Razliiti pristupi u definisanju poljoprivrede Definisanje poljoprivrede opti

Razliiti pristupi u definisanju poljoprivrede Definisanje poljoprivrede opti

Razliiti pristupi u definisanju poljoprivrede Definisanje poljoprivrede opti pristup Od primitivne tradicionalne moderne poljoprivrede Poslednjih decenija XX veka transformacija poljoprivrede je veoma ubrzana Stimulisana je tehnikim progresom i primenom moderne tehnologije

u agroprivredi kao celini Zelena revolucija- istinski su razbudili vekovima uspavanu tradicinalnu poljoprivredu i pomerili granice njenog poimanja Sve to ima odraza i na samo shvatanje pojmovne granice poljoprivrede Shvatanje poljoprivrede se na dugom putu njene transformacije menjalo - od krajnje uskih do veoma irokih granica definisanja

U okviru opteg pristupa definisanju poljoprivrede razlikujemo dva gledita: Definicije koje ukljuuju samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju Definicije koje modernu poljoprivredu izjednaavaju sa agrobiznis kompleksom Poljoprivreda je jednostavna proizvodnja sirovih

produkata ili proizvodnja koja preraivakoj industriji isporuuje sirovi materijal ... Poljoprivreda je oblast proizvodnje u kojoj se proizvode, dorauju ili prerauju primarni proizvodi biljnog i ivotinjskog porekla radi zadovoljenja odreenih ovekovih potreba ... irina poimanja poljoprivrede odreena je stepenom opte razvijenosti zemlje Razliiti aspekti definisanja poljoprivrede Proizvodno

Poslovno Radno - pofesionalni pristup - kultni pristup Ekoloko Agro - tehnoloki i organizacioni pristup - patriotski - globalistiki pristup

Proizvodno-tehnoloki i organizacioni pristup Da li poljoprivreda obuhvata samo primarnu proizvodnju ili objedinjava meusobno povezane delatnosti primarnog, sekundarnog i tercijalnog sektora? Poljoprivreda je vrlo sloen sistem koji poiva na neraskidivim vezama i uzajamnim odnosima itavog niza delatnosti Taj sloeni sistem agroindustrijski kompleks (agroprireda) Sinonim tnosti

moderne poljoprivrede koju ini niz razliitih dela- Poslovno-pofesionalni pristup Da li je poljoprivreda nain ivota ili biznis kao i svaki drugi biznis? U periodu tradicionalnog shvatanja poljoprivrede ona se izjednaava sa nainom ivota 70-tih godina XX veka - poljoprivredu ne treba posmatrati kao nain ivota to je nain da se obezbedi zarada (egzistencija)

Zanimanje poljoprivrednika = svaka druga profesija Radno-kultni pristup Da li poljoprivrednici imaju uroeni pristup svome poslu? Ruth Gasson, govorei o vrednosnom sistemu britanskih farmera, smatra da oni prevashodno poseduju uroeni pristup ovom poslu Za farmere je tipino isticanje zadovoljstva koje im prua rad sam po sebi: -

Obavljanje poslova u otvorenom prostoru Posmatranje procesa rasta kod biljaka i ivotinja Nezavisnost, susretanje sa izazovom i rizikom Ekonomskim rezultatima poslovanja se daje nii prioritet - Ekoloko-patriotski Da li je bavljenje poljoprivredom prevashodno profesija ili je to svojevrsni identitet? Za porodino gazdinstvo profit je poslovni cilj, ali upravitelji ovim gazdinstvom imaju dodatne ciljeve kao to je: odranje stila ivljenja, prenoenje gazdinstva putem naslea na lanove porodice, negovanje dobrosusedskih odnosa i odgovornosti za opti razvoj komune u kojoj se ivi

to ukazuje na zakljuak da bavljenje poljoprivredom nije prevashodno profesija ili ivotna ansa, ve je to svojevrsni IDENTITET. Agro-globalistiki pristup Da li konvencionalna poljoprivreda moe na adekvatan nain da odgovori izazovima globalnog problema na relaciji hrana-siromatvo-populacija? Maltus kraje XVIII veka isticao da je oskudica hrane neizbena Zelena revolucija donekle odagnala sumnje u pogledu mogunosti proizvodnje hrane za rastuu populaciju UN, FAO, WTO pokrenuta pitanja za prehrambenu bezbednost, kvalitet okruenja i odrivost rasta i razvoja agrosektora Pojmovno odreenje termina poljoprivreda, agroprehrambeni sistem i agroprivreda

Poljoprivreda se u savremenim uslovima upotrebljava za oznaavanje primarne poljoprivredne proizvodnje (biljne i stoarske) Sirovinska osnova prerade i finalizacije proizvoda Proizvode ne nabavljamo direktno od proizvoaa Agroprehrambeni sistem primarna poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija Moderna poljoprivreda (agroprivreda) ne oslanja se samo na veze izmeu proizvoaa i potroaa (inputi za proizvodnju: maine,gorivo, zatitna sredstva i sl.) Znaajno je sagledati intenzitet veza izmeu poljoprivrede i trita rada, trita kapitala i trita usluga.

Poljoprivreda kao integralni deo ekonomije (proizvodno tehnoloki i organizacioni pristup definisanju) Agrobiznis, agrobiznis kompleks, agroindustrijski kompleks, agroprivreda = moderan sistem za proizvodnju i distribuciju hrane Izum rei agribusiness se pripisuje John Davis-u, (zameniku ministra poljoprivrede u Ajzenhaurevoj vladi SAD 1956. god) i vezuje se za pokuaj reenja problema kontrole trita

Kod nas je termin agroindustrijski kompleks lansiran poetkom 1960-tih odakle se irio u drugim bivim socijalistikim zemljama, danas zemljama u tranziciji Proizvodno tehnoloki i organizacioni pristup definisanju (nastavak) Definicija agrobiznisa: Agrobiznis predstavlja zbir svih operacija koje su vezane za proizvodnju i distribuciju vanpoljoprivrednih inputa, proizvodne operacije na farmi, te skladitenje, preradu i distribuciju poljoprivrednih sirovina i proizvoda od njih. Moderna poljoprivreda je homogena privredna delatnost koju obavljaju: sitne porodine farme, velike korporacije,

kreditne institucije i drugi snabdevai inputima, marketing i preraivake firme, transportna mrea, veletrgovina, restorani i trgovina na malo. Funkcionalna organizacija prehrambenog agrobiznisa u SAD vidi se da kao sloeni sistem za proizvodnju hrane i zadovoljenje zahteva potroaa ukljuuje brojne delatnosti koje su meusobno povezane i krajnje zavisne jedne od drugih

Recently Viewed Presentations

 • Basic Geography Skills

  Basic Geography Skills

  Basic Geography Skills Maps Flat pictures of some portion of the earth Parts of a Map Map key or legend tells what the symbols mean Title tells what the map is about Compass rose shows the directions Scale shows the...
 • Chapter 10 the Triumph of White Men'S Democracy

  Chapter 10 the Triumph of White Men'S Democracy

  Times New Roman Arial Monotype Sorts Wingdings 2 Blue Diagonal Chapter 10 THE TRIUMPH OF WHITE MEN'S DEMOCRACY Democracy in Theory and Practice Democracy and Society Democratic Culture Democratic Culture Democratic Political Institutions: Politics of Universal Male Suffrage Economic Issues...
 • OpenGL 2004-5-31 BIT Computer OpenGL ? High performance

  OpenGL 2004-5-31 BIT Computer OpenGL ? High performance

  OpenGL 2004-5-31 BIT Computer OpenGL 이란? High performance API for 2D/3D Computer Graphics OpenGL 은 대화형 2D 와 3D 컴퓨터 그래픽스 응용프로그램을 위한 API.
 • P07: 402.06 Trigger and DAQ Jeffrey Berryhill CD1

  P07: 402.06 Trigger and DAQ Jeffrey Berryhill CD1

  HLT filtering of built events. Local storage (~2.7 PB) and transfer (up to 31 GB/s) of accepted events to T0 w/COTS computing needed at HL-LHC startup. DAQ Architecture. Charge #2.
 • The Future of Multiculturalism: Minority Religious Traditions ...

  The Future of Multiculturalism: Minority Religious Traditions ...

  The Future of Multiculturalism: Minority Religious Traditions and the English Common Law System Alexander Goldberg Nature of Authority Complete religious legal systems Relationship between religious law and the law of the land Religious courts and secular courts English Common Law...
 • Liberal Education and the New Frontiers for Quality Assurance

  Liberal Education and the New Frontiers for Quality Assurance

  Liberal Education and the New Frontiers for ... We Need Both the Imagination and the Systems Determination to Break with Outworn Verities and Create Vibrant Educational Contexts That Braid Broad Learning and Career Preparation Together A Six-Part Framework for Guided...
 • Mythology & Art

  Mythology & Art

  Real people, places & things. Miracles . A Warning or Reminder . Bigfoot . Myth or Legend? ... Mainly around the American Pacific North West (elsewhere too) Several unconfirmed sightings. Other versions found in different cultures (Yeti) Tooth Fairy ....
 • Raising A Money Smart Child - Extension County Offices

  Raising A Money Smart Child - Extension County Offices

  Teach and model good money mgmt skills more likely to become adults who make sound financial decisions. According to findings in 2013 Annual Parents, Kids and Money Survey from T. Rowe Price. ... Yet, they know very little about handling...