Razliiti pristupi u definisanju poljoprivrede Definisanje poljoprivrede opti

Ruth Gasson, govoreći o vrednosnom sistemu britanskih farmera, smatra da oni prevashodno poseduju urođeni pri-stup ovom poslu Za farmere je tipično isticanje zadovoljstva koje im pruža rad sam po sebi: Obavljanje poslova u otvorenom prostoru Posmatranje procesa rasta kod biljaka...

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 127 KB