Soutez_-_STAROVEKE_RECKO

Soutez_-_STAROVEKE_RECKO

Starovk ecko Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Martina Komsov. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozuje Nrodn stav pro vzdlvn, kolsk poradensk zazen a zazen pro dal vzdlvn pedagogickch pracovnk (NV). Pravidla hry Sout je urena pro 2 tmy, kter stdav odpovdaj na vybran otzky. K dispozici je celkem 5 tmat, kad tma m variantu A a variantu B. Prvn tm si zvol tma a variantu, pot odpovd na 5 otzek, piem vybr sprvnou odpov ze t monost. Stejn postupuje druh tm. Tmy se stdaj, dokud nejsou vechny otzky zodpovzeny. Za kadou sprvnou odpov si tm pite 1

bod, tm s vym potem bod vtz! A A B B A B A B A B

POTKY ECKCH DJIN 1. Kdy pily do ecka prvn eck kmeny? A A) 3 000 p. n. l. B) 2 000 p. n. l. C) 1 000 p. n. l. POTKY ECKCH DJIN

1. Kdy pily do ecka prvn eck kmeny? A A) 3 000 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 2 000 p. n.l . dal otzka POTKY ECKCH DJIN

1. Kdy pily do ecka prvn eck kmeny? A B) 2 000 p. n. l. SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Kdy pily do

ecka prvn eck kmeny? A C) 1 000 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 2 000 p. n. l. dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se

nazvaly prvn eck kmeny? A) Achjov B) Aiolov C) Ionov A POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se nazvaly prvn eck kmeny?

A A) Achjov SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se nazvaly prvn eck kmeny? A

B) Aiolov PATN! SPRVN: A) Achjov dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se nazvaly prvn eck kmeny? A

C) Ionov PATN! SPRVN: A) Achjov dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A) Mykny

B) Trja C) Knssos A POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A A) Mykny

SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A B) Trja PATN !

SPRVN: A) Mykny dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A C) Knssos PATN!

SPRVN: A) Mykny dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Co je to Lv brna? A A) vstup do krlovskho zvince B) brna do arny, kde

bojovali lvi a jin elmy C) hlavn vchod do Myk POTKY ECKCH DJIN 4. Co je to Lv brna? A A) vstup do krlovskho zvince PATN!

SPRVN: C) hlavn vchod do Mykn dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Co je to Lv brna? A B) brna do arny, kde bojovali lvi a jin elmy PATN!

SPRVN: C) hlavn vchod do Mykn dal otzka POTKY ECKCH DJIN A C) hlavn vchod do Myk 4. Co je to Lv brna? SPRVN! 1 )

dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A) Vojtch Zamarovsk B) Heinrich Schliemann C) Michael Ventris 2)

A POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A A) Vojtch Zamarovsk PATN!

SPRVN: B) Heinrich Schliemann dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A B) Heinrich Schliemann SPRVN!

dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A C) Michael Ventris PATN!

SPRVN: B) Heinrich Schliemann dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? A) homrsk B) drsk

C) archaick B POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? B A) homrsk SPRVN!

dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? B B) drsk PATN !

SPRVN: A) homrsk dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? B

C) archaick PATN! SPRVN: A) homrsk dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? A) Alexandreida

B) Paris a Helena C) Iliada a Odyssea B POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? B A) Alexandreida PATN!

SPRVN: C) Iliada a Odyssea dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? B B) Paris a Helena PATN!

SPRVN: C) Iliada a Odyssea dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? B C) Iliada a Odyssea

SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B A) o ecko-perskch vlk B) o ivot Alexandra Velik

C) o konci trjsk vlky POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B A) o ecko-perskch vlk PATN! SPRVN: C) o konci trjsk vlky dal otzka

POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B B) o ivot Alexandra Velik PATN! SPRVN: C) o konci trjsk vlky dal otzka

POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B C) o konci trjsk vlky SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN

4. Kdo byl Odysseus? A) ithack krl B) eck bsnk C) trjsk princ B POTKY ECKCH DJIN 4. Kdo byl Odysseus?

B A) ithack krl SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Kdo byl Odysseus? B

B) eck bsnk PATN! SPRVN: A) ithack krl dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Kdo byl Odysseus? B

C) trjsk princ PATN! SPRVN: A) ithack krl dal otzka POTKY ECKCH DJIN B A) v Attice 5. Kde byly

nalezeny pozstatky Trji? B) v Mal Asii C) na Peloponsu 3) POTKY ECKCH DJIN 5. Kde byly nalezeny pozstatky Trji? B

A) v Attice PATN! SPRVN: B) v Mal Asii dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kde byly nalezeny pozstatky Trji?

B B) v Mal Asii SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kde byly nalezeny pozstatky Trji?

B C) na Peloponsu PATN! SPRVN: B) v Mal Asii dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem

oligarchie? A A) vlda nkolika jedin B) vlda lidu C) vlda nejurozenjc ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem oligarchie? A

A) vlda nkolika jedin SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem oligarchie? A B) vlda lidu

PATN! SPRVN: A) vlda nkolika jedinc dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem oligarchie? A

C) vlda nejurozenjch PATN! SPRVN: A) vlda nkolika jedinc dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta?

A) Theslie B) Laknie C) Boitie A ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta? A

A) Theslie PATN! SPRVN: B) Laknie dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta? A

B) Laknie SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta? A C) Boitie

PATN! SPRVN: B) Laknie dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A A) otroci

B) plnoprvn obyvatel C) poloprvn obyvatelst Sparty ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A A) otroci PATN!

SPRVN: C) poloprvn obyvatelstvo Sparty dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A B) plnoprvn obyvatel PATN!

SPRVN: C) poloprvn obyvatelstvo Sparty dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A C) poloprvn obyvatelst Sparty

SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A A) nikdy nepracovali jen vlili B) od 18 let

C) od 30 let ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A A) nikdy nepracovali, jen vlili SPRVN! dal otzka

ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A B) od 18 let PATN! SPRVN: A) nikdy nepracovali, jen vlili

dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A C) od 30 let PATN! SPRVN: A) nikdy

nepracovali, jen vlili dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A A) sttu B) plnoprvnm Sparan C) spartskm rodinm, u nich pracovali

ARCHAICK OBDOB 5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A A) sttu SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB

5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A B) plnoprvnm Sparan PATN! SPRVN: A) sttu dal otzka

ARCHAICK OBDOB 5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A C) spartskm rodinm, u nich pracovali PATN! SPRVN: A) sttu dal otzka

ARCHAICK OBDOB 1. Co znamen pojem demokracie? A) vlda lidu B) vlda lechty C) vlda starch B ARCHAICK OBDOB

1. Co znamen pojem demokracie? B A) vlda lidu SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co znamen

pojem demokracie? B B) vlda lechty PATN! SPRVN: A) vlda lidu dal otzka ARCHAICK OBDOB

1. Co znamen pojem demokracie? B C) vlda rady starch PATN! SPRVN: A) vlda lidu dal otzka

ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, v n le Athny? A) Pelopons B) Boitie C) Attika B ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv

oblast, v n le Athny? B A) Pelopons PATN! SPRVN: C) Attika dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv

oblast, v n le Athny? B B) Boitie PATN! SPRVN: C) Attika dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv

oblast, v n le Athny? B C) Attika SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov?

B A) cizinci, kte se usadil v Athnch B) vysoc ednci C) bezprvn obyvatelstvo Athn ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov? B

A) cizinci, kte se usadil v Athnch SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov? B B) vysoc ednci

PATN! SPRVN: A) cizinci, kte se usadili v Athnch dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov? B C) bezprvn obyvatelstv

Athn PATN! SPRVN: A) cizinci, kte se usadili v Athnch dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud? B

A) prevence proti nvra tyranidy B) likvidace nebezpen otrok C) volby do lidovho sn ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud? B

A) prevence proti nvratu tyranidy SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud? B

B) likvidace nebezpen otrok PATN ! SPRVN: A) prevence proti nvratu tyranidy dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud?

B C) volby do lidovho snm PATN! SPRVN: A) prevence proti nvratu tyranidy dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v

ele Athn? A) 2 B) 9 C) 30 B ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v ele Athn? B

A) 2 PATN! SPRVN: B) 9 dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v ele Athn?

B B) 9 SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v ele Athn? B

C) 30 PATN! SPRVN: B) 9 dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka?

A) 490449 p. n. l. B) 430401 p. n. l. C) 431404 p. n. l. A KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka? A A) 490449 p. n. l.

PATN! SPRVN: C) 431404 p. n. l. dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka? A B) 430401 p. n. l.

PATN! SPRVN: C) 431404 p. n. l. dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka? A

C) 431404 p. n. l. SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A) Athny B) Sparta

C) spartt spojenci A KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A A) Athny PATN!

SPRVN: B) Sparta dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A B) Sparta

SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A C) spartt spojenci

PATN! SPRVN: B) Sparta dal otzka KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby? A) Perikles

B) Kleon C) Nikias A KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby? A

A) Perikles SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby? A

B) Nikias PATN! SPRVN: A) Perikles dal otzka KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby?

A C) Nikias PATN! SPRVN: A) Perikles dal otzka KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala

definitivn porku Athn? A) u Issu B) u Aigospotamoi C) u Korintu A KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala definitivn porku Athn?

A A) u Issu PATN! SPRVN: B) u Aigospotamoi dal otzka KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala definitivn

porku Athn? A B) u Aigospotamoi SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala definitivn porku Athn?

A C) u Korintu PATN! SPRVN: B) u Aigospotamoi dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta po vlce

Athnm? A A) oligarchii vldu 30 tyran B) vldu aristokracie C) demokracii KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta po vlce Athnm?

A A) oligarchii vldu 30 tyran SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta po vlce Athnm?

A B) vldu aristokracie PATN! SPRVN: A) oligarchii vldu 30 tyran dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta

po vlce Athnm? A C) demokracii PATN! SPRVN: A) oligarchii vldu 30 tyran dal otzka KLASICK OBDOB

1. Kdy zaaly ecko-persk vlky? A) 490 p. n. l. B) 499 p. n. l. C) 480 p. n. l. B KLASICK OBDOB 1. Kdy zaaly ecko-persk

vlky? B A) 490 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 499 p. n. l. dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy zaaly

ecko-persk vlky? B B) 499 p. n. l. SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy zaaly ecko-persk vlky?

B C) 480 p. n. l. PATN! SPRVN: l. B) 499 p. n. dal otzka KLASICK OBDOB

2. Kde byli ekov Perany poraeni? A) u Salamny B) u Marathonu C) u Thermopyl B KLASICK OBDOB 2. Kde byli ekov Perany poraeni?

B A) u Salamny PATN! SPRVN: C) u Thermopyl dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kde byli ekov Perany

poraeni? B B) u Marathonu PATN! SPRVN: C) u Thermopyl dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kde byli

ekov Perany poraeni? B C) u Thermopyl SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u

Thermopyl? A) Perikles B) Leonidas C) Themistokles B KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u Thermopyl? B

A) Perikles PATN! SPRVN: B) Leonidas dal otzka KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u Thermopyl? B

B) Leonidas SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u Thermopyl? B C) Themistokles

PATN! SPRVN: B) Leonidas dal otzka KLASICK OBDOB 4. Co jsou to triry? B A) lehk eck lod

trojveslice B) mytologick postavy C) eck vojensk jednot KLASICK OBDOB B A) lehk eck lod trojveslice 4. Co jsou to triry? SPRVN!

4) dal otzka KLASICK OBDOB 4. Co jsou to triry? B B) mytologick postavy PATN!

SPRVN: A) lehk eck lod trojveslice dal otzka KLASICK OBDOB 4. Co jsou to triry? B C) eck vojensk jednot PATN!

SPRVN: A) lehk eck lod trojveslice dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek?

A) Pireus B) Alexandrie C) Pergamon B KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek?

B A) Pireus SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek?

B B) Alexandrie PATN! SPRVN: A) Pireus dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk

pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek? B C) Pergamon PATN! SPRVN: A) Pireus dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

1. Kdy dolo k bitv u Chaironeie? A) 338 p. n. l. B) 383 n. l. C) 438 p. n. l. A MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdy dolo k bitv u

Chaironeie? A A) 338 p. n. l. SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdy dolo k bitv u Chaironeie?

A B) 383 n. l. PATN! SPRVN: A) 338 p. n. l. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdy dolo k bitv u Chaironeie?

A C) 438 p. n. l. PATN! SPRVN: A) 338 p. n. l. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie

zvtzil? A) Alexandr Velik B) Filip II. C) Dreios III. A MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie zvtzil? A

A) Alexandr Velik PATN! SPRVN: B) Filip II. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie zvtzil?

A B) Filip II. SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie zvtzil? A

C) Dreios III. PATN! SPRVN: B) Filip II. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala bitva u Chaironeie pro ecko?

A A) zisk makedonskho ze B) potvrzen nezvislosti na Makedonii C) konec eck samostatn MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala bitva u Chaironeie pro ecko? A

A) zisk makedonskho ze PATN! SPRVN: C) konec eck samostatnosti dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala bitva u Chaironeie pro ecko?

A B) potvrzen nezvislosti na Makedonii PATN! SPRVN: C) konec eck samostatnosti dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala

bitva u Chaironeie pro ecko? A C) konec eck samostatn SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem

korintskho spolku? A) Athny B) Sparta C) Korint A MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem korintskho spolku?

A A) Athny PATN! SPRVN: B) Sparta dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem

korintskho spolku? A B) Sparta SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem korintskho

spolku? A C) Korint PATN! SPRVN: B) Sparta dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova

hrobka? A) v Athnch B) v Myknch C) ve Vergin A MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova hrobka? A

A) v Athnch PATN! SPRVN: C) ve Vergin dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova hrobka? A

B) v Myknch PATN! SPRVN: C) ve Vergin dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova hrobka?

A C) ve Vergin SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1.Kdo byl uitelem Alexandra Makedonskho ?

A) Aristofanes B) Homr C) Aristoteles 5) B MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdo byl uitelem Alexandra Makedonskho?

B A) Aristofanes PATN! SPRVN: C) Aristoteles dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdo byl uitelem

Alexandra Makedonskho? B B) Homr PATN! SPRVN: C) Aristoteles dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

1. Kdo byl uitelem Alexandra Makedonskho? B C) Aristoteles SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kam a

sahala Alexandrova e na vchod? B A) do Indie B) do ny C) k Perskmu zlivu MAKEDONSK NADVLDA 2. Kam a sahala

Alexandrova e na vchod? B A) do Indie SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kam a sahala

Alexandrova e na vchod? B B) do ny PATN! SPRVN: A) do Indie dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

2. Kam a sahala Alexandrova e na vchod? B C) k Perskmu zlivu PATN! SPRVN: A) do Indie

dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Kter persk msto Alexandr vyplil? A) Persepolis B) Susy C) Gaugamely B MAKEDONSK NADVLDA

B A) Persepolis 3. Kter persk msto Alexandr vyplil? SPRVN! 6) dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

3. Kter persk msto Alexandr vyplil? B B) Susy PATN! SPRVN: A) Persepolis dal otzka

MAKEDONSK NADVLDA 3. Kter persk msto Alexandr vyplil? B C) Gaugamely PATN! SPRVN: A) Persepolis dal otzka

MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k Alexandrovm nstupcm? A) diadochov B) helnov C) alexandrovci B MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k

Alexandrovm nstupcm? B A) diadochov SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k Alexandrovm nstupcm?

B B) helnov PATN! SPRVN: A) diadochov dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k Alexandrovm

nstupcm? B C) alexandrovci PATN! SPRVN: A) diadochov dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla

dynastie Ptolemaiovc? A) v Makedonii B) v Egypt C) v Srii B MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla dynastie Ptolemaiovc?

B A) v Makedonii PATN! SPRVN: B) v Egypt dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla dynastie Ptolemaiovc?

B B) v Egypt SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla dynastie Ptolemaiovc? B

C) v Srii PATN! SPRVN: B) v Egypt dal otzka ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A) lovu

B) zemdlstv C) moudrosti 7) A ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A A) lovu

PATN! SPRVN: B) zemdlstv dal otzka ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A B) zemdlstv

SPRVN! dal otzka ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A C) moudrosti PATN!

SPRVN: B) zemdlstv dal otzka ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A) od Chetit B) od Fnian C) od man

A ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A A) od Chetit PATN! SPRVN: B) od

Fnian dal otzka ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A B) od Fnian SPRVN!

dal otzka ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A C) od man PATN! SPRVN: B) od

Fnian dal otzka ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A) Herodotos B) Thukydides C) Xenofon 8)

A ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A A) Herodotos SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A B) Thukydides PATN! SPRVN: A) Herodotos

dal otzka ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A C) Xenofon PATN! SPRVN: A)

Herodotos dal otzka ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A) Aristofanes B) Aischylos C) Aristoteles

A ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A A) Aristofanes SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A B) Aischylos PATN! SPRVN: A) Aristofanes

dal otzka ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A C) Aristoteles PATN!

SPRVN: A) Aristofanes dal otzka ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A) e neuznv vldu B) e kaz mlde C) e je nepoctiv 9)

A ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A A) e neuznv vldu PATN!

SPRVN: B) e kaz mlde dal otzka ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A B) e kaz mlde SPRVN!

dal otzka ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A C) e je nepoctiv PATN! SPRVN: B) e kaz

mlde dal otzka ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? A) Pythagoras B) Archimedes C) Eukleides B

ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? B A) Pythagoras SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? B B) Archimedes PATN! SPRVN: A) Pythagoras

dal otzka ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? B C) Eukleides PATN!

SPRVN: A) Pythagoras dal otzka ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj? B A) podle Hippolyta

B) podle Asklpia C) podle Hippokrata ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj? B A) podle Hippolyta PATN!

SPRVN: C) podle Hippokrata dal otzka ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj? B B) podle Asklpia

PATN! SPRVN: C) podle Hippokrata dal otzka ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj?

B C) podle Hippokrata SPRVN! dal otzka ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? A) kros

B) kor C) satyr B ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? B A) kros

SPRVN! dal otzka ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? B B) kor PATN!

SPRVN: A) kros dal otzka ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? B C) satyr PATN!

SPRVN: A) kros dal otzka ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? B A) mytologick bytosti B) eny obsluhujc v lzn

C) sloupy v podob eny ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? B A) mytologick bytosti PATN! SPRVN: C) sloupy v podob eny

dal otzka ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? B B) eny obsluhujc v lzn PATN ! SPRVN: C) sloupy v

podob eny dal otzka ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? C) sloupy v podob en SPRVN! 10) B

dal otzka ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? A) nen znmo B) 776 p. n. l. C) 332 p. n. l. B

ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? B A) nen znmo PATN! SPRVN: B) 776 p. n. l. dal otzka

ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? B B) 776 p. n. l. SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? B C) 332 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 776 p. n. l. dal otzka

Zdroje Uveejnn odkazy [cit. 2011-09-04]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mycenae_lion_gate_dsc06382.jpg 3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troy1.jpg 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Model_of_a_greek_trireme.jpg 8) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AGMA_H%C3%A9rodote.jpg 9) Sting - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Socrates_Louvre.jpg 10) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caryatid_Erechtheion_BM_Sc407.jpg

Uveejnn odkazy [cit. 2011-09-04]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: 2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Schliemann.jpg 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristotle_by_Raphael.jpg 6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Persepolis_vue_d%27oiseau_Chipiez.jpg 7) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Demeter_Pio-Clementino_Inv254.jpg

Recently Viewed Presentations

 • "Convicting Those Who Contradict" - In Search Of Truth

  "Convicting Those Who Contradict" - In Search Of Truth

  Earliest Uninspired Voices - #1 "Let some suppose, from what has been said by us, that we say that whatever occurs happens by a fatal necessity, because it is foretold as known beforehand, this too we explain.
 • India Energy Forum16 Nov'2018 New Delhi.

  India Energy Forum16 Nov'2018 New Delhi.

  Private & Confidential, (c) AntrikshPhotonergy. Walk to the future, as I can see. Glance of Smart Planet. Disclaimer : The contents in next slides are perception of future life style considering various ongoing technological advancement across globe and their information...
 • philadelphia.pa.networkofcare.org

  philadelphia.pa.networkofcare.org

  The Center for Policy, Advocacy and Education of The Mental Health Association of New York City CO-OCCURRING SEVERE MENTAL ILLNESS AND SUBSTANCE ABUSE: A POLICY BACKGROUND BOOK Ma
 • Welcome! Course Number: Course Title

  Welcome! Course Number: Course Title

  Spin-Spin Coupling or J-coupling. Spectral lines are split depending on the neighboring electrons/nuclei. Coupling constant J - magnitude of interaction (Hz) Multiplicity is generally equal to n+1 where n is the number of neighboring nuclei. Very useful in structure analysis...
 • 5-1 Graphing Quadratic Functions - Central Dauphin School ...

  5-1 Graphing Quadratic Functions - Central Dauphin School ...

  5-1 Graphing Quadratic Functions Algebra II CP Vocabulary Quadratic function Quadratic term Linear term Constant term Parabola Axis of symmetry Vertex Maximum and Minimum value Quadratic Equation y = ax² + bx + c Ex 17: F(x) = x² -...
 • Loops and Logic with the Taskbot - Depoali Stem Lab

  Loops and Logic with the Taskbot - Depoali Stem Lab

  Robotics with Lego Mindstorms NXT Loops and Logic with the Taskbot - Level 2 Do It! Do It! What You'll Learn… How to use a loop command. How to use a switch command. How to manage data flow. Stuff You'll...
 • Signing and Markings for Complex Freeway Interchanges

  Signing and Markings for Complex Freeway Interchanges

  Signing and Markings for Complex Freeway InterchangesDuane Thomas, P.E.FHWA Resource Center and MUTCD TeamACEC/KYTC/FHWA Partnering ConferenceSeptember 5, 2018. ... APL design is used at the ED location, whereas older diagrammatic uses convention designs at ED location.
 • Aplikativni softver predavanja v.as.mr. Samir Leme slemes@mf.unze.ba 6.

  Aplikativni softver predavanja v.as.mr. Samir Leme [email protected] 6.

  Aplikativni softver predavanja v.as.mr. Samir Lemeš [email protected] 6. MS Word 2003 Opcije za štampanje dokumenta Upotreba tabela Tabulatori Opcije za štampanje dokumenta File, Print Opcije štampača Stranice Dvostrano štampanje 2 → 1 Letter/A4 Opcije za štampanje dokumenta File, Print Preview...