Voorspelbare Projecten - crow.nl

Voorspelbare Projecten - crow.nl

Hoezo SE light ? Niels Malotaux 030-228 88 68 Praktijk SE juni 2013 [email protected] www.malotaux.nl 1 Niels Malotaux Project Coach Evolutionair Project Management (Evo) Requirements Engineering Reviews and Inspecties Betrouwbaarheid Systemen die het gewoon doen d j i T p o t i e t i l Kwa Projecten en organisaties helpen

veel voorspelbaarder te worden en gewoon op tijd het juiste af te leveren of het Praktijk SEjuiste juni 2013 te krijgen 2 SE nodig ? Nee Tenminste als je een beter alternatief hebt Praktijk SE juni 2013 3 Waarom SE ? Expliciet Transparant Consistent Effectief Efficient Heb je een plan gemaakt ?

Praktijk SE juni 2013 4 Hoeveel SE ? Light - Medium - Heavy ? 15288: A project tailors policies and procedures according to its requirements and needs Toesnijden aan de situatie Wat wil je bereiken ? Hoe bereik je dat ? Als je het snapt is het niet meer moeilijk Praktijk SE juni 2013 5 Duurt SE langer ? Natuurlijk niet Kwaliteit duurt het kortst (non-kwaliteit duurt langer !)

Praktijk SE juni 2013 6 Crosby: Absolutes of Quality Conformance to requirements Obtained through prevention Performance standard is zero defects Measured by the price of non-conformance (PONC) Philip Crosby, 1970 The purpose is customer success (not customer satisfaction) Added by Philip Crosby Associates, 2004 Praktijk SE juni 2013 7 Handboeken Handig ?

Leidraad SE Handboek Specificeren 15288 INCOSE handbook Leuk overzicht Maar hoe doe je het nu in de praktijk ? Praktijk SE juni 2013 8 Agreement Processes Acquisition Supply Project Processes Project Planning Project Assessment & Control Decision Management Requirements Analysis Architecture & Design Risk

Management Life Cycle Model Management Configuration Management Integration Infrastructure Management Information Management Verification Measurement Management Transition Quality Management Human Resource Management Praktijk SE juni 2013 Stakeholder Requirements Enabling Processes Project Portfolio Management ISO

15288 Technical Processes Implementation Validation Operation Maintenance Disposal 9 Het geheim: de Plan-Do-Check-Act cyclus (Shewart-cyclus, Deming-cyclus, Kaizen) Act ! What are we going to do differently ? We are going to do it differently ! Plan What to achieve How to achieve it Pl Check

Is the Result according to Plan? Is the way we achieved the Result according to Plan? Praktijk SE juni 2013 Do Do something Carry out the Plan 10 Waar gaat het eigenlijk om ? Heathrow Terminal 5: Geweldig succes ! Gewone mensen zijn niet genteresseerd in de technische details van een terminal Ze willen hun bagage zo gemakkelijk mogelijk kwijt en hun bagage zo snel mogelijk in acceptabele conditie terug op de bestemming Dat gebeurde niet Een van de problemen is te bepalen waar het project nu eigenlijk om draait

Wat zijn de real requirements ? Duidelijke focus op de real requirements Praktijk SE juni 2013 11 i T p o t i e t i l a Kw Uiteindelijk doel van elk Project Het Juiste Resultaat op het Juiste Moment, met zo min mogelijk verspilling (= efficint) Leveren aan de klant

wat hij nodig heeft op het moment dat hij het nodig heeft zodat hij tevreden is en succesvoller dan ervr Beperkt door (win - win) wat de klant zich kan veroorloven en wat we tot wederzijds nut en tevredenheid kunnen realiseren in een redelijke tijd Praktijk SE juni 2013 12 Requirements with Planguage ref Tom Gilb Definition: RQ27: cific Scale: Spe leMeter: b a r su Mea Speed of Luggage Handling at Airport Time between and first luggage

on belt , , calculate difference Benchmarks (Playing Field): Past: 2 min [minimum, 2012], 8 min [average, 2012], 83 min Current:[max, 2012] ble Record: < 4 min [competitor y, Jan 2013] , a n i Atta Wish: 57 sec [competitor x, Jan 2010] < 2 min [2014Q3, e new system available] CEO, 19 Jan Requirements: T im 2013, Must: < 10 min [99%, Q4] SLA le b a z i l Must: < 15 min [100%, Q4, Heathrow T4] SLA Rea < 15 min [99%, Q2], < 10 min [99%, Q3], < 5 min Goal: [99%, Q4] marketing Praktijk SE juni 2013 13

DesignLog In computer, not loose notes, not in e-mails, not handwritten (project level) Text Drawings! On subject order Initially free-format For all to see All concepts contemplated Requirements Assumptions Questions Available techniques Calculations Choices + argumentation:

If rejected: why? If chosen: why? Rejected choices Final (current) choices Implementation Praktijk SE juni 2013 Chapter Requirement What to achieve . Assumptions Questions + Answers . . . . Design options Decision criteria Decision implementation spec New date: change of idea: Design options Decision criteria Decision implementation spec 14 Plan-Do-Check-Act

Requirements Engineering Korte termijn planning Optimaliseren van schattenncy e Beloven wat we kunnenffici e Doen wat we beloven Evo Project Planning t n e m o m eit t e i t s Twee-wekelijkse DeliveryCycle v i

u J c ti e Optimaliseren van de requirements en verifiren vanede ff Bepalen van de kwaliteit van wat we doen, terwijl we nog bezig zijn Wekelijkse TaskCycle t c u d o r p Juiste Kiezen van het beste compromis voor de conflicterende requirements Zero Defects houding Early Review & Inspection

Wat we gaan verbeteren en wat niet Hoeveel we gaan verbeteren: kwantificeren Architecture en Design Evolutionair Project Waarom we wat moeten verbeteren Management (Evo) Business Case Het geheime gereedschap voor succes ge r aannames te ed a Creren van feedback door leveren aan de juiste en gretige ga en w t Stakeholders wa t do wa TimeLine Beheersen van tijd, rekenschap van de werkelijkheid en er wat Praktijk SE juni 2013 15

No Design in the Requirements, but ... Needs: Requirements what do we need Options: Design how can we do it Selected solution: this is how we are going to d Requirements Design Requirements Design Requirements Design creates the Requirements for the next level Praktijk SE juni 2013 Design 16 We kwamen tot hier De volgende slides zijn wellicht ook nog interessant Praktijk SE juni 2013 17 Victims are a special type of Stakeholder

Victims can be a big Risk Praktijk SE juni 2013 18 Victims: Narita Airport Praktijk SE juni 2013 19 Systems Engineering (INCOSE) Systems Engineering (SE) is an interdisciplinary approach to enable the realization of successful systems It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle documenting requirements and proceeding with design synthesis and system validation while considering the complete problem: operations, cost and schedule, performance, training and support, test, manufacturing, and disposal SE considers both the business and the technical needs of all customers Praktijk SE with juni 2013the goal of providing a quality product that

20 Voorspelbare resultaten ? Juiste resultaat ? Op tijd ? Klanten blij ? Gebruikers blij ? Andere Stakeholders blij ? Return on Investment (Business Case) gerealiseerd ? Praktijk SE juni 2013 21 Oplevertijd is een Requirement Oplevertijd is een van de belangrijkste Requirements Hoe komt het dan dat vrijwel alle projecten langer duren ??? Blijkbaar zijn alle andere Requirements

belangrijker dan het belangrijkste Is dat echt zo ? Praktijk SE juni 2013 22 Vrdenken enthe Voorkmen Insanity is doing same things over and over again and hoping the outcome to be different (let alone better) Albert Einstein 1879-1955, Benjamin Franklin 1706-1790, Franklin was waarschijnlijk eerder Alleen als we onze manier van werken veranderen, kan het resultaat anders zijn Achteraf kijken is makkelijk, maar reactief Vraf kijken is minder makkelijk, maar proactief Ndenken is om te leren Vrdenken is om te voorkmen Alleen door preventie kunnen we kostbare tijd besparen Praktijk SE juni 2013 23 Het geheim: de Plan-Do-Check-Act cyclus

(Shewart-cyclus, Deming-cyclus, Kaizen) Act ! What are we going to do differently ? We are going to do it differently ! Plan What to achieve How to achieve it Pl Check Is the Result according to Plan? Is the way we achieved the Result according to Plan? Praktijk SE juni 2013 Do Do something Carry out the Plan 24

Project evaluaties (retrospectives) project-duur one project duration project project project project Project evaluatie Project evaluation taak taak taak taak cyclus taak cyclus taak cyclus cyclus cyclus cyclus Praktijk SE juni 2013 project project Resultaat evaluatiues Resultaat evaluaties 25 To-do lijst Gebruik je to-do lijstjes ? Hoe weet je dat je dat op tijd af kunt hebben ?

Evo: Omdat we weinig tijd hebben, kunnen we de beperkte beschikbare tijd beter zo goed mogelijk benutten We kunnen niet beter zijn dan mogelijk Om te zorgen dat we het best mogelijke resultaat bereiken, kiezen we wat we doen in de beperkt beschikbare tijd We laten het niet gewoon maar gebeuren, Praktijk SE juni 2013bepalen hoe het gebeurt we 26 Wekelijkse Taak Cyclus task Doen we de juiste dingen, in de juiste volgorde, tot het juiste detailniveau voor dit moment Optimaliseren van schatten, plannen en opvolgen, voor betere grip op de toekomst project We selecteren alleen het belangrijkste,

doen geen minder belangrijke dingen en werken niet aan ongedefinierde zaken organization Er zijn ca 26 Planbare uren in een week (2/3) In de overige 1/3 van de tijd doen we alle andere dingen die we ook moeten doen delivery Taken zijn aan het einde van de week altijd Praktijk SE juni 2013 strategy roadmap 27 Weekplanning Voor de weekplanning bepalen we:

Task a Task b Task c Task d Task e Task f Task g Task h Task j Task k 2 5 3 do 6 1 4 5 26 4 not 3 do 1 Hoeveel tijd hebben we beschikbaar in de week 2/3 van de beschikbare tijd is de netto planbare tijd Welke dingen zijn het belangrijkst om te doen Hoeveel tijd (inspanning) kosten deze dingen Welke belangrijkste dingen passen in de netto planbare tijd Wat gaan (en kunnen !) we dus doen Wat gaan we dus niet doen 2/3 is default startwaarde Deze blijkt bij veel (ontwikkel)projecten goed uit te komen Praktijk SE juni 2013

28 Delivery ontwerp TaskCycle Fri Mon Tue Wed Thu Delivery to Stakeholders Fri available time: 36 hr gross deliv to 24 hr plannable main team Serge (ProjLead) Gregory MbWA 3 Draft design 0 6 Planning nxt wk 3 Finish design 0 6 Work for deliv 4 Work for deliv 3 6 1 2 2 1 2 5

3 Total 24 5 6 XMLa 4 1 XMLb 4 1 Total 42 30 24 Praktijk SE juni 2013 Mon Tue Wed Thu Fri Delivery to Stakeholders Gregory (later) Draft design 0 Finish design 0 ... Repair deliv Zero 0 ... Defects Attitude Jerome XMLa XMLb ...

3 3 29 TimeLine Wat de klant wil kan hij zich niet veroorloven (BudgetLine) nu nu deadline (FatalDate) Alles alleswat watwe wedenken denkente temoeten moetendoen doen alles klaar alles klaar onvoorzien Standaard Projecten deadline (FatalDate) nu zeker klaar belangrijkste zaken

Praktijk SE juni 2013 misschien klaar gebeurt niet Evo aanpak toeters en bellen 30 Van Resultaat naar Taken en weer terug nu Horizon Fatale datum Horizon nu delivery1 nu Taaka 2 Taakb 5 Taakc 3 Taakd doen 6 Taake 1 Taakf 4 Taakg 265

Taakh niet4 Taakj doen 3 Taakk 1 delivery2 delivery3 delivery4 delivery5 calibreren Taak Cyclus calibreren calibreren Taak Cyclus delivery1 Praktijk SE juni 2013 31 Activit Activity Act1 Act2 Act1 Act3 Act2 Act3 Act4 Act5

Act4 Act6 Act5 Act6 Act7 Act8 Act7 Act9 Act8 Act9 Act10 Act11 Act10 Act12 Act11 Act12 Act13 Act14 Act13 Act15 Act14 Act16 Act15 Act17 Act16 Act18 Act17 Act19 Act18 Act20 Act19 Act21 Act20 Act21 Estimat e Ae1 Ae2

Ae3 Ae4 Ae5 Ae6 Ae7 Ae8 Ae9 Ae10 Ae11 Ae12 Ae13 Ae14 Ae15 Ae16 Ae17 Ae18 Ae19 Ae20 Ae21 Act Praktijk SE juni 2013 Act Ae Real Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ar5 Ar6 Ar7 Ar8 Ar9 Ar10

Calibratie Calibratie Factor ratio Ar/ AeAr/ Ar/ AeAe tot heden nu voorspelde Value Still To Earn in de toekomst dan nu n Ar nu 1 nu n Ae nu 1 Value Still To Earn dan Calibratie FactorAe dan2 nu 32 Voorspellen wat wanneer af zal zijn Lin Activity e 1 Activity 1 2 Activity 2

3 Activity 3 4 Activity 4 5 Activity 5 6 Activity 6 7 Activity 7 8 Activity 8 16 Activity 16 17 Activity 17 18 Activity 18 Praktijk SE juni 2013 Esti Spe Still Rati Cali Cali m n to o br br t spen real/ fact still d es or to 2 2 0 1.0 5 5 1 1.2 1.0 1 1 3 0

3.0 2 3 2 2.5 1.0 2 5 4 1 1.0 1.0 1 3 1.4 4.2 1 1.4 1.4 3 1.4 4.2 4 5 7 1.4 1.4 1.4 5.6 7.0 9.8 Date done 30 Mar 2009 1 Apr 2009 2 Apr 2009 9 Apr 2009

10 Apr 2009 16 Apr 2009 2 Jun 33 Wat doen we als het niet past ? nu Earned Value FataleDatum Value Still to Earn needed time <available time : not OK Als de wedstrijd is afgelopen, kun je geen doel meer scoren Praktijk SE juni 2013 34 Intutieve opties die niet werken (integendeel) Hopen dat het vanzelf goed komt (fatalistisch) Ervoor gn (macho) Overwerk (jezelf en anderen voor de gek

houden) Deadline verschuiven Wet van Parkinson Work expands to fill the time for its completion Studenten Syndroom Zo laat mogelijk beginnen - pas wanneer de deadline nabij is Intutie wijst ons vaak precies de verkeerde kant op Praktijk SE juni 2013 35 Meer mensen ? 14 13 laagste kosten economisch optimum? werkelijkheid (Putnam) 12 11

10 kortere tijd 9 8 7 6 5 project duur 4 3 2 Wet van Brooks Adding people to a project makes it later Praktijk SE juni 2013 negen moeders gebied Intutie: mensen x tijd = constant Sprookje van de Man-Maand (1975) 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 aantal mensen 36 We hebben te weinig tijd, maar we kunnen

besparen Detijd optie die wl werkt: Tijd besparen zonder het resultaat van het project negatief te benvloeden ! Efficiency in wat we doen (waarom, voor wie) juiste dingen doen Niet doen wat dingen anders doen Vinden van de meest efficinte oplossing in plaats van de gebruikelijke oplossing Het project Op een betere manier organiseren, niet automatisch doen zoals we het altijd deden Continue verbetering en preventie later blijkt niet nodig te zijn geweest ( Lean) Efficiency in hoe we het doen Het product

de Continu leren de dingen beter te doen verkeerde neigingen tegengaan Efficiency in wanneer we dingen doen Praktijk SE juni 2013 juiste volgorde, 37 AHOB Praktijk SE juni 2013 (Automatische Halve OverwegBomen) 38 ADOB (Automatische Dubbele OverwegBomen ) 1 trein per 4 minuten 1999-2011: enige stabiliteit na jaren met problemen Bij >22oC nog steeds problemen 2011: terug naar AHOB Why it didnt work is irrelevant What we deliver should simply work Is that so difficult? Praktijk SE juni 2013 39

18-02-2008: Tunnels open voor verkeer. A73 (42km) is nu compleet ! Tunnels in Nederland (besluit 1975) V&V zei NEE! Blijvende problemen 03-03-2008: Tunnels zijn nu eindelijk open, na veiligheids test afgerond 10-03-2008: Tunnels zijn nu eindelijk open, na veiligheids test afgerond 06-06-2008: Komende maanden bezig met afwerking van de A73 tunnels 24-09-2008: Begin afwerking januari 2009 en/of april 2009 24-09-2009: Afwerking verloopt volgens plan. Tunnels dicht vanaf 1 october. 1 december definitief open Praktijk SE juni 2013 40 Ongelofelijke OV chipkaart Praktijk SE juni 2013 Check Kan niet verwerken uit

41 1 Evolutionary Project Management Methods (2001) Issues to solve, and first experience with the Evo Planning approach More 2 How Quality is Assured by Evolutionary Methods (2004) After a lot more experience: rather mature Evo Planning process 3 Optimizing the Contribution of Testing to Project Success (2005) How Testing fits in 3a Optimizing Quality Assurance for Better Results (2005) Same as Booklet 3, but for non-software projects 4 Controlling Project Risk by Design (2006) How the Evo approach solves Risk by Design (by process) 5 TimeLine: How to Get and Keep Control over Longer Periods of Time (2007) Replaced by Booklet 7, except for the step-by-step TimeLine procedure 6 Human Behavior in Projects (APCOSE 2008) Human Behavioral aspects of Projects 7 How to Achieve the Most Important Requirement (2008) Planning of longer periods of time, what to do if you dont have enough time 8 Help ! We have a QA Problem ! (2009) Use of TimeLine technique: How we solved a 6 month backlog in 9 weeks RS Measurable Value with Agile (Ryan Shriver - 2009)

Use of Evo Requirements and Prioritizing principles Praktijk SE juni 2013 42 Evolutionaire Project Planning Hoe garandeer je het juiste result op het juiste moment Niels Malotaux 030-228 88 68 Praktijk SE juni 2013 [email protected] www.malotaux.nl 43

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 1:The Foundations of Entrepreneurship

  Chapter 1:The Foundations of Entrepreneurship

  Debt Financing Debt Financing Financing that must be repaid with interest SBA: lenders make $600 billion in loans of less than $1 million to small companies each year Total small business borrowing approaches $1 trillion per year Debt Financing Is...
 • CCWIS Webinar April 24, 2019 Comprehensive Child Welfare

  CCWIS Webinar April 24, 2019 Comprehensive Child Welfare

  April 2019: Documenting data quality and data exchange approaches; tentative CONNECTIONS enhancements build schedule . CCWIS Planning Activities. Final Rule published in June 2016.
 • Understanding Analysis - Quia

  Understanding Analysis - Quia

  to a wall, using a nail. ... This poem reminds people about the importance of living with passion and excitement, the importance of finding what makes you deliriously happy, whether it's partying, loving, or spirituality. ... Understanding Analysis Last modified...
 • Student Navigation Lunch & Learn April 10 12pm-1pm

  Student Navigation Lunch & Learn April 10 12pm-1pm

  On-Campus Housing. Browse Catalog (Classic) Class Search (Classic) ... In addition to our 9.2 Advisory Group members who currently have access to our Test environment, users who have Stage access are encouraged to test in when the Stage environment is...
 • The Literature Review 3 edition Six Steps To

  The Literature Review 3 edition Six Steps To

  Session Overview. Four tasks are required to create the research topic statement. They are (1) identifying a subject for study, (2) translating this personal interest or concern into a research query, (3) connecting the research query to the appropriate academic...
 • Pathway Introduction: Information Technology

  Pathway Introduction: Information Technology

  Relocation Table. Relocation Table stores addresses that need fixing at link time: Offset of item. Address it needs. Relocation. Linker fixes up. Static Libraries. Static Libraries: Collection of 1+ object files designed to bake into executable at compile time. Windows...
 • Movement Programs - University of Notre Dame

  Movement Programs - University of Notre Dame

  Zoom. Stand in a circle. One person starts the game by looking left or right and says, "Zoom!". "Zoom" is repeated in the same direction until someone puts on the brakes by saying, "Eek!". "Eek" reverses the direction.
 • BioVLAB-Microarray: Microarray Data Analysis in Virtual ...

  BioVLAB-Microarray: Microarray Data Analysis in Virtual ...

  Expression analysis PPI network analysis EXPERIMENTS CONCLUSION Microarray data analysis in virtual environment Coupling computing clouds and GUI workflow engine Effective system design for small research labs FUTURE WORKS Integration of more packages and analyses A system of great flexibility...