Slovensko hľadá SuperStar 2 - Základná škola na ...

Slovensko hľadá SuperStar 2 - Základná škola na ...

Slovensko had SuperStar 2 Kto ich nahrad? Kastingy Koice Kastingy - ilina Kastingy Bansk Bystrica Kastingy Bratislava

Bratislava Divadlo 1. Desiatka Katka Smithov Zaprih Sanija Peter Azizi Cmorik Duan

Marko Ivan troffek Marianna Demkov Matej Kore Veronika Adamovov

Jana Kozkov David 2. Desiatka Kristna Michal Zakuciov Cabala Magdalna Mria Krajoviov

Bundova Lenka Kvakov Ivana Fabianov Petra Jliana Halukov

Vassov Andreas Imrich Peter Lacho 3. Desiatka Jakub Peter Petrank Bak

Paulna ubomr Opatilov Mia Petra Martin Mikul Kepeov Krausz

Bocko Alexandra Peter Martin Oklov ern Molent

4. Desiatka Jana Jana Mtansk onkov Rastislav Barbora Petk Balchov Richard Vida

Soa Kardoov Viliam Katarna Mego Svrekov Marin

Tunde Fatrsk Gogolov 5. Desiatka druh anca Jana ubomr onkov Mia Petra

Alexandra Kepeov Oklov Marin Marianna Fatrsk Demkov Cabala

Peter Ivan Peter Lacho troffek Michal Bak

Divok karta Kto dostane divok kartu, a tm aj monos bojova o titul SUPERSTAR PETRA KEPEOV ? ALEXANDRA OKLOV

Finlov 11 Peter Cmorik Narodil sa 22.3. 1980 v znamen barana. Bva vo Vekom Krti. Ma jednu sestru(Lucia, 20). Za svojho domceho milika povauje gitaru. Medzi jeho zuby patr aj hudba, prroda a kultrne pamiatky. Je uiteom ZU Vek Krt. Hrva na klavri a gitare. Umeleck meno ete nem vymyslen. Zje vetko o je dobr. Patr medzi optimistov. SUPERSTAR 2 Osudn de, 7.aprl 2006: Slovensko had SuperStar sa skonilo a divci rozhodli o tom, e prv miesto patr prve tomuto uhajovi z Vekho

Krta Matej Kore Narodil sa 23.10. 1986 v znamen vh. ije v Mune. M jednu sestru (Lenka,16). Nem domcich milikov. Hr na gitare, pe poziu, przu a texty piesn. Rd sp. tuduje na gymnziu B.S. Timravy v LC. Chce ma umeleck meno Mathias. Z jedla m rd kuracie sot na kari koren v zemiakovej placke alebo prky s prsluenstvom ( prsluenstvo = horica, keup, chlieb). Je optimista. 17.februr 2006 nebol preho najastnej, v kole zvanom DISCO dostal najmenej hlasov a tak musel z hry ods. Chbalo mu

145 hlasov! Mria Bundov Narodila sa 1.9. 1978 v znamen panny. Bva v Bratislave. M jednu sestru a jednho brata. Jej domci milik sa vol Fifi a je to pes. Medzi jej zuby patr hudba a varenie. Je nezamestnan. Hr na klavr. O svojom umeleckom mene ete nerozmala. Dokonal relax pre u znamen nerobi ni. Jej obben jedlo s cestoviny. Niekedy je optimistka inokedy zase pesimistka. Druh miesto sa 7.aprla 2006 ulo Mrii.

Lenka Kvakov Narodila sa 7.4.1984 v znamen barana v Malej Ide. M dvoch bratov(Jozef, Luk). Meno jej domceho milika je Rita(pes). M rada spev, tanec, hudbu. Spieva v skupine TRITON. Umeleck meno chce ma Kvaki. Dokonal relax je pri hudbe, pri mori. M rada Vypran syr, opekan zemiaky, tatarka a obloha. Je optimistka. 3.2. 2006 zskala najmenej hlasov, a preto aj vypadla. Jakub Petrank Narodil sa 4.12. 1988 v znamen strelca. Bva v Preove. M jednu sestru(Natlia). Mal kreka, ktor mu

umrel 4.12. 2005 na jeho narodeniny :(. Rd spieva, plva a sp. tuduje na GYMNZIU na Kontantnovej ulici v Preove. Umeleck meno nechce ma. Horci kpe je preho najlep relax. Jeho obben jedlo je stroganov s hranolkami a kukuricou. Hovor o sebe, e je optimisto-pesimista, zle od situcie a nlady. Jeho as v SuperStar 2 skonila v piatok, 24.frbrura 2006. Martin Krausz Narodil sa 17.5. 1986 v znamen bka. M jednu sestru(Alexandra,3roky). Medzi jeho zuby patr budhizmus, vetko v znamen hudby, PC- hry, m rd pekn aut a pekn eny. tuduje na FF UNIPO,

Estetika Etika, 2.ronk. Chcel by vystupova pod umeleckm menom KUZZY. Dokonal relax je poda neho dobr hudba spojen s horcim kpeom. M rd domcu kuchyu. Je optimista. HITY 2005 jeho posledn kolo v SuperStar. Piatok 18.marca 2006-prve vtedy dostal najmenej hlasov a divci mu dali zbohom. Barbora Balchov Narodila sa 7.12.1987 v znamen strelca. Bva v Malackch. M brata a sestru, ktor s zrove jej domci milikovia.

M rada spev, tanec, lyovanie a priatea. tuduje na TTNOM KONZERVATRIU, odbor hudobno-dramatick. Hr na zobcov a prienu flautu a na klavr. Umeleck meno by chcela ma Stella. Dokonal relax je s priateom a dobrou partiou. Zje vetko. Je pesimistka. Na dtum 11.marec 2006 urite Barbora nikdy nezabudne! Prve v tento piatok pri nej astena asi nestla a z hry vypadla. Richard Vida

Narodil sa 22.2. 1983 v znamen rb . M brata (Roman). Jeho domci milikovia s 4 tarantuly. Jeho zuby s hudba, spev, motokry, bungee jumping, sauna. Pracuje v penzine pre dchodcov v Hurbanove. Hr na gitare a klavri. Umeleck meno by chcel ma Ritchi. Dokonal relax si predstavuje na Hawaji na lehtku s koktailom a cigarou. Jeho najobbenejie Jedlo je Pizza. Je optimista. Piatok, 10.2.2006 bol preho osudn ,vypadol z hry. Len 44 hlasov ho delilo od postupu!

Peter Bak Narodil sa 21.6., v znamen blencov. ije v Habovke. M 3 sestry (Monika, Terezka, Anika) a 3 bratov (Pavol, Dominik, Stanislav). M 3 psy, zajaca, kreka a morsk prasiatko. M rd port. tuduje na Akadmi umen v Banskej Bystrici - fakulta mzickch umen. Hr na husliach, klavri a na gitare. Zje vetko, ale najradej m buchty na pare. Je optimista. Bratislava 24.marca 2006 - Peter Bak v kole LEGENDY verzus LEGENDY nepostpil a skonil na 4.mieste

Ivan troffek Narodil sa 26.5. 1984 v znamen blencov v Kremnici. M dve sestry(Klra, Irena-6r.) a jednho brata (tefan).Medzi jeho zuby patr port a hudba. Hr na gitaru. Umeleck meno by chcel ma topo. Zje vetko. Je zvisl na sexe. Je pesimista. 31.marca 2006 skonil v SUPERSTAR 2 na 3.mieste. Petra Kepeov Narodila sa 11.8. 1984, v znamen leva. Bva v Rimavskej Sobote. Je jedinik. M rada port a hubu.

tuduje na PFPU Preov. Umeleck meno by sa jej pilo Pajdiek. Dokonal relax pre u znamen by niekde sama a slamkou cuca grepov ds, a km nezasp. Miluje vetky polievky. Je optimistka. Rokov kolo jej nevylo a dostala najmenej hlasov. Da 4.marca 2006 ns navdy zo sae Slovensko had SuperStar opustila. So mnou me rta Som tu a nezmiznem

Na diaku blzki sme tie musel som sa presta b Aj ty raz vyjdi z tmy niekedy povie mi o m a o nem rd Kto njde sa niekde v kte sm ten na pleciach hlavu m Refrn: so mnou vdy me rta ivot je zah

tak nech to m ah km dcha sa smie So mnou vdy me rta sko do kabta drobn ti vrtia no viacej u nie Tak mi ver Mono a zlomilo sto chb a omylov nakoniec to vdy ustoj Neboj sa oks to dosta raz po prstoch

neodpovaj v pokoji Kto njde sa niekde v kte sm Ten na pleciach hlavu m Refrn: So mnou vdy me ... Po so mnou aspo ksok km prejde doba skok d sa s tebou d sa s me iba s niekm kto pozn vetky tvoje hriechy S tebou to d sa Refrn:

So mnou vdy me ... Ni nie je straten Georgio Babulic Hudba: Miko Hladk Text: 1. Ke a niekto ran V bublinch si stri svoj svet Ke skrva hlavu do dlan

A krsnohadu z detstva u niet Ref.: Ete ni nie je straten Mus sa zdvihn zo zeme Mono pr snov ti ivot ukradol No ete ni nie je straten Kad de je o o st V dui nos svoj krsnohad Ak nesksi, tak sa nedozvie e ni nie je straten 2. Ke ah nru iernych dn Cez prsty Ti unik tvoj svet Ke skrva hlavu do dlan A krsnohadu z detstva u niet

Tmy finlovch veerov Band) 1.kolo- Mj POP IDOL (Half playback) 2.kolo- ELN skupina (Starmania) 3.kolo- DISCO (tanen choreografia) 4.kolo- BIG BAND (Orchester Pavla Zajaka) 5.kolo- ROCK (SHS Band) 6.kolo- DUETY (Half playback ) 7.kolo- HITY 2005 (SHS Band ) 8.kolo- Legendy verzus Legendy (SHS

9.kolo- UNPLUGGED (SHS Band/sliky) 10.kolo- BEST OFF (SHS Band) Mailky Matej Kore - [email protected] [email protected] Mria Bundov - Jakub Petrank - [email protected]

[email protected] Martin Krausz - Barbora Balchov - [email protected] Peter Bak - [email protected] Ivan troffek - [email protected] [email protected] Petra Kepeov - Ako sa hlasovalo?

1.kolo Mj pop idol 1. Peter Cmorik 38 417 hlasov 2. Peter Bak 19 990 3. Ivan troffek 19 397 4. Barbora Balchov 9 090 5. Mria Bundov 8 814 6. Richard Vida 8 745 7. Jakub Petrank 8 344 8. Petra Kepeov 7 715 9. Martin Krausz 6 510 10. Matej Kore 6 122 11. Lenka Kvakov 4 127 Ako sa

hlasovalo? 2. kolo - Pocta legende - Eln 1. Peter Cmorik 45 014 hlasov 2. Ivan troffek 20 343 3. Peter Bak 14 616 4. Barbora Balchov 9 172 5. Martin Krausz 9 167 6. Matej Kore 6732 7. Jakub Petrank 6 059 8. Mria Bundov 5 258 9. Petra Kepeov 4 491 10. Richard Vida 4 447 Ako sa

hlasovalo? 3. kolo - Disko 1. Peter Cmorik 29 771 hlasov 2. Peter Bak 24 202 3. Ivan troffek 15 676 4. Barbora Balchov 6 366 5. Mria Bundov 6 037 6. Martin Krausz 5 960 7. Jakub Petrank 5 733 8. Petra Kepeov 4 689 9. Matej Kore 4 544 Ako sa hlasovalo?

4. kolo - Big Band 1. Peter Cmorik 46 880 hlasov 2. Peter Bak 18 402 3. Ivan troffek 11 498 4. Mria Bundov 10 139 5. Barbora Balchov 8 955 6. Martin Krausz 7 759 7. Petra Kepeov 5 962 8. Jakub Petrank 5 444 Ako sa hlasovalo? 5. kolo - Rockov ndielka 1. Peter Cmorik 44 490 hlasov

2. Peter Bak 21 570 3. Ivan troffek 17 873 4. Barbora Balchov 13 148 5. Mria Bundov 8 539 6. Martin Krausz 7 693 7. Petra Kepeov 4 762 Ako sa hlasovalo? 6. kolo - Duety 1. Peter Cmorik 69 585 hlasov 2. Ivan troffek 33 922 3. Peter Bak 19 555 4. Martin Krausz 15 521

5. Mria Bundov 13 905 6. Barbora Balchov 13 745 Ako sa hlasovalo? 7. kolo - Hity 2005/2006 1. Peter Cmorik 52 762 hlasov 2. Mria Bundov 32 302 3. Peter Bak 18 967 4. Ivan troffek 15 712 5. Martin Krausz 9 057 Ako sa hlasovalo?

8. kolo - U2 vs. Robbie Williams 1. Peter Cmorik 40 966 hlasov 2. Mria Bundov 21 815 3. Ivan troffek 18 974 5. Peter Bak 17 091 Ako sa hlasovalo? 9. kolo - Unplugged 1. Peter Cmorik 112 544 hlasov 2. Mria Bundov 43 031 3. Ivan troffek 35 534 Ako sa

10. kolo - Vek finle hlasovalo? 1. Peter Cmorik 243 923 hlasov 2. Mria Bundov 46 381 A druhou SuperStar je... ... PETER CMORIK Ako sa Celkov poet hlasov pre

hlasovalo? jednotlivch finalistov: 1. Peter Cmorik 724 352 hlasov 2. Mria Bundov 196 221 3. Ivan troffek 188 929 4. Peter Bak 154 393 5. Martin Krausz 61 667 6. Barbora Balchov 60 476 7. Petra Kepeov 27 619 8. Jakub Petrank 25 580 9. Matej Kore 17 398 10. Richard Vida 13 192

11. Lenka Kvakov 4 127 Slovensko nalo 2.SuperStar Novou SUPERSTAR sa stva......................PETER CMORIK 10.finlov veer, 7.aprla 2006 9.finlov veer, 31.marca 2006 8.finlov veer, 24.marca 2006 7.finlov veer, 17.marca 2006

6.finlov veer, 10.marca 2006 5.finlov veer, 3.marca 2006 4.finlov veer, 24.februra 2006 3.finlov veer, 17.februra 2006 2.finlov veer, 10.februra 2006 1.finlov veer, 3.februra 2006 - Mria Bundov - Ivan troffek - Peter Bak - Martin Krausz - Barbora Balchov - Petra Kepeov - Jakub Petrank

- Matej Kore - Richard Vida - Lenka Kvakov T-Mobile SuperTour 2006 PREOV, Mestsk portov hala. 18.00 hod. 21.4. HUMENN, Zimn tadin, 18.00 hod. KOICE, hala Cassosport, 18.00 hod. 23.4. ILINA, portov hala Brik, 18.00 hod. BRATISLAVA, portov hala Pasienky, 18.00 hod.

BRATISLAVA, portov hala Pasienky, 18.00 hod. LEVICE, Zimn tadin, 18.00 hod. BANSK BYSTRICA, Zimn tadin, 18.00 hod. TRENN, Zimn tadin, 18.00 hod 22.4. 25.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5.

CD RICHARD RIKKON : AROVN KLAVR II. 1. Over The Rainbow 2. Koncertn Parafrza Na Tmu Zdenka Fibicha "Poem" 3. Caruso - Spieva Miroslav Dvorsk 4. Sonetto 104 Del Petrarca /F.Liszt/ 5. Someday My Prince Will Come /L.Money,F.Churchill/ 6. Meditation Aus "Thais" /J.Massenet/ - Na Husle Hr Dalibor Karvay 7. Liebeslied "Dumane Seele" /R.Schumann,F.Liszt/ 8. Intermezzo /R.Schumann/ 9. Nocturne Desdur, Op.27 No.2 /F.Chopin/ 10. Let meliaka /N.Rimsky-Korsakov,G.Cziffra/ 11. Traumerei /R.Schumann/

CD Slovensko had Superstar TOP11 2006 01. Peter cmorik - Ni nie je straten 02. Kvakov Lenka - Tina Turner / Simply the best 03. Vida Richard - G.Michael / Careless whisper 04. Kepeov Petra - Maroon 5 / This love 05. troffek Ivan - U2 / Walk on 06. Bak Peter - Bon Jovi / It's my life 07. Balchov Barbora - M.Carey / Without you 08. Krausz Martin - E.John / Can you feel.. 09. Petrank Jakub - R.Williams / Angels

10. Bundov Mria - L.Stansfield / Change 11. Kore Matej - Gladiator / Kpim si pekn de 12. Cmorik Peter - D.Brta / On my head 13. Mria Bundov - Ni nie je straten 14. Top 11 So mnou me rta CD SO MNOU ME RTA 01. So mnou me rta verzia 1 02. So mnou me rta verzia 2 03. So mnou me rta karaoke Porota

Kto je kto? Porota Laco Lueni Narodil sa v roku 1952. V minulosti bol lenom formci ako Prdy , Fermty , Modus i Limit , v ktorom hral spolone s kamartom a dnes spenm slistom Miroslavom birkom. Jeho poslednm projektom je Satisfactory. Kto je kto? Porota Pao Habera Pao Habera

M 44 rokov. Patril k zakladateom skupiny Team. Nahral niekoko slovch projektov a preslvil sa inkovanm v muzikloch. Tm poslednm s Traja muketieri. Momentlne ije v Prahe spolone s partnerkou , modelkou, Danielou Petovou , s ktorou m dcru Ellu a spolu vychovvaj aj Danielinho syna Yannica. Kto je kto? Porota Jana Hubinsk

M plav vlasy, hnedozelen oi. Hovor pasvne anglicky a nemecky. M ukonen VMU. Rada tancuje, spieva, jazd na koni, hrva golf, plva, lyuje a jazd na aute. Kto je kto? Porota Julo Virk Julo Virk Narodil sa Nitre. Je v znamen panny. Slovci ho poznaj predovetkm

ako modertora z teru. Je druh krt enat , m dve deti a pecilnym poznvacm znamenm je , e pije iba minerlku a vade rozprva kameky. Modertori PYCO BRUNO ADELA

Adela a Pyco Modertormi SuperStar s Adela Banov a Martin Pyco Rausch. Stali sa tak oficilnymi ikonami tejto sae. Obaja s rozhlasov modertori a spoluprca na projekte je pre nich vemi vhodn. S najznmejou modertorskou dvojicou na Slovensku vbec. Sadli si aj ako modertori, aj ako udia. Vzjomne sa dopaj a je rados sa na nich pozera.

Bruno Vlastnm menom Branislav Ciberej , prezvka je Bruno. Zaujma sa o vetko , predovetkm vak o to , o prve rob. M rd vanilkov zmrzlinu s karamelom a praenmi mandami. Nezna udsk hlpos. Hviezdna rota Koice Hviezdna rota ilina Hviezdna rota Bansk Bystrica

Hviezdna rota Bratislava Kto bude najlep z najhorch? Roland Zuzana Ivan (5. miesto) (9. miesto) (6. miesto) Dvid (10. miesto)

(4.miesto) Andrej (8. miesto) Jaroslav (3.miesto) Milan (2.miesto) Jn (1.miesto)

Martina Vladimr Andrea (11. miesto) (7. miesto) Pouit WEBstrnky WEB-strnky, ktor boli pouit pri vrobe tejto prezentcie: dream.wz.cz www.superstar.stv.sk www.superstar1.stv.sk

www.supermusic.sk www.google.sk www.sweet- Vide a alie fotky sa nachdzaj na WWW.SUPERSTAR.STV.SK WWW.SUPERMUSIC.SK - na tejto web strnke s TEXTY piesn WWW.SHS.OZVUCENIE.COM - mp3 zo SuperStar 2 NALO

Recently Viewed Presentations

 • Permanent rubber agroforest, based on gap replanting, as

  Permanent rubber agroforest, based on gap replanting, as

  Average number of trees planted in a natural gap range between 50 - 100 trees ha-1 year -1 while for an artificial gap may reach 1000 trees ha-1 year -1 * Individual fencing, using bamboo or woods, is the way...
 • 8-1 Similarity in Right Triangles

  8-1 Similarity in Right Triangles

  8-1 Similarity in Right Triangles 2/19/13 Bell Work 1. Write a similarity statement comparing the two triangles. Simplify. 2. 3. ... A surveyor positions himself so that his line of sight to the top of a cliff and his line...
 • The Change of Viscosity due to the effect of bubbles on the ...

  The Change of Viscosity due to the effect of bubbles on the ...

  The abrupt 'fountain' response of diet soda mixed with mint-flavored Mentos is well documented and much debated. It has been speculated that the cause of this phenomenon is most likely a combination of two physical reactions, related to the release...
 • Aucun titre de diapositive - Premier Épisode

  Aucun titre de diapositive - Premier Épisode

  The Clinique JAP (Centre Hospitalier de l'Université de Montréal) is an early intervention program for psychosis where occupational rehabilitation is not only one of the major therapeutic goals but is also used as a 'treatment modality'. 'Vocational case management' (VCM)...
 • Data Tracking Using Google Forms - Grand Valley State University

  Data Tracking Using Google Forms - Grand Valley State University

  Still Use Same Criteria. Simplified but still use the same criteria to judge. Task analysis sheet became reference sheet when giving a student their score on site.
 • Value stream diagram w Capabilities

  Value stream diagram w Capabilities

  At the bottom of a Functional Decomposition Diagram (FDD) is an . Elementary Business Function. You can group lower level functions into higher level functions using whatever cohesion you like. Say, functions that meet one goal, create the same data,...
 • Modulo 1 HIV e SIDA Situao epidemiolgica Modulo

  Modulo 1 HIV e SIDA Situao epidemiolgica Modulo

  Arial Arial Black Wingdings Calibri Times New Roman Calibri (Headings) Monotype Sorts Studio 1_Studio Microsoft Office Excel Chart CorelDRAW X3 Graphic Modulo 1 Tópicos do Modulo: Objectivos: Slide 4 Slide 5 Número de novas infecções pelo HIV Tendência do HIV,...
 • iMentor: Using Technology to Provide Personalized Support and

  iMentor: Using Technology to Provide Personalized Support and

  FAFSA verification Award letter review Supplementary loan applications Tuition payment plan set-up Orientation and placement test registration Housing applications Health insurance applications and waivers Unanticipated fees (orientation, housing, etc.)