Snímek 1 - RVP

Snímek 1 - RVP

1. dl OBSAH: Listy 37 824 2527 2832 3343 kola

jaro lto podzim zima Klikni na obrzky, kter do tdy nepat. 3+6=? Ozna kliknutm vci, kter do koly nepat. JOGURT Kdo se chov

na pechodu pro chodce sprvn? Chlapci, nebo dve? A pro? Pro chlapci pechzej silnici? ekni spolukm, jak se dostane do koly. KOLA Jaro

Pozn rostliny, kter nm na jae vykvetly na zahrad? Kliknutm ozna sprvn obrzek. Pi sprvnm oznaen se nzev zabarv zelen. list zral plod kvt

pupen nezral plod Kliknutm ozna sprvn obrzek. Pi sprvnm oznaen se nzev zabarv zelen. list zral plod

kvt pupen nezral plod Kliknutm ozna sprvn obrzek. Pi sprvnm oznaen se nzev zabarv zelen. list zral plod

kvt pupen nezral plod Kliknutm ozna sprvn obrzek. Pi sprvnm oznaen se nzev zabarv zelen. list

zral plod kvt pupen nezral plod Kliknutm ozna sprvn obrzek. Pi sprvnm oznaen se nzev zabarv zelen. list

zral plod kvt pupen nezral plod Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek.

? Na obrzku je husa. Jej mlata jsou housata. ? Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek. ? Na obrzku je klisna. Jej mlata jsou hbtka. ?

Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek. ? Na obrzku je koka. Jej mlata jsou koata. ? Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek.

? Na obrzku je koza. ? Jej mlata jsou kzlata. Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek. ? Na obrzku je slepice. Jej mlata jsou kutka.

? Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek. ? Na obrzku je prasnice. Jej mlata jsou seltka. ? Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm

na obdlnek. ? Na obrzku je fena. Jej mlata jsou tata. ? Domc zvata na jae maj mlata. Um je pojmenovat? Pokud nev, odpov najde kliknutm na obdlnek. ? Na obrzku je krva.

Jej mlata jsou teltka. ? Klikni na obrzky, kter nepat k jaru? Na jarn prce na zahrad potebujeme nad. Um ho pojmenovat? Pokud nev, klikni na rmeek vedle obrzku. zahradn ? ? nky zahradn

lopatka zahradn nky ? na iv plot ? konev ? r ? hrb

sekaka ?na trvu ? motorov pila Lto Klikni na obrzky, kter nepat k ltu. Jak ron obdob pedstavuj obrzky? Pokud nev, klikni na obdlnek.

Pedstavuj lto. Obdob ? przdnin a dovolench. Podzim Klikni na obrzky, kter nepat k podzimu! Kliknutm na pejle a katany vyrob zvtko. Kliknutm ozna, kterou zeleninu a ovoce nesklid na podzim na zahrad.

Kliknutm ozna podzimn msce. Z nor Listopad Prosinec jen Leden

Zima Klikni na obrzky, kter nepat do zimy! Kliknutm vyber, co d skorkm do krmtka? Sprvn odpov se ozna zelen. semnka slunenice slan peivo

lj tstoviny uzeniny neslan oky Ozna kliknutm zvata, kter prosp zimu. Kliknutm odstra obrzky, kter nepat do vt. Venku pad

Na rybnku jsou Rostou Klikni na obleen, kter si v zim ven neoblkne. Na nvtv u babiky. Popi obrzek. V zim se na snhu objevily stopy. Komu pat? Po objeven stopy kliknutm vyber sprvn zve. To se zabarv zelen. V zim se na snhu objevily stopy. Komu pat?

Po objeven stopy kliknutm vyber sprvn zve. To se zabarv zelen. V zim se na snhu objevily stopy. Komu pat? Po objeven stopy kliknutm vyber sprvn zve. To se zabarv zelen. V zim se na snhu objevily stopy. Komu pat? Po objeven stopy kliknutm vyber sprvn zve. To se zabarv zelen. Autor obrzk lampionu, tabule, odpadkovho koe, penlu, budovy koly, pupenu, kvt, nezralho plodu ten, draka, katanu, pekku, kalend, pta budky je

Zdenk Hanzeln. Zdroje obrzk: [cit. 2015-01-01]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < < < < < < < < < <

http://www.clker.com/clipart-female-student.html > http://www.clker.com/clipart-blonde-female-teacher.html > http://www.clker.com/clipart-sunlamp.html > http://www.clker.com/clipart-220715.html > http://www.clker.com/clipart-an-office-desk.html > http://www.clker.com/clipart-11127.html > http://www.clker.com/clipart-4366.html > http://www.clker.com/clipart-13862.html > http://www.clker.com/clipart-bag-3.html > http://www.clker.com/clipart-10621.html > <

< < < < < < < < < < < < <

< < < < < < http://www.clker.com/clipart-3289.html > http://www.clker.com/clipart-3447.html > http://www.clker.com/clipart-4615.html > http://www.clker.com/clipart-9688.html > http://www.clker.com/clipart-43412.html > http://www.clker.com/clipart-209944.html >

http://www.clker.com/clipart-eraser.html > http://www.clker.com/clipart-colored-pencils-2.html > http://www.clker.com/clipart-28969.html > http://www.clker.com/clipart-28913.html > http://www.clker.com/clipart-14313.html > http://www.clker.com/clipart-fwouyegfouewy.html > http://www.clker.com/clipart-4053.html > http://www.clker.com/clipart-3984.html > http://www.clker.com/clipart-ruler-10.html > http://www.clker.com/clipart-9338.html > http://www.clker.com/clipart-9347.html > http://www.clker.com/clipart-11637.html > http://www.clker.com/clipart-71000.html >

http://www.clker.com/clipart-3495.html > < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < http://www.clker.com/clipart-smiling-family.html > http://www.clker.com/clipart-traffic-semaphore-red-light.html >

http://www.clker.com/clipart-traffic-semaphore-green-light.html > http://www.clker.com/clipart-6467.html > http://www.clker.com/clipart-tram-black.html > http://www.clker.com/clipart-bus-16.html > http://www.clker.com/clipart-138761.html > http://www.clker.com/clipart-helicopter-8.html > http://www.clker.com/clipart-12336.html > http://www.clker.com/clipart-248257.html > http://www.clker.com/clipart-2530.html > http://www.clker.com/clipart-2545.html> http://www.clker.com/clipart-12494.html > http://www.clker.com/clipart-26445.html > http://www.clker.com/clipart-grass-23.html >

http://www.clker.com/clipart-crocus-flower.html > http://www.clker.com/clipart-home-1.html > http://www.clker.com/clipart-cherries-5.html > http://www.clker.com/clipart-13883.html > http://www.clker.com/clipart-24057.html > http://www.clker.com/clipart-maple-leaf-9.html > < < < < < <

< < < < < < < < < < < < <

http://www.clker.com/clipart-horses.html > http://www.clker.com/clipart-150972.html > http://www.clker.com/clipart-16940.html > http://www.clker.com/clipart-small-pig2.html> http://www.clker.com/clipart-pig-standing.html > http://www.clker.com/clipart-yellow-striped-cat.html > http://www.clker.com/clipart-206370.html > http://www.clker.com/clipart-bulldog-pup.html > http://www.clker.com/clipart-gray-bulldog.html > http://www.clker.com/clipart-goose-with-gosling.html > http://www.clker.com/clipart-hen-with-three-chicks.html > http://www.clker.com/clipart-stork-2.html >

http://www.clker.com/clipart-spring-tree-.html > http://www.clker.com/clipart-bees-4.html > http://www.clker.com/clipart-pink-graphic-flower-1.html > http://www.clker.com/clipart-184404.html > http://www.clker.com/clipart-175702.html > http://www.clker.com/clipart-204152.html > http://www.clker.com/clipart-at-the-beach.html > < < < < <

< < < < < < < < < < < < <

< < < http://www.clker.com/clipart-girl-at-beach.html > http://www.clker.com/clipart-67443.html > http://www.clker.com/clipart-2411.html > http://www.clker.com/clipart-4597.html > http://www.clker.com/clipart-10706.html > http://www.clker.com/clipart-10849.html > http://www.clker.com/clipart-16135.html > http://www.clker.com/clipart-15904.html > http://www.clker.com/clipart-10541.html >

http://www.clker.com/clipart-10848.html > http://www.clker.com/clipart-16542.html > http://www.clker.com/clipart-purple-flower-9.html > http://www.clker.com/clipart-29010.html > http://www.clker.com/clipart-sunbather-outline.html > http://www.clker.com/clipart-butterfly-82.html > http://www.clker.com/clipart-204166.html > http://www.clker.com/clipart-16676.html > http://www.clker.com/clipart-10845.html > http://www.clker.com/clipart-hat--3.html > http://www.clker.com/clipart-skifree32.html > http://www.clker.com/clipart-snowflake.html>

< < < < < < < < < < < < <

< < < < < http://www.clker.com/clipart-easter-egg-blue.html > http://www.clker.com/clipart-evil1.html > http://www.clker.com/clipart-spring-1.html http://www.clker.com/clipart-blue-tit.html > http://www.clker.com/clipart-6967.html > http://www.clker.com/clipart-badger.html > http://www.clker.com/clipart-hedgehog-11.html >

http://www.clker.com/clipart-167156.html > http://www.clker.com/clipart-crow-16.html > http://www.clker.com/clipart-23369.html > http://www.clker.com/clipart-2536.html > http://www.clker.com/clipart-6488.html > http://www.clker.com/clipart-2436.html > http://www.clker.com/clipart-11361.html > http://www.clker.com/clipart-mushroom-12.html > http://www.clker.com/clipart-6507.html > http://www.clker.com/clipart-blue-jeans-1.html > http://www.clker.com/clipart-blue-dot-skirt.html > <

< < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < http://www.clker.com/clipart-green-jacket.html > http://www.clker.com/clipart-worn-out-sweater.html > http://www.clker.com/clipart-cap-with-racing-stripes.html > http://www.clker.com/clipart-15518.html > http://www.clker.com/clipart-red-sandal.html >

http://www.clker.com/clipart-mitten-10.html > http://www.clker.com/clipart-swimsuit.html> http://www.clker.com/clipart-9480.html> http://www.clker.com/clipart-grandpa.html> http://www.clker.com/clipart-351312.html > http://www.clker.com/clipart-142776.html > http://www.clker.com/clipart-table-6.html > http://www.clker.com/clipart-3937.html > http://www.clker.com/clipart-garden-shovel.html > http://www.clker.com/clipart-lawn-mower-1.html > http://www.clker.com/clipart-2922.html > http://www.clker.com/clipart-3131.html > http://www.clker.com/clipart-2932.html >

http://www.clker.com/clipart-10599.html > http://www.clker.com/clipart-9302.html > http://www.clker.com/clipart-empty-yellow-watering-can.html > < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < http://www.clker.com/clipart-2402.html>

http://www.clker.com/clipart-caravane.html > http://www.clker.com/clipart-campfire.html > http://www.clker.com/clipart-tomatoes.html> http://www.clker.com/clipart-4103.html > http://www.clker.com/clipart-4045.html > http://www.clker.com/clipart-3999.html > http://www.clker.com/clipart-3998.html > http://www.clker.com/clipart-3991.html > http://www.clker.com/clipart-3990.html > http://www.clker.com/clipart-3988.html > http://www.clker.com/clipart-3987.html > http://www.clker.com/clipart-3986.html > http://www.clker.com/clipart-3982.html >

http://www.clker.com/clipart-10221.html > http://www.clker.com/clipart-10929.html > http://www.clker.com/clipart-14883.html > http://www.clker.com/clipart-25644.html > http://www.clker.com/clipart-pea-pod-1.html> http://www.clker.com/clipart-potatos.html >

Recently Viewed Presentations

 • Figures - Chapter 8

  Figures - Chapter 8

  Chapter 8 Software testing. Program testing. Testing is intended to show that a program does what it is intended to do and to discover program defects before it is put into use. ... She is prompted for her key phrase...
 • Project Management Community Meeting

  Project Management Community Meeting

  HHS is still in the process of revising the HHS FAC-P/PM Handbook to support this revised policy. Existing certified P/PM will be grandfathered at the same level under the new program. Level II and Level III IT P/PMs will be...
 • Follow 3 steps to make college a reality!

  Follow 3 steps to make college a reality!

  You won $1,000 in a "Why I Want to Go to College" essay contest. Scholarships. You complete the FAFSA, a college financial aid application, and receive $3,000 that you don't have . to pay back. Grants. You work at the...
 • Pumping Systems, Flow Control, and Technology - An Update on ...

  Pumping Systems, Flow Control, and Technology - An Update on ...

  Packaged vs Site Built systems. Pumping Systems, Flow Control, and Technology. An Update on Physics, Reliability, and Energy Efficiency for the Modern Hydronic System ... 2 Pumps can do the job (shaded area), both pumps at 98% speed and a...
 • Normative Political Theory - WordPress.com

  Normative Political Theory - WordPress.com

  The theory has undergone many changes and crises. the attack on it was so strong in the twentieth century that many thought that political philosophy was no longer viable. The biggest assault on normative political theory was mounted by logical...
 • PowerPoint-presentatie

  PowerPoint-presentatie

  European Resources for Space Weather Applications An Overview of Existing and Planned Data, Tools and Services. Ronald Van der Linden RWC Warsaw is operating as Heliogeophysical Prediction Service of Space Research Centre Polish Academy of Sciences and performs duty as:...
 • Graphic Products Exam Revision

  Graphic Products Exam Revision

  Properties of materials - Matt Card, Foil lined card, Foam board. What are Quality Control Checks ? What are Quality Assurance checks ? Who are designers? What are they famous for ? What does TM stand for . What is...
 • Welcome to Level 3 - WordPress.com

  Welcome to Level 3 - WordPress.com

  Aims of level 3 integrated. Helping you to: Understand. written and spoken academic texts. Take part . in discussion. Learn. important vocabulary (VTL lists 1-4) Improve. Speaking, Listening and Reading skills