1 tp hp - Mc ch thun nht cho ch th v i tng qun l. - QLKT: Bao gi cng lin quan n

trao i thng tin nhiu chiu. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 10 - QLKT:C tnh thch nghi v mi trng QL lun thay i. - QLKT: Va l khoa hc, va l ngh thut. C tnh khoa hc v c tnh: H thng v tnh quy lut. 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 11 PHN I: L THUYT CHNG 1 TNG QUAN V KINH T HC VI M (MICRO ECONOMICS) 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 12

I. GII THIU TNG QUANV KINH T HC 1. Cc khi nim c bn Kinh t hc l mn hc nghin cu cch phn b mt cch hiu qu nht nhng ngun lc khan him cho nhng mc tiu phi la chn khc nhau. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 13

Khi mt nh kinh t cp n cc ngun lc khan him, khng nht thit phi l nhng g him c, chng hn nh kim cng, m l nhng ngun lc c s lng hn ch v c chi ph. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 14 Do ngun lc khan him bao gm tt c nhng g c s dng sn xut ra

bt k loi hng ha v dch v no. Cc nh kinh t thng chia ngun lc lm ba loi : vn, lao ng v t ai. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 15 V vy, kinh t hc i khi cn c xem l nghin cu v s la chn Nh kinh t hc ni ting ngi Anh John Maynard Keynes a ra mt nh ngha rt xc thc kinh t hc

l mt cch t duy. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 16 Kinh Kinh tt hc hc V V m m

Vi Vi m m 1.1.Kinh t hc vi m (Micro Economics) Nghin cu s hot ng ca nn kinh t di cch tch bit tng phn. No chu yeu khao sat hanh vi ng x cua cac chu the rieng biet nh tng DN, tng ho gia nh trong tng loai th trng 02/12/20 17 khac nhau. TS. DAODANGKIEN

Kinh t hc vi m ch trng n nhng la chn ca mi tc nhn kinh t cng vi ng thi v gi v lng ca mt mt hng hay dch v no trn th trng, mt ngi tiu dng, mt cng nhn, mt cng ty u l nhng tc nhn kinh t n l. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 18

Th trng Xoi l mt ch ca kinh t hc vi m v th trng lao ng cng vy. Ngoi thng cng tng t v cc cng c kinh t hc vi m thng c dng phn tch nhng chn la i mt vi tng quc gia trn th trng th gii. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 19 Kinh t hc vi m cp n hot

ng ca cc n v kinh t ring l. Cc n v ny gm c : ngi TD, ngi SX, cc nh u t, cc DN . Trong thc t l bt c c nhn hoc thc th no c vai tr trong s vn hnh ca nn kinh t. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 20 Kinh t hc vi m gii thch ti sao ? cc n v v cc c nhn li a ra cc quyt nh v kinh t v h lm th

no c cc quyt nh y 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 21 V d: Kinh t hc vi m gii thch cch thc ngi tiu dng i n cc quyt nh mua, v s thay i gi c v thu nhp nh hng ti s la chn ca h nh th no ? 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 22 Kinh t hc vi m cng gii thch cch thc cc DN quyt nh tuyn bao nhiu cng nhn v cch thc cng nhn quyt nh lm vic u ? v khi lng cng vic lm l bao nhiu? 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

23 1.2. Kinh te hoc v mo (Macro economics) Nghien cu s hoat ong cua nen kinh te nh mot the thong nhat. Kinh t hc v m xt hnh vi ca nn kinh t theo cp tng gp. Cc nh kinh t v m nghin cu v nhng vn quan trng nh tng trng kinh t, t l lm pht, mc tht nghip quc gia v t gi. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

24 - No co y lam n gian hoa nen kinh te bo qua cac tac ong rieng biet cua tng ca - No chu y en s tng tac tong quat gia cac chu the trong viec quyet nh cac van e kinh te. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

25 - No khong e cap en th trng lao ong cua nhng ngi th moc hay nhng v Bac sy ma e cap en th trng lao ong noi chung, c quyet nh bi tong mc cung va tong mc cau cua nen kinh te. - Nh vay kinh te v mo chu yeu giai quyet cac cau khoi ln nh: mc sx, mc that nghiep, 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 26 1.3.Moi quan he: - Ket qua phan tch vi mo la c s e i en mo hnh kinh te v mo. - Tao nen s hoa nhap nhat nh gia vi mo va v mo. - Phan chia ranh mach gia vi mo va v mo ngay cang tr nen kho

khan, ranh gii o rat 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 27 mong manh. Vi m v v m khng chia ct, b sung cho nhau to thnh h thng kin thc ca KTTT c s iu tit ca nh nc.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 28 Kinh t vi m l c s nn tng ca t bo kinh t v m, Da vo kt qu nhn thc v nghin cu ca KTvi m i su nghin cu cc mt xy dng m hnh KT v m. 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 29 KT vi m nghin cu nhng vn tiu dng c nhn, cung cu, sn xut, chi ph, gi c th trng, li nhun, cnh tranh ca tng t bo kinh t. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 30

KT vi m nghin cu tnh qui lut, xu th vn ng tt yu ca cc hot ng KT vi m, nhng khuyt tt ca nn KTTT v vai tr ca s iu tit. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 31 II. CC VN C BN V C CH KINH T 1. Nhng vn c bn - Sn xut ci g?

- Sn xut nh th no? - Sn xut cho ai? 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 32 2. Cc c ch kinh t v vic la chn cc vn kinh t c bn ca doanh nghip a. C ch mnh lnh (K hoch ha tp trung). b. C ch th trng c. C ch hn hp

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 33 Cac trng phai te hoc The ky Pha Quesnay kinh Adam Smith Pha 17-18 i i

1776 1858 tro tro David Ricardo T.R Mathusng ng Trng phai 1798 no 1817 th tan co ien CNXH

JS Mill ng ng 1948 Mashall-Fisher KMAX.1987 1880 -1910 VI Le Nin JM. Keynes 1936 Lien Xo Trng pha TQ - VN ong Au

hien ai Nen kinh te Chuyen oi PA. Samuelson 1979 1915 1986 nh hng Khong nh hng xa hoi chu ngha 02/12/20 XHCN TS. DAODANGKIEN 34 III. L THUYT LA CHN KINH T 1. Chi ph c hi

L c hi tt nht b b qua khi a ra mt s la chn kinh t. Khi mt la chn kinh t c thc hin, cc nh kinh t o lng chi ph ca la chn di dng chi ph c hi, c nh ngha l : gi tr ca chn la thay th tt nht b b qua, 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 35 V d : Bn mun thnh lp mt cng ty phn mn, bn phi thu vn phng, tuyn lp trnh vin, sau bn phn mm. Sau mt nm chi

ph trc tip l : - Thu vn phng : 12.000 USD - Lng : 24.000 USD - Cc chi ph tin ch : 10.000 USD Tng chi ph trong nm l : 46.000 USD. Gi s doanh thu phn mm l : 48.000 USD, bn s rt vui l li nhn l 2.000 USD 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 36

Tuy nhin li nhun k ton theo cch ny khng o lng chnh xc s thnh cng ca bn. Gi s bn c th lm vic cho mt ngn hng quc t v kim c 8.000 USD. Vy c hi kim c 8.000 USD b b qua chnh l chi ph c hi, theo bn mt i mt mt khon li ch kinh t l 6.000 USD 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 37

Mt v d khc : mt trng i hc mun m rng c s trn mnh t ca trng mt thnh ph ln. Mt cn b trng cho rng v t c sn nn khng phi tn chi ph.Tht ra, mnh t trn vn c chi ph v c th c s dng vo mc ch khc. Nh trng c th bn mnh t ny i v dng tin xy dng c s trn mnh t r tin hn. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 38

V d: Chi ph c hi ca vic gi tin l li sut m chng ta c th thu c khi gi tin vo ngn hng. Chi ph c hi ca lao ng l thi gian ngh ngi b mt, 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 39 2. Quy lut chi ph c hi tng dn Quy lut ny cho rng thu thm mt

lng hng ha bng nhau, x hi phi hy sinh ngy cng nhiu hng ha khc. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 40 3. Quy lut khan him v hiu qa kinh t Trong kinh t hc hiu ngun lc khan him l t ai, lao ng, vn. Vic s dng cc ngun lc lm sao phi t hiu qa cao nht trnh s lng ph v tn tht.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 41 CHNG 2 L THUYT CUNG - CU I. CU (Demand - D) 1. Khi nim Cu l s lng hng ha m ngi tiu dng mun mua v c kh nng mua ti cc mc gi khc nhau trong khong thi gian nht nh (cc yu t khc khng i).

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 42 Cu l mi quan h gia gi ca mt mt hng vi lng cu i vi mt hng , trong iu kin nhng yu t khc khng i. Gi c o theo n v tin v lng cu c tnh theo n v hng m ngi tiu dng sn lng mua v c th mua trong mt thi im. 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 43 2. Quy lut cu : Cho thy mi quan h nghch bin gia gi v lng cu khi gi tng, lng cu ca ngi tiu dng gim i. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 44

S lng hng ha c cu trong khong thi gian cho tng ln khi gi c ca hng ha gim xung v ngc li. Lu rng mi quan h v cu xem xt trn l trong iu kin cc yu t khc khng i. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 45

3. Cc nhn t nh hng n cu Chng ta c cc yu t c bn sau y: - Thu nhp ca ngi tiu dng; - S lng ngi tiu dng; - Gi ca cc hng ha lin quan. - Th hiu ca ngi tiu dng. - K vng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 46 - Khi gi c thay i, chng hn gim t P1

n P2 s c s di chuyn trn ng cu t im A n im B v sn lng tng t Q1 n Q2. - Cn khi cc yu t khc vi yu t gi thay i nh thu nhp bnh qun, th hiu, thay i s lm ng cu dch chuyn t D1 n D2. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 47 P P1

A S dch chuyn ca ng cu B P2 D1 Q1 02/12/20 D2

Q2 Q TS. DAODANGKIEN 48 Mi quan h gia cu v cc yu t di dng phng trnh nh sau: D = f(Px; Py; I; N; T; E) Trong : 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 49 02/12/20 Dx - Cu i vi hng ha X;

Px - Gi hng ha X; Py - Gi hng ha Y; I - Thu nhp N - S lng ngi tiu dng. E - K vng. TS. DAODANGKIEN 50 P ng cu dch chuyn Sang tri do thu nhp tng S

E1 P1 E2 P2 D1 D2 Q2 02/12/20

Q1 Q a. Tc ng ca yu t thu nhp tng ln n th trng go TS. DAODANGKIEN 51 Trn th ta thy ng cu dch chuyn t D1 sang D2. Do vy im cn bng chuyn dch t E1 sang E2. Kt qu trn th trng gi gim t P1 xung P2. Lng gim t Q1 n Q2.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 52 II. CUNG ( S ) 1. Khi nim Cung l s lng hng ha m ngi SX mun bn v c kh nng bn ti cc mc gi khc nhau trong khong thi gian nht nh (Cc yu t khc khng i).

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 53 Cung l mi quan h gia gi ca mt mt hng v lng cung ca ca mt hng , trong iu kin cc bin s khc khng i. Lng cung c tnh theo n v hng m nh sn xut sn lng bn v c th bn trong mt thi im. 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 54 2. Quy lut cung Nu ln mi quan h trc tip gia gi v lng cung khi gi tng, nh sn xut tng lng cung ng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 55

S lng hng ha c cung trong mt khong thi gian cho tng ln khi gi ca n tng ln v ngc li (Cc yu t khc khng i). 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 56 3. Cc nhn t nh hng n cung - Thu

- Cng ngh sn xut - Gi ca hng ha c lin quan trong sn xut. - Gi ca yu t u vo. - S lng ngi sn xut. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 57 - Khi gi c thay i, chng hn gim t P1 n P2 s c s di chuyn trn ng cung t im A n im B v sn lng gim t Q1 n Q2.

- Cn khi cc yu t khc vi yu t gi thay i nh thu, cng ngh, thay i s lm ng cung dch chuyn t S1 n S2. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 58 th: P S1 S2

A P1 P2 B Q2 02/12/20 S dch chuyn ca ng cung Q1

TS. DAODANGKIEN Q 59 Mi quan h gia cung v cc yu t nh hng nh sau: Sx = f(Px; Py; T; N; Pi;CN) Trong : - S l cung hng ha X; - Px l gi ca hng ha X; - Py - gi c ca hng ha lin quan; - T - thu - N - S ngi sn xut - Pi - Gi ca cc yu t u vo;

- CN - Cng ngh. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 60 ng cung dch chuyn Sang phi do gim thu P S1 E1

S2 P1 P2 E2 D Q1 Q2 Q

b.Tc ng ca chnh sch min thu nng nghip ca Nh nc n th trng go 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 61 VD: Nh nc min thu nng nghip s nh hng n th trng go nh th no Thu nng nghip gim ch c tc ng n cung go, khng c tc ng n cu. Thu gim lm cung tng, do thu l yu t ngoi gi, ng cung dch chuyn

sang phi 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 62 Trn th ta thy ng cung dch chuyn sang phi, im cn bng dch chuyn t E1 sang E2; kt qu l trn th trng gi gim, lng tng. 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 63 III.CN BNG TH TRNG 1. Khi nim Cn bng th trng xut hin ti mc gi m ti lng cung v lng cu bng nhau. Mc gi gi l gi cn bng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 64

Nu gi th trng thp hn gi cn bng, lng cu ca ngi tiu dng s vt lng cung ca nh sn xut, nu gi th trng cao hn mc cn bng, lng cu ca ngi tiu dng s t hn lng cung ca nh sn xut. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 65 2. Xc nh im cn bng

Trn th E l im cn bng ca th trng. P S P1 PE P1 E D Q QD1 QS2 QE QD2 QS1 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 66 Khi gi trn th trng thp hn mc gi cn bng, lng cu ca ngi tiu dng s vt lng cung ca nh sn xut. Chnh lch gia lng cu v lng cung c gi l d cu hay thiu ht hng ha. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

67 Mt khi lng cung v cu bng nhau th s khng cn p lc tng gi. S cn bng lc ny c thit lp. Khi phn tch, chng ta gi nh cc mi quan h cung v cu l c nh trong khi cc bin s khc nh thu nhp ca ngi tiu dng, gi cc loi hng ha khc, gi ca nhp lng l khng i. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

68 3 .Nhng thay i v cu tc ng n cn bng th trng. Phn ny, m t phn ng cn bng th trng i vi nhng thay i nh mc thu nhp ca ngi tiu dng, gi cc hng ha thay th hay hng ha b sung. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

69 Nu thu nhp ca ngi tiu dng tng, h cng s tng lng cu hng ha mi mc gi, do cu tng. T mc gi cn bng, khi lng cu tng ln vt lng cung th gi s b y ln. Nh sn xut p ng bng cch tng lng cung. Gi s tng n khi mt s cn bng mi c thit lp, lng v gi mi u cao hn ban u. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

70 Khi gi hi sn tng, ngi tiu dng s tm hng ha khc thay th hi sn. Mt trong nhng mt hng l tht heo, lc ny d ang bt k mc gi no th cu tht heo cng tng ln. Gi hi sn tng khin cho cu tht heo tng; kt qu l c gi ln lng tht heo cn bng trn th trng u tng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

71 4.Nhng thay i v cung tc ng n cn bng th trng. Phn ny m t phn ng ca cn bng trn th trng khi gi nguyn liu v cng ngh thay i. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 72 Gi nguyn liu c th tng do cu nguyn liu

tng hoc do nhng nhn t khc v d nh tng thu nhp khu nguyn liu. Khi , cc nh sn xut phi nng gi bn sn phm. Khi gi bn tng ln, mt s ngi tiu dng s mua t i. Lc ny, gi cn bng mi s cao hn trong khi lng cn bng mi th thp hn, c ngi tiu dng ln nh sn xut u b thit. Nu gi nguyn liu gim, cc nh sn xut c th cnh tranh vi nhau bng cch ngi tiu dng c hng khon tit kim, ni cch khc l h gi bn sn phm. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

73 3. Gi trn v gi sn a. Gi trn Khi t gi trn (v d: tin thu nh ti a), chnh ph mun m bo li ch cho cc h gia nh c thu nhp thp (sinh vin, ngi c n,). Song thng thng mc gi thp hn mc gi th trng v gy ra hin tng thiu ht. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 74

P S E PE P* D Thiu ht Q QS 02/12/20

QE QD TS. DAODANGKIEN 75 a. Gi sn V d tin cng ti thiu, khi mc gi sn c quy nh l P* th Qs l lng cung lao ng v cc hng ch mun thu Qd do s dn n d tha lao ng.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 76 D tha P S P* E

PE P* D Q QD 02/12/20 QE QS TS. DAODANGKIEN

77 IV. CO DN 1. co dn ca cu theo gi a. Khi nim co dn ca cu theo gi l thc o s nhy cm ca lng cu i vi s thay i gi ca bn thn hng ha. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

78 b. Cng thc tnh Co dn on: Nu s thay i ca gi l ln, ngi ta tnh co dn on. EDP= Q P P Q

Co dn im: Nu c s thay i ca gi l rt nh, ngi ta dng h s co dn im. EDP= (Q)P 02/12/20 P Q TS. DAODANGKIEN 79 2. co dn ca cu theo thu nhp

a. Khi nim : L thc o s nhy cm ca lng cu i vi s thay i ca thu nhp. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 80 b. Cng thc tnh : EDI=

02/12/20 Q I I Q TS. DAODANGKIEN 81 I l thu nhp

EDI l co dn ca cu theo thu nhp 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 82 CHNG 3 CC CU TRC TH TRNG I. CC CU TRC TH TRNG 1. Khi nim th trng Th trng l mt tp hp cc dn xp m

thng qua ngi bn v ngi mua tip xc vi nhau trao i hng ha, dch v. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 83 2. Phn loi th trng Khi phn loi th trng, cc nh kinh t s dng cc tiu thc c bn sau: - S lng ngi bn v ngi mua; - Loi sn phm; - Cc tr ngi gia nhp th trng;

- Hnh thc cnh tranh phi gi. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 84 II. CNH TRANH HON HO 1. c trng a. C nhiu ngi mua v bn c lp vi nhau; b. Tt c cc n v hng ha trao i c coi l ging nhau ; 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 85 c. Tt c ngi mua v ngi bn u c hiu bit y v cc thng tin lin quan n vic trao i. d. Khng c g cn tr s gia nhp v rt khi th trng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

86 2. Doanh nghip cnh tranh hon ho Hnh vi cnh tranh c cc c trng c bn sau: - DN cnh tranh hon ho c th bn tt c sn lng ca mnh mc gi th trng ang thnh hnh, nu DN t gi cao hn th DN s khng bn c t no v ngi tiu dng s mua ca ngi khc. - Cc DN cnh tranh ring l c th bn ht sn lng ca mnh gi th trng ang thnh hnh. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

87 Hnh (a) di y biu th ng cu DN cnh tranh hon ho, cn hnh (b) l ng cu th trng. P P d D Q Hnh a 02/12/20

Hnh b TS. DAODANGKIEN Q 88 III. C QUYN 1. c quyn bn a. Nguyn nhn dn n c quyn Mt DN c th chim c v tr c quyn bn nh mt s nguyn nhn c bn sau: 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

89 - t c tnh kinh t ca quy m, yu t quan trng quyt nh cu trc th trng l sn lng mc quy m ti thiu c hiu qa so vi cu ca th trng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 90

- Bng pht minh sng ch (bn quyn). - Kim sot cc yu t (u vo) SX 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 91 - Quy nh ca Chnh ph, mt DN c th tr thnh c quyn hp php nu n l ngi duy nht c cp giy php SXKD mt loi sn phm dch v no .

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 92 . Chng hn ng st Vit Nam, Bu chnh vin thng. . . Anh, ch hy cho bit tn doanh nghip c quyn hin nay nc ta? 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

93 b. ng cu v doanh thu cn bin trong c quyn bn V l ngi duy nht bn mt loi hng ha hoc dch v c th trn th trng,c quyn bn ng trc ng cu th trng mt ng cu dc xung di v pha phi. ng cu th trng chnh l ng doanh thu bnh qun (AR) ca DN. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 94

th: P D q MR (Doanh thu bin) 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 95

2. c quyn mua cp n khi nim trong th trng ch c mt ngi mua, c quyn mua tp on l mt th trng trong ch c mt s ngi mua. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 96 Khi th trng c mt hoc mt s ngi mua th ngi mua c sc mnh c quyn mua. l kh nng thay i gi c ca hng ho.

N cho php ngi mua c th mua hng ho mc gi thp hn gi thnh hnh trong th trng cnh tranh. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 97 IV. CNH TRANH KHNG HON HO 1.Cnh tranh c quyn Th trng cnh tranh c quyn c hai c trng then cht :

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 98 - Cc DN cnh tranh vi nhau bng vic bn sn phm phn bit ( c lm cho khc sn phm ca cc DN khc) cc sn phm ny c th thay th cho nhau mc cao nhng khng phi l thay th hon ho. - C s t do gia nhp v rt khi.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 99 2. c quyn tp on Trong th trng c quyn tp on, sn phm c th ging hoc khc nhau. Trong th trng ny ch c mt s DN sn xut ton b hay hu ht tng sn lng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

100 Trong mt s th trng c quyn tp on mt s hoc tt c cc DN u thu c li nhun ng k trong di hn v c cc hng ro gia nhp lm cho cc DN mi khng th hoc kh m gia nhp c vo th trng. 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 101

V. VAI TR CA CHNH PH TRONG NN KINH T TH TRNG THEO NH HNG XHCN Nhng trc trc ca th trng v nn kinh t th trng : ? ? ? 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 102 - Tnh trng cnh tranh khng hon ho, c quyn v sc mnh th trng.

- nh hng ca cc ngoi ng nh nhim mi trng, ting n, 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 103 - Vic cung cp sn phm cng cng c th b b ri. - Vn cng bng x hi. - Tnh bt trc trong hot ng kinh doanh. 02/12/20

TS. DAODANGKIEN 104 Cc chc nng kinh t ch yu ca Chnh ph : - Xy dng php lut cc quy nh v quy ch iu tit - n nh v ci thin cc hot ng ca nn kinh t 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

105 -Tc ng n vic phn b cc ngun lc. - Quy hoch v t chc thu ht cc ngun u t v kt cu h tng 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 106 Cc cng c ch yu ca Chnh ph tc ng vo

kinh t - Chi tiu ca Chnh ph - Kim sot lng tin lu thng - Thu - T chc v s dng h thng kinh t nh nc 02/12/20 TS. DAODANGKIEN 107 Cc phng php iu tit ca Chnh ph - iu tit gi c - iu tit sn lng.

02/12/20 TS. DAODANGKIEN 108 Phn th hai bi tp : Hai dng c bn : - Trc nghim - Bi ton (Hai , mi gm khong 15 cu) 02/12/20 TS. DAODANGKIEN

109

Recently Viewed Presentations

 • Ethics - Computer Action Team

  Ethics - Computer Action Team

  ECE 171 Digital Circuits Chapter 0 Your PSU Instructor and You ... PhD Thesis on automatic generation of MP-object code via alias analysis Retired from Intel Corp. in 2011 after 24 years Managed compiler development for systolic array architecture 1980s...
 • Diapositiva 1 - Università di Roma LUMSA

  Diapositiva 1 - Università di Roma LUMSA

  Come nella realtà, dove ogni lavoro ha le sue peculiarità, lo stesso accade per i videogames. Jane McGonigal , game-designer di fama mondiale ha identificato diverse situazioni di coinvolgimento legate ai videogiochi:
 • Classical Archetypes:

  Classical Archetypes:

  Classical Archetypes: Symbolism in literature. What is an archetype? An archetype is a symbol, story, pattern, or character type that occurs frequently in literature and evokes strong, often unconscious, associations for the reader. ... symbolic. Situational archetypes: These are archetypes...
 • ECOLEX Life

  ECOLEX Life

  The Directive places Competent Authorities in the position of guardians of the environment. It is their duty to identify liable polluters and to ensure that Operators, who caused an imminent threat of, or actual, environmental damage to undertake or finance...
 • Post-Extubation Dysphagia - KSHA

  Post-Extubation Dysphagia - KSHA

  Factors Directly Related to Intubation (Mechanical Causes) ... 45% of patients of any age aspirate in the first 24 hours post-extubation. At 48 hours post-extubation, 36% of young people aspirate and 52% of those 65+ aspirate. ... Part I is...
 • HW1 Report - TAMU Computer Science Student Pages

  HW1 Report - TAMU Computer Science Student Pages

  HW1-PR3. Exercise 11 on page 86, but with the following modifications: instead of using U.S. currency, write your program for the Euro. Note that Euro coins come in different denominations from U.S. coins; there are 8 that you must account...
 • Cold War Events - Tamalpais Union High School District

  Cold War Events - Tamalpais Union High School District

  During the Cold War, Brezhnev's main point of foreign policy was held in the Brezhnev Doctrine, which stated that the Soviet Union would have the sole right to intervene in its satellite countries whenever there was a threat to socialism...
 • DAY 1 Navigating the Religious Education Curriculum Planning

  DAY 1 Navigating the Religious Education Curriculum Planning

  Senior Studies in Religion. The work that we do in the Religion Curriculum P - 10 underpins the new Senior Syllabus 2019. The best preparation for the new Senior SOR Syllabus is the Brisbane Archdiocesan Curriculum.